ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילה טרמר נגד בני פדיל זבידאת בע"מ :

מספר בקש:6
בפני כבוד הרשמת הבכירה , ודאד יונס

משיבה

בני פדיל זבידאת בע"מ

נגד

מבקשת
גילה טרמר

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק הדין שניתן ביום 26.2.2015 בהעדר הגנה. המבקשת אינה חולקת על כך שכתב התביעה הומצא לה כדין, אך טוענת שהומצא לה ללא נספחיו. לטענתה, סעיף 22 להסכם בין הצדדים קובע כי המחלוקות בין הצדדים מקומן להתברר בהליך של בוררות ולא בפני בית המשפט. כן טענה כי המשיב הפר את התחייבויותיו שבהסכם כפי שצוינו במפרט לקבלן (ראה רשימת הליקויים בסעיף 18 לבקשה) ו לא עמד בלוח הזמנים המוסכם למסירה העבודות. חלק מהעבודות הנוספות בהן חויבה בתביעה כלולות במפרט המקורי, כאשר הנספח העבודות הנוספות עליו מסתמכת המשיבה אינו חתום ל ידה. כן טענה כי המשיב ה טע תה בחישוב סכום המע"מ שצריך להיות בשיעור שהיה במעמד החתימה על הסכם ולא בשיעור הנוכחי וכי יש לה זכות קזז ההוצאות שנגרמו לה עקב העבודות שביצעו אנשי מקצוע אחרים במקום המשיבה.

המשיבה התנגדה לבקשה וטעה כי כתב התביעה הומצא למבקשת כדין והיא לא הגישה כתב הגנה במועד. את הבקשה לביטול פסק הדין היא הגישה באיחור. טענות המבקש ת כנגד החיוב אין בהן כדי להקים הגנה אפשרית כנגד התביעה. המשיבה ביצעה כל העבודות בהתאם למוסכם ולשביעות רצונה של המבקשת שטוענת טענות כלליות כנגד איכות העבודה וכי בעקבות הליקויים שנתגלו בעבודה היא נאלצה להזמין אנשי מקצוע שונים ובעקבות זאת שילמה להם מבלי לפרט את התשלומים הנטענים ולא צירפה חוו"ד מקצועית שתצביע על הליקויים הנטענים.

אין חולק כי כתב התביעה הומצא לנתבעת כדין, המבקשת טוענת שמכיוון ואינה מיוצגת טעתה לחשוב שעליה להמתין לדיון שיתקיים בתביעה. אולם בידי המבקשת היה לפנות ליעוץ משפטי בין היתר מעמותות וגופים וולונטריים כפי שהיא עשתה בעת הגשת הבקשה לביטול פסק הדין. המבקשת קיבלה פסק הדין ביום 22.3.2015 ואת הבקשה לבטלו היא הגישה ביום 15.4.2015. כך שלא חל איחור בהגשת הבקשה, בין היתר לאור פגרת פסח.

נפסק כי " ניתן פסק-הדין כהלכה, יציג לעצמו בית-המשפט, אשר אליו פנה הנתבע בבקשת ביטול, שתי שאלות אלו:
ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה. או לא הגיש את הגנתו, או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט.
שנית - ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה - מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע המבקש, אם יבוטל פסק- הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט" ( ע"א 464/71‏ ‏ אלי אמסלם נ' יוסף שטיינברג, פורסם בנבו). השאלה השניה, היינו סיכויי ההצלחה של הנתבע, חשובה מהשאלה בדבר הסיבה לאי הופעתו, שכן בדרך כלל אין מניעה 'למחול' לנתבע על פיגורו בניהול ה גנתו, אם ניתן לפצות את התובע על ידי פסיקת הוצאות עבור הנזק והטרחה המיותרים שנגרמו לו על ידי הפיגור.

המבקשת העלתה טענה כי המשיבה לא עמדה בהסכם שנכרת עמה הן לעניין מועד ביצוע העבודות והן לעניין תקינותם. לבקשה צירפה התכתבויות בדוא"ל בין הצדדים שתומכות לכאורה בטענה כי העבודות לא הושלמו לשביעות רצון המבקשת. יתרה מזו סעיף 22 להסכם בין הצדדים קובע כי במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם ימסרו להכרעת המהנדס אשר ישמש כבורר יחיד ומוסכם על שני הצדדים וכי חתימת הצדדים על ההסכם כמוה כחתימה על שטר בוררות הממנה את המפקח בכל דבר ועניין הקשור לביצוע הסכם זה. לאור האמור נראה לכאורה כי בית המשפט אינו הטריבונל המתאים לדון בתביעה שבבסיס פסק הדין מיום 26.2.2015.

לאור האמור, אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן ביום 26.2.2015 נגד המבקשת.
בקשת הרשות להתגונן תוגש בתוך 30 יום מהיום.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בגין האיחור בהגשת הבקשה למתן רשות להגן וההליכים שננקטו עקב כך בסך של 1500 ₪.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גילה טרמר
נתבע: בני פדיל זבידאת בע"מ
שופט :
עורכי דין: