ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד 7 לילות מ.ע בע"מ :

בפני כבוד השופט יעקב דנינו

המבקשת:

מדינת ישראל

נגד

המשיבים:

  1. 7 לילות מ.ע בע"מ
  2. רווח מרדכי
  3. עמרם פרטוש

החלטה

מונחת בפניי בקשה להוצאת צו למניעת פעולות בהתאם להוראת סעיף 22 א' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968.

עניינה של הבקשה בטענת המבקשת כי ביום 5.5.15 נודע לה, כי המשיבים פרסמו מודעה ברשת החברתית " פייסבוק", כי בכוונתם להפעיל את מתחם אולם האירועים המצוי במקרקעין שברחוב ק.י - סלמה יצחק 2, באר שבע (להלן: " אולם האירועים"), חרף העובדה כי לאולם האירועים אין רישיון עסק כדין.

לטענת המבקשת, בקשה לרישיון עסק שהוגשה על ידי המשיבים נדחתה, נוכח העובדה כי מרבית נותני האישורים, ובכללם הרשות הארצית לכבאות והצלה, משטרת ישראל, מחלקת התברואה בעיריית באר שבע והיבטי תכנון ובנייה - סירבו לצרף הסכמתם לבקשה.

הודעה על כך נמסרה למשיבים 2 ו-3 ביום 30.4.15.

כרקע לאמור צוין בבקשה כי ביום 15.4.15, בסמוך לשעה 05:00 בבוקר, מספר שעות בודד לאחר שהסתיים במקום אירוע רב משתתפים, קרסה קונסטרוקציית הגג באולם האירועים, ואגב כך קרסה התקרה האקוסטית, לרבות מערכותיה השונות, וכן הסתמן עיוות קירות המעטפת של אולם האירועים (ס' 6 לבקשה) .

בו ביום, הוציאה המבקשת צו סגירה, שבוטל ביום 4.5.15 לאחר שהמבקשת שוכנעה כי בוצעה הריסת אולם האירועים, וסולקו מהמקרקעין יתר המפגעים הבטיחותיים.

חרף האמור, כמו לא באה ההשתלשלות המתוארת לעולם, נטען בבקשה כי לאחר שנתקבל מידע כי במקרקעין מבוצעות עבודות, ביום 4.5.15 נערכה במקום ביקורת, שהעלתה אומנם קיומן של פעולות הכנה לניהול עסק או לפתיחתו, או לשימוש במבנים ובחצרים, בלא שניתן רישיון או היתר זמני אחר.

בין היתר, נצפו במקרקעין עבודות הקמת קירות מפח מבודד בגובה 4-6 מ', וכן פעולות בנייה ושיפוץ נוספות.

כתולדה מסתברת, ביום 5.5.15 הוציא מהנדס עיריית באר שבע צו הפסקת עבודה, בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. ואולם, חרף האמור, מתוכן המודעה שפרסמו המשיבים כאמור, עולה כי בדעתם לשוב ולהפעיל את אולם האירועים.

לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, סבורני כי הוכח בפניי הצורך במתן צו במעמד צד אחד, לשם מניעת פתיחת אולם האירועים ללא רישיון עסק.

כפי שציינה המבקשת, מטרות הרישוי הגלומות בהכרח קבלת רישיון עסק טרם פתיחת אולם אירועים, מחייבים, בין היתר, קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה, קיום הדינים הנוגעים לכבאות והצלה, שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים ומניעת סכנות לשלום הציבור.

במקרה דנא, העדר צירוף הסכמת מרבית נותני השירותים למתן הרישיון מעיד, לכאורה, ומבלי לקבוע מסמרות, כי העסק נשוא הבקשה אינו עומד בתבחינים שנקבעו על ידי נותני הרשויות, ומתוך שכך, אין להפריז בחומרת הסיכון שאפשר כי ישתקף כתוצאה מהפעלת אולם האירועים ללא רישיון עסק מתאים.

מסקנה זו מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה כי בעסק הנדון, לאחרונה ממש, התרחשה לפי הנטען קריסת הגג, באופן המלמד כי למצער הוראות הבטיחות והדינים הנוגעים לתכנון ולבניה, לא מולאו כדבעי, וככל שניתן להבין, אך בשל השעה בה קרס הגג, למרבה המזל לא הסתיים האירוע בדרך של פגיעות בנפש.

המודעה המסחרית מיום 3.5.15, שהעתקה צורף כנספח לבקשה, מלמדת מתוך עצמה כי בדעת המשיבים לשוב ולפתוח את אולם האירועים " כבר בחודש הקרוב", ולפי לשון ההודעה, הקהל הרחב מוזמן להשתתף וליטול חלק באירועים הקרבים.

בנסיבות אלה, ולפי שקיים חשש אפשרי לשלום הציבור ולבטיחות הנמצאים במקום ובסביבתו, אני אוסר על המשיבים להפעיל אולם אירועים במקום, או להפעיל כל פעילות אחרת הטעונה רישיון בסביבות המקרקעין נשוא הבקשה, אלא אם יהיה בידי המשיבים או כל אדם אחר רישיון כדין, ובמקרה שכזה, תבוצע הפעילות בהתאם לתנאי הרישיון.

צו זה יהיה תקף עד למתן החלטה אחרת בבקשה, אם תוגש.

משטרת ישראל מוסמכת לפעול בהתאם לסמכויותיה כדי ליישם צו זה, ולרבות בדרך של שימוש בכוח סביר הדרוש בנסיבות העניין בכדי להבטיח קיום צו זה.

העתק החלטה זו יימסר לידי המשיבים במסירה אישית ע"י המבקשת לא יאוחר מיום 12.5.15 בשעה 14:00, ובמידה ומאן דהוא רואה עצמו נפגע מצו זה, יוכל להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט.

מזכירות ביהמ"ש תשלח העתק ההחלטה בדחיפות למבקשת, ותוודא קבלתה טלפונית.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ה, 11 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: 7 לילות מ.ע בע"מ
שופט :
עורכי דין: