ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר גאורגי פלמן נגד ד"ר דן רגב :


בפני כבוד השופט אליהו בכר

המבקש

ד"ר גאורגי פלמן
ע"י ב"כ עוה"ד לירן נצח

נגד

המשיבים

  1. ד"ר דן רגב
  2. האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית

ע"י ב"כ עוה"ד איתן האזרחי

החלטה

לפני בקשה לצירוף המבקש לכתב התביעה כתובע נוסף מכוח תקנות 21 ו-24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א").
הבקשה
המבקש שמע אודות התביעה וחש כי הינו בעל עניין אישי בבירורה וכי יש לו מחויבות ליטול בה חלק על מנת שיוכל להעביר את נקודת מבטו כרופא אודות פעולות הנתבעים כפי שמועלות בכתב התביעה.
עוד טען, כי יש בפעולות הנתבעים כדי לפגוע בו וברופאים כמותו והוא יוכל לספק לבית המשפט מידע ממקור ראשון כיצד פעולות הנתבעים באות לידי ביטוי בשטח.
מאחר ולמבקש עומדת אותה עילה כנגד הנתבעים ולאור השלב המקדמי בו נמצאת התובענה עתר לקבל את הבקשה.
תגובה לבקשה
המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, אין לצרף בעלי דין לתביעה כשלעצמה אינה מגלה כל עילת תביעה.
עוד נטען, כי למבקש אין רלוונטיות לתביעה היות והינו מומחה לכירורגיה כללית ואין לו נגיעה לתביעה שעוסקת במומחיות ספציפית בתחום הכירורגיה הפלסטית.
עוד נטען, כי הבקשה לאקונית ולא נטענה טענה קונקרטית ועניינית שיש בה כדי להצדיק את צירופו; אין מדובר בבעל דין רלוונטי; התביעה מלכתחילה הוגשה בשיהוי ניכר; המבקש לא עמד בנטל ההוכחה לקיומם של התנאים לצירוף בעל דין; אין צורך בצירוף המבקש כבעל דין לצורך בירור העניינים השנויים במחלוקת; וצירוף המבקש אינו נועד למנוע ריבוי משפטים.
תשובה לתגובה
ב"כ המבקש השיב, כי המבקש הינו רופא מורשה במדינת ישראל אשר עוסק בין השאר בתחום הרפואה האסתטית ופעולותיו של הנתבע 1 יוצר יתרון מסחרי על המבקש ורופאים אחרים הפועלים בתחום הרפואה האסתטית ובדרך זו פוגע בפרנסתו של המבקש ודומיו.
עוד טען, כי לא הוגשה תביעה לסעד כספי אלא למתן צו עשה שיורה על הפסקת אותה פגיעה.
אשר לנתבע 2, נטען כי פרסומיו מזהירים את הציבור שלא לבצע הליכים רפואיים אסתטיים אצל מי שאינו מומחיה לכירורגיה פלסטית ולפיכך המבקש הינו בעל דין רלוונטי.
אשר לטענת השיהוי, השיב המבקש כי לאור השלב שבה מוגשת הבקשה אין בה כדי לפגוע ביעילות ההליך.
אשר לטענה בדבר אי עמידה בתנאים לצירוף בעל דין, השיב כי המבקש עמד ב-2 התנאים החליפיים: המבקש נפגע ישיר מפעילות הנתבעים ועל כן קיימת לו הזכות לתבוע את הסעד המבוקש ולהיות חלק מההליך והמבקש הינו אדם שנוכחותו דרושה לשם בירור יעיל של המחלוקת.
עוד טען, כי אין מדובר בתביעות נפרדות כי אם בתביעה עוסקת באותה תשתית עובדתית ובאותו סעד.
דיון
תקנה 21 לתקנות סד"א מסדירה את התנאים לצירוף תובע, וזו לשונה:
"21. מותר לצרף בחזקת תובעים בתובענה אחת את כל הטוענים לזכות סעד — בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין — בשל מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית. "

קראתי את הבקשה, התגובה והתשובה לה וסברתי כי דין הבקשה להתקבל.
התובע אשר עסק בעברו בניהול מרפאות לטיפולי אסתטיקה וניתוחים פלסטיים הגיש תביעה כנגד הנתבעים לקבלת צו עשה לפיו מתבקשים האחרונים לשנות לאלתר את אופן הפרסום באתריהם. המבקש הינו רופא מוסמך בעל מומחיות בתחום הכירורגיה שאינו נכלל ברשימת המומחים אשר סובר שיש בפרסום הנתבעים משום פגיעה בפרנסתו ולכן ביקש להצטרף כתובע נוסף.
במקרה זה יש מקום לצרף את המבקש היות וצירופו יוכל לייעל את הדיון ויאפשר הכרעה מלאה בתובענה היות והמבקש יוכל להראות כיצד הפרסום הנטען אכן פוגע בעבודתו כמומחה בתחום הכירורגיה וכי קיימת עילת תביעה כלפי הנתבעים , מה גם שלו הגיש תובענה נפרדת יכול היה לבקש איחוד התובענות העוסקות למעשה באותם סעדים.
מעבר לכך המבקש מיוצג על ידי בא כוחו של התובע.

כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 15 ימים מהיום.
כתב הגנה מתוקן יוגש בתוך 30 ימים מועד הגשת כתב התביעה המתוקן.
מועד הדיון הקבוע לתאריך 20.7.2015 ידחה לתאריך 3.12.2015 שעה 08:30.
משהתקבלה הבקשה ותוקנה התובענה ישלם המבקש הוצאות המשיבים בסך 3,000 ₪.
החלטת ביהמ"ש מתאריך 10.5.2015 תקיפה בשינויים המחויבים כאילו תינתן במועד הגשת כתב ההגנה המתוקן.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר גאורגי פלמן
נתבע: ד"ר דן רגב
שופט :
עורכי דין: