ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום אדרי נגד קרן זריהן :

בפני כבוד הרשמת הבכירה ליאת דהן חיון

תובעים

שלום אדרי

נגד

נתבעים

  1. קרן זריהן
  2. יוסי זריהן

החלטה

הנני ממנה בזאת כמומחה את אינג' יצחק חיט שכת ובתו רחוב ברל כצנלסון 20/10 , ת.ד 61 כפר סבא טלפון : 09-XXXX975 פקס 073-XXXX214 .

המומחה יידרש במסגרת חוות דעתו לבחון את טענות הצדדים כפי שעולות מכתבי הטענות ובין היתר ;

א. האם קיימים ליקויים בעבודת האלומיניום שבוצעה ע"י התובע.

ב. פעולות הדרושות לתיקון הליקויים , עלותן ונחיצותן.

ג. דרך התיקון המומלצת בנסיבות .

ג. נזקים שנגרמו במבנה כתוצאה מעבודת התובע .

ד. נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מתיקון עבודת האלומיניום.

הצדדים ימציאו למומחה, עד לתאריך 11.6.15 כל המסמכים הרלוונטיים לרבות תוכניות הבניה של הנכס נשוא המחלוקת , חוות דעת שברשותם וכל מסמך שיידרש על-ידו, לשם מתן חוות דעתו.

המומחה יתאם עם ב"כ הצדדים מועד לביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, ו/או מי מטעמם. היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל , יקבע מועד ביקור בהתאם ליומנו ויתן לבעלי הדין הודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות.
אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים לפני המומחה.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה ע"י על ידי שני הצדדים בחלקים שווים.
עלות שכ"ט בגין עריכת חוות הדעת לא יעלה על סך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ והתשלום יבוצע בטרם יחל המומחה במתן חוות דעתו , וכתנאי להתחלת עבודתו.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו, במידת האפשר, תוך 45 יום מיום קבלת מלוא המסמכים לידיו.

אם מסיבה כל שהיא נבצר ממנו ליתן חוות דעתו יודיע על כך לבית המשפט, תוך 15 יום מהיום.

מזכירות ביהמ"ש תמציא למומחה העתק מהחלטה זו ומפרוטוקול הדיון מיום 16.4.15 ובמקביל, תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים.

לעיוני – 95 ימים או עם קבלת חוות הדעת.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום אדרי
נתבע: קרן זריהן
שופט :
עורכי דין: