ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי פאוקר נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט נאסר ג'השאן

תובעים

יוסי פאוקר

נגד

נתבעים

הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור בקשת התובע ותגובת הנתבעת ולאחר עיון בכתבי הטענות, אני ממנה בזאת את השמאי יהושע סדן, מרחוב הותיקים 15 בנשר, טלפון: 04-XXXX190 פקס: 04-XXXX014 כמומחה במטעם בית המשפט.
המומחה יתבקש לחוות דעתו בכל השאלות שבתחום מומחיותו כפי שאלה עולות מכתבי הטענות ומחוות הדעת שהגישו הצדדים, ובפרט יבחן המומחה אילו מבין הנזקים המפורטים בחוות הדעת מטעם הצדדים נגרמו כתוצאה מן ההצפה, ואילו נזקים הינם קודמים לאירוע ההצפה.
הצדדים ימציאו למומחה, תוך 30 ימים מהיום את כל המסמכים הרלוונטיים, וכן כל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.
תוך אותה תקופה יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס מושא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמים, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה. היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל הוא יקבע מועד עליו ייתן לפרקליטים או בעלי הדין הודעה מוקדמת של 10 ימים לפחות.
אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.
שכרו של המומחה יקבע על ידי המומחה, וישולם בשלב זה, על ידי התובע והנתבעת בחלקים שווים. בגמר המשפט, יחליט בית המשפט מי יישא בשכרו של המומחה ובהוצאותיו. באחריות המומחה לגבות את שכרו.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 ימים מיום הביקור בנכס.
היה ויהיו למי מהצדדים שאלות הבהרה למומחה, הן יוגשו לו תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט. למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותאום ביקורים עימו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו לצדדים ולמומחה

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי פאוקר
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: