ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ נגד זייד חרב :

בפני כבוד השופט עדי סומך
התובעים
1. ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ

2. נאזירה דאהר

נגד

הנתבעים
1. זייד חרב

2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

נוכחים:
ב"כ התובעת עו"ד אמיר עזר
ב"כ הנתבעים עו"ד לירון

פרוטוקול

ב"כ התובעת:
במסגרת תיק מקביל בתא"מ 11321/08/13. ניתן פסק דין ביום 2.10.14 שבו חילק בית המשפט את מחצית הסכום הנתבע שתבע מבוטח הנתבעים את התובעת.

ב"כ הנתבעים:
אין מדובר במעשה בית דין, מדובר על דרך הפשרה, מציין זאת השופט בבית המשפט מפורשות. אני מפנה לסעיף 2 לפסק הדין, שם השופט אומר מצטט ... ככל הנראה בית המשפט שם לא עיין במוצג שהינו הכרעת הדין. מפורשות זה לא הוצג לו. אני חושב שכן ניתן. התיק היה קבוע לראיות לפני המועד בתיק הזה של חיפה בתיק הפלילי. אני יודע מתי הוא נתבע ומתי ניתן פסק הדין בחיפה.
ב"כ התובעת:
אז לא היתה הרשעה השופט יודע שהיה כתב אישום. בכל מקרה, הנושא של מעשה בית דין קודם לנושא של הכרעת דין ואגיד למה, הכרעת דין במשפטים היא ראיה לכאורה למשפט האזרחי, קרי אנחנו כבר בהליך ההוכחות במסגרת שמיעת הראיות והנה יש פה ראיה מכרעת. אין בכלל מקום לשמוע ראיות. חזקה על בית המשפט שהוא לא פסק לתובע נזקים שלא מוכחים, הוא פוסק חצי מהנזק הנתבע, אם בית המשפט היה כותב רק את הסכום שכתוב שם, אז אני מסכים עם ביתה משפט, ברגע שבית המשפט הוסיף את המילים מחצית מסכום הנתבע. אנחנו מנסים לייעל את ההליכים ויכולנו לעמוד שם, אני ידעתי שיש לי תיק של 40,000 ₪. שבית המשפט יסתכל בתביעה.

ב"כ הנתבעים:
אני אומר שאין פה ממצאים עובדתיים. אני אומר שזה לא מעשה בית דין, זה פסק דין ללא מצא אובייקטיבי ועל דרך הפשרה. יכול להיות שהוא כן חילק, במעמד שהוא עשה את זה הוא לא היה מודע לזה שאותו אדם אכן סטה וגרם לתאונה.

ב"כ התובעת:
הצד השני ביקש לדחות את הדיון ובית משפט ביקש לשמוע ראיות. אנחנו בבית משפט, חברי טוען לרגש, למה הרבה פעמים בית משפט זה או אחר מחלק אחריות 80/20 על אדם שעבר באור ירוק. עדיין צריך להיות איזה שהוא קו מנחה. 79 א' לחלק אחריות. אם בית המשפט רוצה לשאול את עצמו אם יש איזה משקל או לא אז זה תלוי איך מסתכלים על זה, הכרעת דין ניתנה לאחר מכן, היא לא ניתנה בשלב הזה. אני יודע שהיא ניתנה לאחר מכן מכיוון שבאותו שלב היא לא הורשעה.

ב"כ הנתבעים:
אותו עו"ד לא ידע על כתב האישום. הוא פונה אלי, הוא לא ידע מכלום. היה לו ביטוח צד ג' בלבד.

ב"כ התובעת:
צריך לשים לב איפה נמצאים בשלב זה ההליך האזרחי. הראיתי לחברי הוא הגיש בקשה והוא כותב כתב אישום הוגש נגד הנתבע. מצד שני לא שמעו ראיות. אף אחד לא אמר לתובע שמה אל תמחק את התביעה. האיש של הנתבע תבע. אז נוצר למעשה בית דין.

ב"כ הנתבעים:
בתיק סטייה חזיתית עבר לנתיב הנגדי.

ב"כ הצדדים:
אנו מסכימים כי יינתן פסק דין על דרך הפשרה, מכוח סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. הבנו כי משמעותו של פסק דין כזה עלולה להיות קביעת סכום שצד ישלם לרעהו, בלי הסבר, ו כי ייתכן שפסק דין כזה יהיה קבלה של התביעה או דחייה של התביעה או כל תוצאה אחרת באמצע. הובהר לנו כי קיים קושי משמעותי ביותר לערער על פסק דין של בית המשפט אשר ניתן באופן זה, וכי אין חובה על בית המשפט להסביר את פסק הדין.

ב"כ התובעת:
המעשה בית דין גובר על 42 א' לפקודת הראיות שכן הוא קודם להליך שמיעת הראיות ולפיכך, בשלב שבית המשפט דן במעשה בית דין הוא כלל אינו זקוק לידיעה או לקחת את זה כמכלול שהיתה הרשעה. אין מחלוקת שבמועד שניתן פסק הדין טרם ניתנה הכרעת הדין.

ב"כ הנתבעים:
אני רוצה לומר שלטעמי לא מדובר במעשה בית דין, אין כל ממצא פוזיטיבי עובדתי, כל שנתבע זה סכום שמהווה מחצית סכום הנזק הנתבע אבל אין שום אמירה או חצי אמירה לגבי קביעת האחריות לפיכך אני סובר, שאין לאמץ את פסק הדין.

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתיק זה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ובשים לב לפסק הדין המקביל שבו שמע בית המשפט ראיות אך, בהינתן פסק הדין, טרם ניתנה הכרעת הדין בעניינו של התובע 2 כאן, במסגרתה הוא הודה בסטייה לנתיב רכב הנתבעים, סבורני כי יש מקום לחלוק את מחצית ההפרש הנתבע בתיק כאן, ולהעמיד את סכום הנזק לפיצוי על הרבע.

אשר על כן, אני מורה כי הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעים את סך של 11,381 ₪ צמוד למדד מיום 13.2.12, שכ"ט עו"ד בשיעור 17.7%, אגרת בית משפט ששולמה בפתיחת התיק.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

פסק הדין יסרק לתיק.

ניתנה והודעה היום כ"ב אייר תשע"ה, 11/05/2015 במעמד הנוכחים.

עדי סומך , שופט

הוקלד על ידי איילה חרות


מעורבים
תובע: ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ
נתבע: זייד חרב
שופט :
עורכי דין: