ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלדן תחבורה בע"מ נגד אריה רייבי :

בפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד סובל

נגד

נתבעים

1.אריה רייבי
2. מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בכר

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית ע"ס 2,225 ₪, בסדר דין מהיר שעילתה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים שאירעה ביום 30.01.2013, בין כלי רכב, מ"ר 41-187-76 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 83-909-23 (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין נסיבות התרחשותה.

3. נערכה לפניי ישיבה מקדמית שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות בשיעור של 40%.

הגם שהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה קצרה לביסוס מסקנתי:

אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב הנתבעים, שהייתה קוהרנטית סדורה ומשכנעת, על פני גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה מהוססת, מתחמקת ובלתי משכנעת.

כמו כן, מוקדי הפגיעה ברכבי הצדדים היו בפגוש הקדמי הימיני ברכב התובעת ובדופן שמאל אחורי ברכב הנתבעים. מוקדי פגיעה אלו, מצביעים על כך שרכב הנתבעים היה מתקדם יותר בנסיעתו מאשר רכב התובעת. דבר העולה בקנה אחד עם תיאור נסיבות התאונה על ידי נהג רכב הנתבעים.

זאת ועוד, אני מאמין לנהג רכב הנתבעים כי הוא סבר, לאחר שנוצר קשר עין בינו לבין נהג רכב התובעת, ובמיוחד לאחר שנוצר מרווח בין רכב התובעת לרכב שלפניו, כי נהג רכב התובעת מאפשר לו להשתלב בנתיב הנסיעה השמאלי לפניו. אלא, שגם אם בפועל נהג רכב התובעת לא התכוון לאפשר לו להשתלב לפניו, כפי שמעיד בעדותו, המרווח שהוא הותיר בינו לבין יכול היה בו כדי לגרום לנהג רכב הנתבעים להניח כי השתלבותו אפשרית.

יחד עם זאת, איני פוטר את נהג רכב הנתבעים מאחריות חלקית לתאונה, באשר בכביש כמו בכביש, אין מקום להניח הנחות מוטעות שיכולות לגרור אחריהן תאונות. היה על נהג רכב הנתבעים לוודא כי אכן נהג רכב התובעת מאפשר לו להשתלב לפניו, ואם לא היה בטוח בכך, הרי שהיה עליו לתת סימנים אחרים לנהג רכב התובעת, ולא להתקדם לפני שניתנה לו אפשרות זו על ידי נהג רכב התובעת.

משכך, אני קובע כי נהג הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 40%.

6. לפיכך, הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 890 ₪, שהינו 40% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,400 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ב אייר תשע"ה, 11 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלדן תחבורה בע"מ
נתבע: אריה רייבי
שופט :
עורכי דין: