ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יולנדה אלבז נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת רגד זועבי

התובעת

יולנדה אלבז

נגד

הנתבעת

שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בזיקה להחלטתי מיום 29.4.15, ומשלא הגישו הצדדים הודעה באשר לזהות המומחה, אני קובעת כדלקמן:

אני ממנה בזה את פרופ' חיים שטיין כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה (להלן – המומחה).
כל אחד מהצדדים ימציא למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים בשליטתו, הנוגעים לתובעת ומותרים בהמצאה למומחה על פי הוראות התקנות (להלן ביחד – המסמכים), בצירוף החלטה זו, תוך 15 יום מהיום. העתק המכתב למומחה, על צרופותיו, יומצא במישרין לצד שכנגד.
המומחה יעיין במסמכים, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה נשוא התובענה (להלן – התאונה), תוך התייחסות לשאלות שלהלן:
(א) האם לוקה התובעת כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה?
(ב) האם קיים קשר סיבתי בין נכותה הצמיתה של התובעת כיום, ככל שקיימת, לבין התאונה? אם יש מקום לייחס חלק משיעור נכות זו למצבה הרפואי של התובעת לפני התאונה, או לאירועים שאירעו אחרי התאונה, נא להעריך איזה חלק מנכותה הצמיתה של התובעת, אם בכלל, נובע מהתאונה.
(ג) האם סובלת התובעת, או סבל בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן.
(ד) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות?
(ה) מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתה ולמקצועה?
(ו) האם צפויה התובעת להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם.
בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה הנתבעת. ואולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות בגין התאונה תהא הנתבעת רשאית לבקש כי שכר טרחת המומחה ינוכה מן הפיצוי שייפסק לתובעת, ככל שייפסק.

5. שימת ליבו של המומחה מופנית:

א. להוראת תקנה 8(א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים, התשמ"ז - 1986) לפיה אין להביא בפני המומחה הממונה ע"י בית המשפט חוות דעת רפואית של מומחה.

ב. לפסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי גם מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אסור שתובאנה בפני המומחה.

6. המומחה מתבקש להמציא את חוות-דעתו בתוך 60 יום מהיום, לאחר ששולם שכ ר טרחתו, כאשר ימי הפגרה יבואו במניין הימים. המומחה יציין בחוות דעתו מהם המסמכים הרפואיים שהובאו לפניו.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יולנדה אלבז
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: