ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסים ברכה נגד הקרן בעמ :


בפני כבוד השופט עמית יריב

מבקשים

  1. ניסים ברכה
  2. דוד אביקם ברכה

ע"י ב"כ עו"ד שניר בגדדי

נגד

משיבה

הקרן בעמ
ע"י ב"כ עו"ד ליטל פילר

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות המבקשים לישיבה המקדמית שנקבעה ליום 21.4.2015.
מועד הישיבה המקדמית נקבע במסגרת הדיון בבקשת הרשות להתגונן, ביום 23.2.2015, בנוכחות המבקשים ובא כוחם. הדיון נקבע ליום 21.4.2015 בשעה 16:00. המבקשים ובא כוחם לא התייצבו, ועל כן ניתן פסק דין בהעדר התייצבות, מכוח סמכותו של בית משפט זה לפי תקנה 214יא (ה) לתקנות סדר הדין האזרחי.
בבקשה לביטול פסק הדין טוען עו"ד בגדדי, כי לא התייצב מחמת מצב חירום רפואי, והוא אף טוען כי עדכן את ב"כ המשיבה בעניין זה. בבקשתו מאשים ב"כ המבקשים את ב"כ המשיבה בהטעיית בית המשפט ובהפרות שונות של כללי האתיקה. כן הוא מבקש, כי הבקשה תהיה חסויה לצד שכנגד, מאחר שהיא כוללת תיעוד רפואי.
לאחר עיון בבקשה, נחה דעתי כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתשובה.
עו"ד בגדדי לא התייצב לדיון ללא הודעה מראש לבית המשפט. מהתיעוד הרפואי שהגיש לבית המשפט עולה, כי הגיע למוקד "טרם" ביום 21.4.2015 בשעה 18:45 – כלומר למעלה משעתיים וחצי לאחר המועד שבו אמור היה הדיון להתחיל. מכאן שלא מצב רפואי דחוף ובלתי צפוי הוא שמנע את התייצבותו של עו"ד בגדדי לדיון – וממילא לא הובהר מדוע (ומאחר שהתייצב במוקד הרפואי רק בשעה 18:45 באותו ערב, לא הייתה כל מניעה להגיש בקשה דחופה לבית המשפט לשינוי מועד הדיון). לאחר עיון במסמכים הרפואיים, שאינם ערוכים כתעודה רפואית כנדרש בפקודת הראיות, לא שוכנעתי כי המצב הרפואי היה דחוף עד כדי כך שלא היה ביכולתו להתייצב לדיון.
בחינת לוחות הזמנים והטענות שהועלו בדיון, כמו גם במסגרת הבקשה, מעוררת חשש להשתלשלות עניינים שונה מזו המתואר ת בבקשה, אולם מ פאת כבודו של עו"ד בגדדי, לא אפרט חשש זה.
זאת ועוד. מאחר שמדובר בישיבה מקדמית מכוח תקנה 214יא(ה) לתקנות סד"א, חלה חובת התייצבות גם על המבקשים (הנתבעים) בעצמם. מחלתו של ב"כ המבקשים אין בה כדי להסביר את העדרם של המבקשים עצמם מן הדיון, ואף מטעם זה – יש לדחות את הבקשה.
אשר ללשון המשתלחת שנקט עו"ד בגדדי בבקשתו – על כגון אלה נאמר "הפוסל – במומו פוסל". לאור טיבו של האישור הרפואי שצורף, ועל יסוד שעת הפנייה למוקד הרפואי המתועדת באישור זה, אינני סבור כי ניתן לקבוע שעו"ד פילר הטעתה את בית המשפט, ואולי אף להיפך.
עוד אציין, כי בקשת הביטול, אף שהיא מוגשת בתוך חלון הזמנים של 30 ימים ממועד מתן פסק הדין, מוגשת, בכל זאת, כ-20 ימים לאחר הדיון. מצופה מעורך דין אשר יודע כי החמיץ דיון – ולו בשל מצב חירום רפואי – לפנות לבית המשפט בסמוך לאחר הדיון, להתנצל על היעדרותו ולבחון את אשר אירע בדיון בהיעדרו. לעתים, בעיקר כאשר קיים ספק עובדתי באשר לסיבת אי-ההתייצבות, לא די בעמידה בלוחות הזמנים הפורמליים הנקובים בתקנ ות, והשתהותו של בעל דין (או של בא כוחו) לפנות בבקשה מתאימה עלולה להוות ראיה נסיבתית נוספת הסותרת את טיעוניו.
אשר לבקשה להורות על חסיון הבקשה לביטול – בקשה זו לא נתמכה בכל אסמכתא משפטית בדבר סמכותו של בית משפט זה להורות כמבוקש. אולם מעבר לכך, מקום שבו במסגרת הבקשה משתלח עורך הדין בגדדי בעו"ד פילר, תוך שהוא מאשים אותה ב"חטיפת" פסק דין ובהתנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם כלל 26 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו – 1986, זכאית עו"ד פילר לקבל לידיה את המסמך, ולו כדי שתוכל לשקול את המשך צעדיה בנדון.
עם זאת, ובאיזון בין זכויותיה של עו"ד פילר ובין זכויותיו של עו"ד בגדדי, אני מורה כי עו"ד בגדדי ימציא לידי עו"ד פילר – לא יאוחר מיום 13.4.2015 בשעה 12:00, עותק מן הבקשה עצמה – ללא התיעוד הרפואי המצורף לה. על הבקשה המופיעה במערכת נט המשפט יחול חיסיון מסוג "חסוי לכל, פרט לשופט וצוותו". ככל שתסבור עו"ד פילר שהיא זקוקה גם לתיעוד הרפואי המצורף (ולנוכח ההחלטה דנן, אינני סבור שיש בכך צורך), תהיה רשאית לפנות בבקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הבקשה.
על החלטה זו – לא יחול חיסיון מכל סוג שהוא.
סוף דבר – הבקשה לביטול פסק הדין נדחית, ופסק הדין יעמוד על כנו. משלא התבקשה תשובה – אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניסים ברכה
נתבע: הקרן בעמ
שופט :
עורכי דין: