ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי רחמים חמאל נגד אורי המרכז לחומרי בנין בע"מ :

12 מאי 2015
לפני: כבוד הרשם אלעד שביון

התובע:
רמי רחמים חמאל
ע"י ב"כ עו"ד אושיה סומר
-
הנתבעות:

  1. אורי המרכז לחומרי בנין בע"מ
  2. ס.א.י המרכז לחומרי בניין בע"מ

החלטה

בהתאם להודעת התובע מיום 20.4.15 ולפסק הדין החלקי מיום 14.4.15, סכום התביעה המתוקן מסתכם בסך 49,963 ₪ (סכום שבסמכות רשם).

הנתבעות תפעלנה בהתאם להחלטה מיום 15.2.15 וימציאו לב"כ התובע עד ולא יאוחר מיום 31.5.15 העתק מתלוש השכר האחרון של התובע, כרטסת עובד (נספח א' לכתב ההגנה) ודוחות נוכחות של התובע למכלול תקופת העסקתו. כמו כן ככל שבוצעו ע"י הנתבעות, או מי מהן, הפרשות לפנסיה עבור התובע, ימציאו הנתבעות עד לאותו מועד העתק מתדפיס חברת הביטוח לעניין ההפרשות.

התיק נקבע להוכחות בפניי ליום 14.12.15 בשעה 11:30.

זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו 45 דקות. ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

6. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 15.7.15 והנתבעות עד ליום 15.10.15.

7. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעות במועד, תחשבנה הנתבע ות כמי שאין בדעתן להגיש ראיות.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות.
בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

10. עד 14 יום לפני מועד הדיון שנקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם, למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

11. ההוצאות בגין הצורך לקיים מספר קדמי משפט בתיק , יישקלו בסיום ההליכים.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, (12 מאי 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רמי רחמים חמאל
נתבע: אורי המרכז לחומרי בנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: