ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אלון דניאל מיכאל :

בפני כבוד השופטת רות וקסמן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אלון דניאל מיכאל

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד בן אהרון
אין הופעה לנאשם

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הנאשם הוזמן כדין להיום שעה 8:30 , בעצם חתימה על שולי ההזמנה לדין וכתב אישום, אך לא התייצב עד השעה 12:48 .
מבקש/ת להרשיע אותו בהעדרו.

הכרעת-דין

הנאשם הוזמן כדין להיום שעה 8:30 , בעצם חתימה על שולי ההזמנה לדין וכתב אישום, אך לא התייצב עד השעה 12:49, הנני רואה בכך הודאה בעובדות הנטענות בכתב האישום .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ומרשיעה אותו בהתאם.

ניתנה והודעה היום כ"ג אייר תשע"ה, 12/05/2015 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה:
הנאשם בלתי מורשה.
נעתור ל: פסילה ארוכה, פסילה על תנאי וקנס מכביד ביותר.
מתחם ענישה – לו היה נוכח היינו עותרים למאסר על תנאי לכל הפחות כמו גם יתר הרכיבים. משלא נוכח אבקש להכביד ביתר הרכיבים. העבירה מסוכנת. לא הוציא מעולם רישיון.

גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.
אשר על כן, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 2500 ₪ או 18 ימי מאסר שיישא תמורתם.
המזכירות תמציא שובר תשלום לנאשם בדואר רשום עם אישור מסירה.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים.
הנאשם יפקיד את רישיון הנהיגה שלו בבית המשפט וממועד ההפקדה תחושב הפסילה.
גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד.
אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין במזכירות בית המשפט.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים וזאת על-תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ג אייר תשע"ה, 12/05/2015 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אלון דניאל מיכאל
שופט :
עורכי דין: