ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף גואטה נגד זרעים גדרה בע"מ :

בפני כבוד השופטת ליאת הר ציון

תובעים

  1. יוסף גואטה
  2. גואטה זרעים וחקלאות בע"מ

נגד

נתבעים

זרעים גדרה בע"מ

החלטה

החלטה

1. בהמשך להחלטתי בפרוטוקל מיום 11.3.15 ובהסכמת הצדדים, אני ממנה את מר שמאי אלוף, כמומחה מטעם בית המשפט (רחוב הזית 6, ת"ד 9 , מושב צופית , טל 09-XXXX104, 052-XXXX050).

2. להלן השאלות שבית המשפט מפנה למומחה:

יידוע ביחס לשמות הזנים ומספר זן המכלוא - המומחה ייתן חוות דעתו ביחס לשאלה בדבר הפרקטיקה המקובלת, ככל שקיימת, בדבר מסירת מידע ו/או אי מסירתו בנוגע לשמות הזמנים ומספר זן המכלוא למגדלים וכן ההשפעה שיש למיד ע זה בדבר איכות הגידולים והזנים.

המומחה יחווה דעתו ביחס לטענת המומחה מטעם התובע לפיה לחקלאי אין יכולת לשלוט על תוצאות בדיקות של חברת הזרעים.

המומחה יחווה דעתו ביחס לתקופת ההסתגלות הנטענת על ידי התובעים, כמפורט להלן: המומחה יביע עמדתו בשאלה מהם ההבטים הספציפיים לענין קביעת תקופת ההסתגלות, אם וככל שיידרש בין המשפט לדון בטענה זו, ביחס לתחום של גידול זרעים נשוא התביעה שבפנינו, לרבות לענין ההשקעות הנדרשות מהמגדל לתפעול משק המיועד לזרעים, אפשרות למציאת אלטרנטיבה חלופית לשיווק זרעים, השאלה האם מדובר בשיטת גידול מיוחדת לצורך ייצור זרעים ספציפית לנתבעת, וכן התקשרות עם מגדלים נוספים.

3. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על כל נספחיהם, יבקר במקום לפי הצורך בתיאום עם ב"כ כח הצדדים, ויחווה דעתו באשר למחלוקת שנפלה בין הצדדים.

4. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 מיום קבלת חוות הדעת עם העתק לתיק בית המשפט (ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת).

5. הצדדים יעבירו למומחה את כל המסמכים מטעמם בתוך 7 ימים מהיום וכן יעבירו למומחה כל מסמך אחר שיידרש על ידו. בתוך אותו מועד יודיעו הצדדים לתיק בית המשפט על העברת המסמכים למומחה כאמור.

6. למען הסדר ספק מובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט לצורך העברת מסמכים כאמור ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת, ובלבד שיידע את הצד השני.

6. בשכר טרחת המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשלב זה על פי חשבונית שתומצא על ידי המומחה לב"כ הצדדים. שכרו של המומחה יכלול את עריכת חוות הדעת וכן מתן מענה לשאלות הבהרה עד 10 שאלות לכל צד, ככל שיידרש.

7. התשלום יבוצע בתוך 10 ימים מעם המצאת חשבוניות תוך מסירת הודעה על התשלום לבית המשפט.

8. המומחה לא יחל בעבודתו אלא לאחר תשלום שכרו על ידי הצדדים.

9. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 40 ימים מיום שהתקבל שכר הטרחה.

אם יש מניעה לקיים אחר החלטת בית המשפט, יודיע המומחה לבית המשפט באופן מיידי.
מינוי פורמלי יוצא בנפרד על ידי המזכירות.

המזכירות תשלח לצדדים.

(מומחההה)

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף גואטה
נתבע: זרעים גדרה בע"מ
שופט :
עורכי דין: