ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר גלפרין נגד אגודת השומרים בע"מ :

לפני כבוד השופטת יעל אנגלברג שהם

התובע:
אלכסנדר גלפרין, ת.ז.-XXXXXX397
ע"י ב"כ עו"ד סער רשף

-
הנתבעת:
אגודת השומרים בע"מ, ( ח.פ.520031055)
ע"י ב"כ עו"ד עליזה מאז"ה

החלטה

עניינה של החלטה זו בבקשה לביטול פסק דין אשר מחק את תביעת המבקש מחמת חוסר מעש.

רקע עובדתי וטענות הצדדים

ביום 10.12.14 ניתנה החלטה המורה על הגשת סיכומי הצדדי ם. על המבקש היה להגיש סיכומיו עד ליום 10.2.15.

ביום 12.2.15, משלא הוגשו סיכומי המבקש, ניתנה לו לפנים משורת הדין, אורכה להגשתם וזאת עד ליום 24.2.15. עוד נקבע בהחלטת בית הדין כי היה ולא יוגשו הסיכומים במועד, ישקול בית הדין את מחיקת התביעה מחמת חוסר מעש.

ביום 25.2.15, משלא הוגשו סיכומי המבקש ומשלא הוגשה כל בקשה מטעמו , ניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (להלן: " פסק הדין").

ביום 26.2.15, לאחר מחיקת התביעה, הגיש המבקש בקשה להארכת מועד להגשת הסיכומים. המשיבה התנגדה לבקשה, וביום 1.3.15 ניתנה החלטה שלפיה, משהתנגדה המשיבה למתן הארכה ומשניתן פסק הדין, יעמוד זה בעינו, ועל המשיב להגיש בקשה לביטולו.

ביום 29.3.15 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין. לטענתו, לא זנח את תביעתו וכי אין מדובר בזלזול או רשלנות מצידו. לדבריו, הסיבה לעיכוב בהגשת סיכומיו מקורה בכך שמדובר בכמות גדולה של מסמכים אשר דרשה ממנו פרק זמן רב יותר על מנת להכין את סיכומיו. עוד טען כי נדרש למסור את חומרי התביעה לגורם חיצוני לצורך ביצוע תחשיבים, על כן לא עלה בידו להגיש סיכומיו במועד. באשר לסיכויי תביעתו, מציין המבקש כי יש ליתן לו את יומו בבית הדין שכן תביעתו נוגעת לפגיעה בזכויותיו הקוגנטיות, סיכוייה טובים ודי בכך כדי להצדיק את בירורה עד תום. לעמדתו, פגם בפרוצדורה אינו אמור לפגוע בזכות ו למיצוי הדין. המבקש מוסיף וטוען כי בירור התביעה מצוי בשלב מתקדם , וכי תוצאת מחיקת ההליך אינה מובילה לסיום ההתדיינות בין הצדדים אלא תדרוש מהם להתחיל הליך חדש אשר יגרור הוצאות מיותרות. לבקשה צורף תצהירו של מר גלפרין.

המשיבה הגישה תגובתה לבקשה ביום 26.4.15. לדבריה, לאורך כל ההליך מתעלם המבקש מהחלטות בית הדין, עושה דין לעצמו ובכך מטריח את בית הדין והמשיבה כאחד, ובנסיבות שכאלה אין לקבל את בקשתו. אשר לסיבת המחדל, טוענת המשיבה כי אין לאפשר עריכת תחשיבים שלא הובאו במסגרת ההליך גופו וכי התנהלות המבקש ומחדליו עולים כדי זלזול בבית הדין ובצד שכנגד. באשר לסיכויי ההצלחה, טוענת המשיבה, כי טענות המבקש נטענות בעלמא ללא כל בסיס עובדתי וכי יומו ניתן לו בבית הדין באופן מלא.

בהחלטה מיום 26.4.15 נדרשו הצדדים להודיע עד ליום 1.5.15 האם הם מבקשים לקיים דיון בבקשה או מסכימים כי החלטה בבקשה תי נתן על יסוד הבקשה והתגובה בכתב. עוד נקבע בהחלטת בית הדין כי העדר תגובה ייחשב כוויתור על קיום דיון במעמד הצדדים. איש מהצדדים לא ביקש לקיים דיון בבקשה.

הכרעה

בבוא בית הדין לבחון בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עומדות בפניו שתי אפשרויות - האחת, ביטול מחובת הצדק, המתחייב כל אימת שנפל פגם בהליך. השנייה, ביטול על פי שיקול דעת בית המשפט, מקום שלא נפל פגם בהליך. במסגרת שיקול הדעת הנתון לבית הדין, עליו לבחון מדוע נמנע הנתבע מלהתגונן ומהם סיכויי ההצלחה של הגנתו, במידה שיבוטל פסק הדין, כאשר המבחן השני הוא העיקרי (ראו ע"א 625/68 מפעל הבנייה של הקיבוץ המאוחד ושות' (עבודות חוץ) שותפות רשומה - החברה הדרומית בע"מ , פד"י כג(2) 721 (1968); עע (ארצי) 13633-05-10 עיריית נצרת - הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ניתן ביום 31.8.11).

בענייננו, לא נפל פגם בהליך המחייב את ביטולו של פסק הדין מטעמים שבצדק, שכן ההחלטה להגשת סיכומים ניתנה במעמד המבקש, כן ניתנו לו הארכות מועד להגשתם. משלא מצאתי כי נפל פגם בהליך, נתון ביטול פסק הדין לשיקול דעתו של בית הדין, וייבחן לאור סיכויי הגנת המבקש, הימנעותו להגיש סיכומיו במועד תוך איזון נכון בין זכויות הצדדים.

כעולה מבקשת המבקש, הסיבה לכך שלא הגיש סיכומיו במועד הייתה המסמכים הרבים אשר הוגשו בתיק ושלצורך סיכומיו נדרש הוא לביצוע תחשיב על ידי גורם חיצוני. משוויתרה המשיבה על חקירת המבקש, הרי שלא נסתר האמור בסעיפים 26-28 לתצהיר התומך בבקשה. עם זאת, לא מצאתי לקבל את טענתו שלפיה לא נפל כל פגם בהתנהלותו. המבקש לא הגיש סיכומיו במועד שנקבע (10.2.15) וא ף לא ביקש אורכה להגשתם. לפנים משורת הדין, ביוזמת בית הדין, ניתנה לו אורכה להגשתם עד ליום 24.2.15, אך גם עד למועד זה, לא טרח המבקש להגיש את סיכומיו. יצוין, כי כך נהג המבקש גם לעניין הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו (ראו החלטות בית הדין מיום 4.2.14 ומיום 13.3.14). המבקש נזכר בתביעתו רק לאחר שניתן פסק הדין המוחק את התביעה. מכאן, כי אין לומר שהמבקש לא קיבל את יומו בבית הדין.

אלא מאי?- בירור תביעת המבקש במסגרת הליך זה, מצוי בישורת האחרונה לאחר שפרשת ההוכחות הסתיימה . לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות שהובאו בפניי, את מדיניותו של בית הדין להעדיף תמיד בירור תביעה לגופה ובהתחשב במאזן הנוחות של שני הצדדים כאחד, הרי שבירור התביעה דנן עד תום, עדיף על מחיקתה שמשמעותה יכול ותהא גרירת הצדדים לניהול ההליך מתחילתו מחדש.

לאור האמור, מצאתי כי איזון זכויות הצדדים מחייב את ביטול פסק הדין מיום 25.2.15 המוחק את תביעת המבקש וזאת בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך של 2,000 ₪ לא יאוחר מיום 30.5.15. היה וישולמו ההוצאות במועד, יבוטל פסק הדין ועל המבקש יהא להגיש את סיכומיו עד ליום 7.6.15. לא יוגשו הסיכומים במועד, תימחק התביעה ללא כל התראה נוספת. המשיבה תגיש סיכומיה עד ליום 7.7.15.

התיק יובא לעיוני בהתאם למועדים.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, (12 מאי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אלכסנדר גלפרין
נתבע: אגודת השומרים בע"מ
שופט :
עורכי דין: