ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרי ירוחם נגד יוסף אבסדריס :

בפני כבוד השופטת גלית אוסי שרעבי

תובעת / נתבעת שכנגד

פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ

נגד

נתבעים

1.יוסף אבסדריס
2.נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ / תובעת שכנגד

פסק דין

לפני תביעה ותביעה שכנגד בגין נזקים שנגרמו לרכבים שהיו מעורבים בתאונה מיום 08/11/10.

מדובר בתאונה שהתרחשה בצומת.
אין חולק כי בכיוון נסיעת נהג התובעת בתביעה העיקרית (להלן: "התובעת") תמרור "האט ותן זכות קדימה", ואילו רכב הנתבעים בתביעה העיקרית (להלן: "הנתבעים") נסע בנתיב בניצב, מימין לכיוון נסיעת רכב התובעת.
נהג התובעת הורשע, עפ"י הודאתו, בגין התאונה דנן ע"י בית המשפט לתעבורה בעבירה של אי ציות לתמרור ב– 36, נהיגה בקלות ראש וגרימת תאונת דרכים.

"מגדל חברה לביטוח בע"מ" ביטחה את רכב התובעת בביטוח אחריות כלפי צד ג', ולפיכך נתבעה במסגרת התביעה שכנגד.

הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן על בסיס מסמכי תיק המשטרה אשר נפתח בגין התאונה דנן, מוצגים שהוגשו וסיכומי ב"כ הצדדים.

1. ב"כ התובעת טען בסיכומיו כי התאונה התרחשה לקראת סיום חציית הצומת ע"י נהג התובעת, כאשר עפ"י דו"ח הבוחן המשטרתי לא נמצאו סימני בלימה. מכאן כי אין לקבל את הודעת נהג הנתבעים כי בלם את רכבו ויש לייחס לו אשם תורם בשיעור ניכר. גם הנזק הגבוה שנגרם לרכב הנתבעים מעיד על מהירות נסיעת שני הרכבים שהיו מעורבים בתאונה.
עוד טען ב"כ התובעת טענות לעניין גובה הנזק.

2. ב"כ "מגדל" הצטרפה לטיעוני ב"כ התובעת והוסיפה כי יש להתייחס אף למיקום הנזק ברכב התובעת, בדופן, בעוד רכב הנתבעים נפגע בחזיתו וכי עלה בידי נהג התובעת לחצות מספר נתיבים עד להתרחשות התאונה. כן התייחסה לעוצמת הפגיעה ברכב הנתבעים, המלמדת כי נהג הנתבעים לא נסע במהירות 25 קמ"ש, כפי שטען במשטרה.

3. ב"כ הנתבעים טענה כי נהג התובעת הודה בעבירות המיוחסות לו. עפ"י הודעתו במשטרה, הוא לא נקט בזהירות, ולו בסיסית, קודם להתרחשות התאונה. לעומתו, נהג הנתבעים ציין בעדותו כי, משהבחין ברכב התובעת, בלם את רכבו ואף ניסה להסיטו. נהג התובעת נסע נסיעה רציפה בעת חצייתו את הצומת, שהינו צומת קטן. על אף מיקום התאונה בצומת, אין לייחס רשלנות תורמת לנהג הנתבעים, ולחילופין, שיעורה נמוך ואין בו כדי להקים עילת תביעה לתובעת.
הבוחן המשטרתי לא ציין כי לא נצפו סימני בלימה, ומשכך עומדת הודעת נהג הנתבעים כי בלם את רכבו.
כן טענה ב"כ הנתבעים טענות לעניין הנזק ברכב התובעת.

4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, במסמכי תיק המשטרה, במוצגים שהוגשו ובטיעוני ב"כ הצדדים בפני, להלן החלטתי:

א. כאמור, נהג התובעת הורשע בכך שנהג בקלות ראש, לא נתן תשומת לב מספקת לדרך, נכנס לצומת מבלי שנתן זכות קדימה לרכב הנתבעים, חסם את דרכו וכתוצאה מכך ארעה ההתנגשות – כך עפ"י לשון כתב האישום, בו הודה נהג התובעת.
מכאן נותר לדון בשאלה האם לנהג הנתבעים רשלנות תורמת להתרחשות התאונה, וככל שכך הוא, האם יש בה כדי להקים עילת תביעה לתובעת בתביעתה העיקרית כנגד הנתבעים.

ב. נוסף על עובדות כתב האישום המפורטות לעיל, הרי גם עפ"י הודעתו במשטרה, אישר נהג התובעת כי הגיע לצומת בנסיעה רצופה כשבכיוון נסיעתו תמרור האט ותן זכות קדימה. הוא הסתכל "לימין ולשמאל", כלשונו, ומשלא הבחין ברכבים החל לפנות שמאלה "ואז קיבלתי מכה במהירות. לא הבנתי מה קרה". מכאן כי, הגם שהיה על נהג התובעת להאט בטרם כניסתו לצומת על מנת ליתן זכות קדימה לרכבים החוצים, הוא כלל לא ציין כי האט בטרם כניסתו לצומת, הוא ציין פוזיטיבית כי נכנס לצומת בנסיעה רציפה וכי כלל לא הבחין ברכב הנתבעים, הגם שההתנגשות התרחשה מיד בסמוך לכניסתו לצומת.
הנהג מטעם הנתבעים, לעומת זאת, מסר בהודעתו במשטרה כי רכב התובעת התפרץ לצומת משמאלו, נהג הנתבעים בלם את רכבו והתנגש ברכב התובעת בצידו הימני, תוך שנפגעה חזית רכב הנתבעים. הוא אף העיד כי נסע במהירות 25 קמ"ש, בלם וניסה להסיט את רכבו לימין.

ג. הגם שבעל זכות הקדימה הוא נהג הנתבעים, עדיין זכות הקדימה הינה יחסית ולא מוחלטת. גם בעל זכות קדימה חייב להיות עירני לנעשה בדרך לפניו ולהשתמש בזכות הקדימה כשביכולתו להמשיך בנסיעתו ללא הפרעה או סיכון בדרך. יש לבחון כל מקרה לגופו בבחינת שאלת רשלנותו התורמת של בעל זכות הקדימה להתרחשות התאונה.
במקרה דנן, כאמור, עפ"י עדות נהג התובעת עצמו, הוא לא נקט בכל אמצעי זהירות סביר ונדרש בטרם כניסתו לצומת כשבכיוון נסיעתו תמרור האט ותן זכות קדימה; הוא לא האט את רכבו ולא ניתן לקבל את הצהרתו כי לא הבחין ברכבים בטרם כניסתו לצומת, שעה שמיד לאחר מכן התנגש רכבו ברכב הנתבעים.
באשר לנהג הנתבעים, תוצאות הפגיעה בשני הרכבים, כעולה מהתמונות שהוצגו בפני וכעולה מחוות דעת השמאים, מתיישבות עם המסקנה כי נהג הנתבעים נכנס לצומת בנסיעה במהירות העולה על 25 קמ"ש (תביעת התובעת עומדת ע"ס 122,176 ₪, ואילו תביעת הנתבעים במסגרת התביעה שכנגד עומדת ע"ס 47,633 ₪).
גם נהג הנתבעים לא הבחין כלל בנהג רכב התובעת קודם לתאונה, הגם שעפ"י דו"ח הבוחן שדה הראיה בכיוון נסיעת שני הנהגים תקין.

ד. בשים לב לאמור, לאור מוקדי הנזק (בחזית רכב הנתבעים ובדופן ימין ברכב התובעת) והיקפם, בשים לב למקום התרחשות התאונה בצומת לאחר שנהג התובעת חצה את נתיבי הנסיעה משמאלו והחל בחציית הנתיבים לימינו, יש בכך כדי לחזק את המסקנה כי נהג הנתבעים נסע במהירות גבוהה מזו שעליה העיד בעדותו במשטרה. באם היה נוסע במהירות נמוכה יותר בטרם כניסתו לצומת, קרוב לוודאי כי היה בכך כדי למזער את תוצאות התאונה.
לפיכך אני מוצאת לייחס לו רשלנות תורמת בשיעור 10%.
אין בשיעור רשלנות זה ובנסיבות המקרה דנן, כדי להקים עילת תביעה לתובעת במסגרת תביעתה העיקרית. יש לזכור כי נהג התובעת לא נקט באמצעי הזהירות הנדרשים בטרם כניסתו לצומת ובשים לב לתמרור המוצב בכיוון נסיעתו, כאשר הוא הנושא בעיקר האשם להתרחשות התאונה.

5. אשר על כן, התביעה העיקרית נדחית.

במסגרת התביעה שכנגד, ישלמו הנתבעים שכנגד, באמצעות מגדל חברה לביטוח בע"מ, לתובעת שכנגד, כלל חברה לביטוח בע"מ, סך 40,269 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה מיום 08/11/11, בתוספת אגרת המשפט כפי ששולמה, שכר העד בסך 400 ש"ח ושכ"ט עו"ד בשיעור 11.8% מהסכום האמור.
הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרי ירוחם
נתבע: יוסף אבסדריס
שופט :
עורכי דין: