ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מילניום מרקטינג בע"מ נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופטת לאה שלזינגר שמאי

מבקשים

מילניום מרקטינג בע"מ

נגד

משיבים

  1. מדינת ישראל
  2. המטה הארצי / מדור פניות נהגים

החלטה

1. בפניי בקשה להארכת מועד להישפט מכח סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) - התשמ"ב 1982, שהגישה המבקשת לביהמ"ש ביום 10.3.15.

2. על המבקשת הוטל קנס בגין עבירה מיום 11.6.14 של נהיגה במהירות מופרזת ברכב מ.ר. 4458874 (להלן "הרכב"), דו"ח תנועה מס' 90503255623.
מדובר בדו"ח שניתן עפ"י צילום במצלמה אלקטרונית ונשלח לחברה בשם מילניום מרקטינג בע"מ ח.פ. 512752023 (להלן: "המבקשת"), שהינה הבעלים/המחזיקה ברכב.

3. במקרה דנן, לטענת המבקשת, הרכב שברשותה מושכר מחברה בשם "פרי ירוחם חברה להשכרת רכב" ולכן הגעת הדו"ח לידיה התעכבה. בעת ביצוע העבירה היה הרכב בחזקת בנו של עובד המבקשת, ואשר אליו מבקשת הסבת הדו"ח האמור, שהשתתף בלחימה במבצע "צוק איתן", ולכן איתור הנהג בפועל ארך זמן ממושך יחסית.
המבקשת צירפה לבקשתה מכתבו של הנהג בפועל המצהיר כי הוא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה ומבקש להסב הקנס על שמו, והעתק מכתב המבקשת למפנ"א ותשובתם.

4. הבקשה הועברה לתגובת התביעה, אשר התנגדה לה וציינה, כי כפי העולה בבקשה לא קמה למבקשת עילה מוצדקת להארכת מועד להישפט, ובקשה להסבה לנהג אחר אף היא אינה נימוק המצדיק קבלת הבקשה.

5. דיון והכרעה
לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים, בבקשה ובתגובה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות.

במקרה דנן המבקשת אישרה, כי הדו"ח התקבל על ידה, וטענה, כי בשל היותו של הנהג בפועל קצין קרבי בצה"ל, אשר השתתף במסגרת מבצע "צוק איתן", התעכב איתורו.
מהנתונים בתיק עולה כי המבקשת היתה רשאית להגיש בקשתה להישפט עד 7.12.14, מועד שהינו למעלה מ-4 חודשים לאחר מבצע צוק איתן, ונראה כי המבקשת אך ניסתה למצוא צידוק לאיחורה.
הדברים אמורים אף ביתר שאת בעניינה של חברה, המחזיקה בצי כלי רכב וחשופה להרשעות כגון דא לאור השכרתה רכבים המוחזקים בידי עובדיה. על כן, היה זה מחובתה לדאוג למנגנון מוסדר ויעיל המטפל בעבירות המבוצעות ברכביה ו/או בהודעות תשלום קנס שמתקבלות בהקדם כנדרש. משלא פעלה המבקשת בהתאם, אין לה להלין אלא על עצמה.

משחלף המועד לתשלום הקנס, והבקשה להישפט הוגשה אחרי המועד של 90 יום שנקבע בסעיף 229(א)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, הרי שהשתכללה הרשעתה של המבקשת בעבירה, כאמור בסעיף 229(ח) לחוק, אף אם לא שולם הקנס שנקבע בדו"ח.

גדרי הזמן הקבועים בחוק מחייבים ואין לסטות מהם. בית המשפט העליון בפסיקתו עמד על נחיצות ההגבלה בלוח הזמנים משיקולי הגנה על סופיות הדיון ויעילות ההליך, להוציא החריג של אי-ידיעת המבקש על אישום התלוי ועומד נגדו.

זאת ועוד, סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי קובע, כי:
"בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 229(ה), בשינויים המחוייבים או מנימוקים מיוחדים שיפרט בהחלטתו".
סעיף 229 (ה) עניינו שכנוע התביעה "שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד, והיא הוגשה מייד לאחר שהוסרה המניעה". (ר' רע"פ 8651/13, סקה נ' מדינת ישראל).

אין בבקשה כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא הגישה המבקשת את בקשתה להשפט תוך המועד הקבוע בחוק. משלא פעלה המבקשת כנדרש ואף לא סיפקה הסבר למחדלה, אין לה להלין אלא על עצמה.

6. מעבר לדרוש יוער שמסכימה אני עם טענת המבקשת, כי האינטרס הציבורי דורש, כי מי שביצע את העבירה יישא בנטל הקנס. אולם, יחד עם זאת, האינטרס הציבורי אף מחייב שהמבקשת תשמור על מינהל תקין ותגיש בקשתה בזמן ותוך המועד הקבוע בחוק, על מנת שלא תחויב בקנסות, אלא, הנהגים הם שיתנו הדין על מעשיהם. יתרה מכך, וחשוב לא פחות, קבלת בקשות כגון דא, שנסיבותיהן הינן עקב טיפול שגוי ואי עמידה בזמנים, מהווה מדרון חלקלק, שאחריתו מי יישורנו, והאינטרס הציבורי מחייב למנוע הצפה של בתי המשפט, העמוסים ממילא, שלא לצורך.

7. בפסיקה נקבע, כי אי העתרות לבקשה להסבת קנס על שם אחר אינה גורמת לעיוות דין. ראה לעניין זה ע"פ 6920/07 חסון נ' מדינת ישראל וכן עפת(מרכז) 29393-11-09 שלום מיכאלי נ' מדינת ישראל מפי כבוד השופטת הבכירה נגה אהד וכן עפ"ת 55653-12-14 גיל שפירא נ' מדינת ישראל מפי כבוד השופטת דבורה עטר.
יפים בעניין זה דברי בית המשפט העליון ברע"פ 9580/11 איל יוסף נגד מדינת ישראל כלהלן:
"בקשת המבקש לזנוח את הפרוצדורה ולהתמקד במהות, שובת לב ככל שתהא, אין בה כל ממש, שכן אם תתקבל טענתו, משמעות הדבר שלא יהיה לכך סוף, ובקשות הסבה יוכלו להיות מוגשות ללא תלות בזמן ביצוע העבירה. אין להלום דבר זה, ולא זו היתה כוונת המחוקק ביצירת האפשרות של עבירות ברירת משפט, שכל מהותן לייעל ולקצר הליכים (ראו והשוו רע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל, פ''ד נז(6) 793, 800; ע"פ 6920/07 חסון נ' מדינת ישראל (לא פורסם), פסקה 7). "

8. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ה, 11 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מילניום מרקטינג בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: