ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון בפרי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא

נציג ציבור – מר יהודה פינקלשטיין (מעסיקים)
התובע
ציון בפרי
ע"י ב"כ עו"ד יהודה אדרי
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד משה אהרון

פסק דין

1. זוהי תביעה ל"קצבה מיוחדת לנכה" בהתאם לסעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (להלן – החוק).

רקע
2. פקידת תביעות, מנהלת תחום בכירה שיקום בסניף נתניה גב' אתי שפריר, הודיעה לתובע על החלטתה מיום 3.4.13 לדחות את התביעה לתשלום קצבה מיוחדת מיום 8.3.11, מהנימוקים כדלקמן:

129371
7 "בהתאם לסעיף 112 לחוק (מענק מיוחד וקצבה מיוחדת לנכים) תשכ"ה-1965, נכה עבודה זכאי לקצבה מיוחדת להחזקה אישית או לשיקום אם עונה לכללים שנקבעו בתקנות.
רופא המוסד בהסתמך על המסמכים הרפואיים המצוינים בתיק והערכת תפקוד שנעשתה לך על ידי אחות מעריכה לא מצא שאתה זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום יום עקב פגיעתך בעבודה".

כנגד החלטה זו הוגשה התביעה שבפנינו .

3. התובע טוען כי טעתה פקידת השיקום עת קבעה כי אינו זקוק לעזרה בפעולות היום יום עקב פגיעתו בעבודה. לטענת התובע מן המסמכים הרפואיים שצורפו ומחוו"ד ד"ר בלומן שצורפה גם היא עולה כי הוא מוגבל בתפקודי ה- ADL בחיי היומיום וכי נזקק לעזרה בעיקר בהלבשה, רחצה ובעת ביצוע צנתורים וחוקנים.

עוד טוען התובע כי רופאת הנתבע הסתמכה על דו"ח הערכה תפקודית שבוצע לו שהינו מגמתי ומסולף ושאינו נסמך על מסקנות אובייקטיביות וממצאים רפואיים.

התובע אף מתייחס להערה שרשמה האחות המעריכה ביום 15.3.13 (כשבוע לאחר ביצוע בדיקת הערכת התפקוד) בסוף הדו"ח וטוען כי הערה זו נרשמה בחוסר סמכות.

לפיכך מבקש התובע לקבל את התביעה ולהורות על בדיקתו בשנית על ידי אחות מעריכה אחרת.

4. הנתבע מנגד טוען כי דו"ח הערכת התפקוד הינו אמין ואובייקטיבי וכי שילוב הדו"ח ועדות האחות מחזקים את חזקת הכשרות העומדת לפעילותה הנאמנה של האחות. עוד לשיטת הנתבע עדות התובע ואחיו הינה מגמתית ורצופת שקרים, וגרסתם בכל הנוגע לאי תקינות הבדיקה נטענה רק בדיעבד.

דיון והכרעה
5. לבעלי דרגת נכות של 75% או יותר בגין פגיעה בעבודה, ניתנת קצבה מיוחדת ומענק מיוחד לכיסוי הוצאות, נסיעות, טיפול אישי ועזרה בבית.
סעיף 112 לחוק קובע:
"(א) נכה עבודה שנקבעה לו דרגה יציבה בשיעור של 75% לפחות, זכאי, בנוסף לכל גמלה אחרת -
(1) לקצבה מיוחדת להחזקתו האישית או לשיקומו המקצועי עקב נכותו, בסכומים ולפי כללים שנקבעו, אולם לא יותר מרבע הקצבה המרבית המשתלמת לפי סעיף 105 על בסיס דמי הפגיעה המרביים האמורים בסעיף 97(א);
(2) למענק לסידורים חד-פעמיים הנובעים מנכותו, בתנאים ובסכומים שנקבעו.
(ב) נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות של 75% לפחות והיא דרגה שאינה יציבה, יהיה זכאי לקצבה מיוחדת לפי סעיף קטן (א)(1), אם קבעו רופא או ועדה רפואית לפי סעיף 118, או הועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 122, כי הם סבורים שהדרגה היציבה של נכה העבודה לא תפחת מ- 75%;קביעה לפי סעיף קטן זה, דינה, לעניין סעיף 124, כדין קביעת דרגת נכות".

תקנה 10 לתקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקצבה מיוחדת לנכים) תשכ"ה – 1965קובעת:
"(א) נכה, שעקב נכותו זקוק לעזרה בביצוע פעולות יום יום, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-20% מהקיצבה המיוחדת המקסימלית.
(ב) נכה, שעקב נכותו תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היום יום, או זקוק להשגחה או להסעות שלא בתחבורה ציבורית במידה רבה, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-40% מהקיצבה המיוחדת המקסימלית.
(ג) נכה, שעקב נכותו תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היום יום או הזקוק להשגחה מתמדת או הזקוק בקביעות להסעות שלא בתחבורה ציבורית, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-60%מהקיצבה המיוחדת המקסימלית.
(ד) נכה שעקב נכותו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום יום זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה לקצבה המיוחדת המקסימלית".

בתקנות מוגדרות פעולות היום-יום, והן: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בהן.

6. מן הכלל אל הפרט. בדוח הערכה תפקודית שנערכה לתובע ביום 4.3.13 נרשמו הדברים הבאים על ידי האחות גב' ניצה יוגב:

התרשמות כללית – הנבדק הגיע במונית עלה במדרגות. הליכתו יציבה מוגבל ביד שמאל. יד ימין תנועות חופשיות, מתמצא ומודע למצבו. מגיע בכיפוף עד כפות רגליו. מוגבל בכפתור ורכיסת רוסנים כי לא מסוגל לבצע ביד אחת. הביא איתו שקית עם קטטרים חד פעמיים וחוקנים + שקיות שתן .

טיפולים ואביזרי עזר – צנתור לשתן X 4,6 ביממה. מיקרולקס וחוקנים דיווח בין 6-8 פעמים ביום.

הערות: מבצע צנתור וחוקנים בעצמו מטופל גם בפלקסוטייד. תאריך על הקופסא 7/12 . דיווח עושה אינהלציה...

מסגרת לטיפול יומי בו שוהה הנפגע – אין.

סדר היום של הנפגע – לדבריו קם ב 8 נעזר באמו ברחצה גם באחיו. דיווח הניע יד ימין בחופשיות על כל הגוף. מתלבש חלק לבד נעזר ברכיסת חגורות. מחמם אוכל בעצמו. מצנתר ועושה חוקנים לבד.

שירותים ועזרה קיימים- ללא תשלום ובתשלום.
עובדיה בפרי עזרה בהלבשה.
שמחה בפרי עזרה ברחצה.

בדיקת תפקוד
ניידות – ראיתי את הנבדק מחוץ לביתו עלה במדרגות התיישב וקם באופן עצמאי ויציב , אין קשיי ניידות.

הלבשה – השחיל חולצה לראש אח"כ יד שמאל ויד ימין, חלץ ונעל נעליים עם סקוטץ בעצמו. קיימת יכולת אחיזה בשתי ידיו ולא קיבלתי דבריו לגבי אי רכיסה של כפתורים. ראיתי יכולת רכיסה.
אינו זקוק לסיוע.

רחצה – נכנס לחדר רחצה פתח ברז, סיבן ושטף את ידיו סגר הברז וניגב. קיימת מסוגלות לסיבון גופו. בדיווח סדר יום הניע ידיו על גופו . דיווח נעזר באמו לא נצפתה שום סיבה לכך.
אינו זקוק לסיוע.

אכילה ושתייה – דיווח מחמם בעצמו מגיע עם יד ימין לפיו.
סיוע לא נדרש.

שליטה על סוגרים – דיווח מצנתר עצמו כ 8-10 פעמים ביממה 7 פעמים ביום חוקנים. דיווח שיתוק של סוגרים אין יציאות ואין שתן ללא טיפול אך עצמאי בטיפול בעצמו.

7. מטעם התובע ואחיו מר עובדיה בפרי הוגשו תצהירי עדות ראשית. בתצהירים נטען כי האחות אשר מילאה את הדו"ח ביצעה עבודתה באופן מגמתי וקלוקל. כך למשל בסעיף ההלבשה ציינה כי התובע אינו זקוק לסיוע שכן השחיל חולצה לראש אח"כ יד שמאל ויד ימין, מבלי שהזכירה את העובדה כי היא זו שעזרה לו בהלבשת החולצה.

כמו כן התובע נעזר בחולץ נעליים על מנת לחלוץ את נעליו ובאחיו על מנת לנעול אותם – עובדות שהאחות התעלמה מהן.

בסעיף הרחצה – האחות ציינה, כי אינה רואה סיבה לכך שהתובע נעזר באמו, בעוד שבפועל זה המצב כיוון שהתובע אינו יכול להשתמש בידו השמאלית הדומיננטית. העובדה כי התובע הצליח לשטוף את ידיו ולסגור את הברז אינה מצביעה על יכולת רחצה של כל הגוף, לרבות חפיפת הראש.

בסעיף האכילה והשתייה – נטען כי אכן התובע אינו מתקשה בחימום האוכל אך הוא אינו עצמאי בכל הקשור לאכילה. התובע מתקשה בחיתוך האוכל ובהכנתו. התובע מתקשה באחיזת כוס שתייה ובאכילה ביד ימין שכן זו ידו החלשה והא מאבד את האיזון.

שליטה בסוגרים – רישום האחות כי התובע עצמאי בטיפול בעצמו אינו נכון. התובע מתקשה מאד לצנתר את עצמו ולכן הוא משתמש בשקית קטטר. כמו כן לעיתים קרובות התובע מתקשה לצנתר את עצמו ונעזר באחיו.

בנוסף נטען כי הערתה של האחות בסיום הדו"ח לפיה, ראתה את התובע ביום 15.3.14 בעודו מניע את שתי ידיו , חרגה מתחום סמכותה וקיים חשש כי עבודתה נגועה בשיקולים אישיים וזרים.

8. בחקירתו הנגדית העיד התובע כי הוא מתגורר בדירה אותה הוא שוכר ברח' גליקסון 32/4 בקומה השנייה וכי אחיו עוזר לו כשהוא נזקק לעזרה. לשאלה היכן מתגורר האח, השיב התובע " זה הכתובת שלי ואחי הוא גר לפעמים שם ולפעמים אצל האמא". עוד הוסיף כי כשאחיו איננו הוא סוגר את הבית ועובר לגור עם אמו. (עמ' 3 ש' 12-27).

האח מר עובדיה בפרי העיד לעומת זאת, כי הוא מתגורר בדירה ברח' גליקסון 32 ביחד עם התובע 24 שעות, וכשהוא יוצא לחופשה התובע עובר לישון אצל האם. לשאלת ב"כ הנתבע השיב מר עובדיה כי הוא רעייתו ושלושת ילדיהם מתגוררים בדירה ביחד עם התובע.

סתירה זו שהתגלתה בעדויות האחים מטילה ספק באשר למהימנות התובע ואחיו. עוד עולה מהחקירה הנגדית כי התובע חזר לעבוד על מונית, כשלטענתו הנהיגה היא ביד ימין (עמ' 3 ש' 21-22) – מצב שגם הוא מעורר שאלות באשר למידת עצמאותו של התובע ומידת היזקקותו לעזרה שכן לצורך שליטה בטוחה ברכב ברי, כי הנהג נזקק לשתי ידיו.

מסקנה זו אף מתיישבת עם הערתה של האחות כי צפתה בתובע נכנס למונית בה עובד כשהוא מניע את יד שמאל בחופשיות וסוגר את הדלת ביד שמאל.

בנוסף יש לציין, כי התובע הגיע לדיון בבית הדין ללא קטטר וללא שקית שתן וגם בעת ביצוע בדיקת הערכת התפקוד היה ללא קטטר. לטענת התובע נאסר עליו השימוש בקטטר קבוע מחשש לזיהום והוא אף משתמש בכדורים למניעת דימום בשתן. אך עובדה זו אינה מאיינת את המסקנה כי התובע עצמאי בפעולת הצנתור.

אנו דוחים כל טענה כנגד האחות בדבר היותה נגועה בשיקולים אישיים וזרים. אין לטענה זו כל אחיזה בחומר הראיות.

9. יחד עם זאת וחרף הספקות המתעוררים באשר לגרסת התובע, מצאנו כי קיימת אי בהירות בדו"ח ההערכה התפקודית וזאת בעיקר ביחס לשני מדדים.
האחות מציינת כי התובע מחמם את האוכל בעצמו ומגיע עם יד ימין לפיו, אולם בכך אין די. לטענת התובע ואחיו התובע מתקשה באחיזת כוס שתיה בידו הימנית החלשה וכן נעדר יכולת לחתוך את האוכל בשל מוגבלות יד שמאל. במסגרת חקירתה הנגדית נשאלה הגב' יוגב באשר ליכולת פעולת החיתוך של התובע. העדה השיבה כי ברגע שציין התובע כי הוא אוכל לבד היא לא בדקה את הנושא : " ברגע שהנבדק אומר לי שהוא מחמם אוכל ואוכל בעצמו אני לא בודקת את זה וסומכת על מה שהוא אומר". לטעמנו אין לקבל דברים אלה שכן זהו תפקידה של האחות להעריך את יכולת תפקודו של התובע בפעולות היום יום – כשעל פי נהלי הנתבע וההנחיות לאחות המעריכה שהוצגו בפנינו , על האחות לפרט לגבי הנפגע כיצד הוא אוכל והאם הוא זקוק לסיוע בהכנת האוכל, חיתוכו, חימומו והגשתו. במקרה שלפנינו הפרמטרים של הכנת האוכל וחיתוכו לא נבדקו כדבעי על ידי האחות ובכך נפל פגם.

בדומה לא נבדקה יכולתו של התובע ברחיצת פלג גופו העליון ובעיקר בחפיפת הראש. האחות אמנם העידה כי ראתה את התובע מסבן את יד שמאל ואת יד ימין וכן ציינה לגבי פרמטרים אחרים כי יש לו יכולת אחיזה בשתי ידיו, אך היא אינה מפרטת באיזו יד השתמש לצורך הסיבון והאם מעבר ליכולת אחיזה ביד שמאל מסוגל התובע לחפוף את ראשו.

גם טענתה של האחות כי "אם יש יכולת לסגור בסקוץ ( נעליים ) אז יש יכולת לשרוך" מוטלת בספק, שכן אין פעולה אחת דומה לרעותה מבחינת מידת ההיזקקות לשתי הידיים.

סיכום
10. על פי תקנה 10 לתקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקצבה מיוחדת לנכים) תשכ"ה – 1965, די בכך שהנפגע נזקק עקב נכותו לסיוע בפעולות היום יום כדי לזכותו בקצבה מיוחדת בגובה מסוים. אשר על כן חובה על האחות המבצעת את בדיקת הערכת התפקוד להקפיד ולבדוק את כל הפרמטרים הנדרשים בצורה יסודית .
לפיכך אנו מורים על ביצוע בדיקה חוזרת לתובע , כשהמלצתנו למען לא ייעלו טענות עתידיות באשר לאובייקטיביות של האחות הבודקת כי בדיקה זו תיערך בידי גורם אחר וזאת מבלי לקבל כל עיקר את טענות התובע כנגד גב' ניצה יוגב.

בהתחשב במכלול הנסיבות, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"גכ"ג אייר תשע"ה, (12 מאי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר יהודה פינקלשטיין
נציג ציבור (מעסיקים)

שמואל טננבוים, שופט
סגן נשיא


מעורבים
תובע: ציון בפרי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: