ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנה גורפינקל נגד הפניקס חברה לביטוח בעמ :

בפני כבוד השופטת סיגל רסלר-זכאי

תובעים

אילנה גורפינקל

נגד

נתבעים

הפניקס חברה לביטוח בעמ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי נזק הצדדים וצרופותיהם, מוצע לתובעת פיצוי בסך של 86 אלף ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד ואגרה. ניתנת שהות לצדדים לשקול הצעתי. לא יעלה בידי הצדדים להגיע להבנה, ניתנות על ידי ההנחיות כדלקמן:-
התובעת תגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמה בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיה וזאת עד ליום 6 ספטמבר 2015.
הנתבעים יעשו כן עד ליום 26 אוקטובר 2015. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם. מובהר כי, על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעים גם אם לא נערכו ע"י החוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום לזמן החוקר עם כל דוחות החקירה, שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם – תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר אין מקום לחושפם.

ככל שאין בכוונת הנתבעים להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים – הם מתבקשים להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעים שלא תוגשנה.

תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ' – יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.

בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית עדותו.
צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועדים הנ"ל.
בתביעות שעילתן על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – יודיע הנתבעים בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה באם הם כופרים בחבות וינמקו הודעתם, היה והודעה כאמור לא תימסר - יתקיים הדיון בשאלת גובה הנזק בלבד.
צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות – יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.
הפגרה תבוא במניין הימים.
לזמן ישיבת קדם משפט ליום 3 דצמבר 2015, שעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילנה גורפינקל
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בעמ
שופט :
עורכי דין: