ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח אדי סגמן ז"ל נגד פורת- מושב עובדים של הפועל המזרחי... :

לפני כבוד השופטת שבח יהודית 12.05.2015

מבקשים

  1. עזבון המנוח אדי סגמן ז"ל
  2. שושנה סגמן
  3. רועי סגמן
  4. טולי סגמן
  5. גיא סגמן
  6. מורן סגמן
  7. סגמן שמאים בע"מ

נגד

משיבים

  1. פורת- מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ
  2. מאיר גולן ואח'

החלטה

בקשה למינוי בורר
המבקשים עותרים למינוי בורר שיכריע במחלוקת שבינם לבין המשיבים בנושא הזכאות לשכר טרחה בגין חוות דעת שמאית שסופקה למשיבים על ידי משרדו של אדי סגמן ז"ל שהלך לעולמו בטרם הוכרעה המחלוקת ( להלן - המנוח).
המבקשים סומכים בקשתם על סעיף 9 להסכם שנחתם בשנת 1994 בין משרדו של המנוח לבין המשיב מס' 1 לפיו " חילוקי דעות בין הצדדים יופנו להכרעתו של מר דני ברכה ממושב צופית" (להלן – הסכם 1994 ). בה בעת הם טוענים כי יש למנות בורר אחר מזה הנקוב בהסכם, מכיוון שבתקופה שלאחר הסכם 1994 הסתיימו יחסי המנוח ומר ברכה, שהיה סוכן הביטוח שלו, בטונים צורמים. על פי המפורט בבקשה, חוות הדעת שהוזמנה בהסכם 1994 נועדה לתמוך בהליך משפטי שניזום ע"י המשיבים ושמטרתו קבלת פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם עקב השלכת פסולת בניין לשטח המוחזק על ידם. הוסכם כי שכר הטרחה שישולם למנוח יתבטא ב- 20% מסכום הזכייה בתוספת מע"מ.
ההליך המשפטי הושלם בשנת 2014, ובעקבות תכתובת שנוהלה בין הצדדים, מוחזקים כיום כספי שכר הטרחה בנאמנות בידיו של הנאמן עו"ד קפלנסקי. המבקשים פנו לב"כ המשיבים ביום 02.02.2015 וביקשו את הסכמתם לפתוח בהליך בוררות, תוך הצעה שהבורר שימונה יהא עו"ד אורי דניאל. ביום 15.02.2015 נערכה פנייה נוספת, אליה צורפה גם הצעה לנוסח פנייה מוסכמת ליו"ר לשכת עורכי הדין במטרה שימנה בורר, אלא שפניותיהם לב"כ המשיבים לא נענו.
הגם שבתשובתם לעתירה מפרטים המשיבים טענות שונות באשר לזהות הנושאים בחבות, קיומה, תוקפה, והיקפה, הרי הלכה למעשה הם אינם מתנגדים לעצם קיומו של הליך בוררות בינם לבין המבקשים, וטוענים רק כי יש למנות כבורר, כפי המוסכם, את דני ברכה, הוא ולא אחר, משלא בוססה כל עילה הפוסלת אותו מלשמש בתפקידו זה.
כמענה לנטען, מדגישים המבקשים כי אין מחלוקת על העובדה בדבר הסכסוך האישי והמקצועי שהתגלע בין המנוח לבין דני ברכה, ודי בכך לפסלו לשמש כבורר. מעבר לכך, בהתחשב במורכבות הדיון המשפטי הצפוי בהליך, נוכח טענות המשיבים, קיימת העדפה ברורה למינוי בורר שהוא משפטן הבקיא בהיבטים המקצועיים הרלוונטיים, להבדיל מבורר שהינו סוכן ביטוח.
בבסיס הבקשה, הסכמת הצדדים לפיה יש למנות בורר שיכריע בסכסוך ביניהם, עת המחלוקת היחידה שביניהם נטועה בזהותו של הבורר שימונה. המשיבים לא הבהירו מדוע - מלבד עצם הנקיבה בשמו בהסכם 1994, שנחתם כאמור לפני למעלה מ- 20 שנים- נבחר מר ברכה מלכתחילה לשמש כבורר מוסכם, ומדוע יש חשיבות למנותו לתפקיד כיום, חרף הזמן שחלף.
לכך מתווסף נתון נוסף לפיו מלמדת התשתית העובדתית, הנתמכת בתצהיר מצד המבקשים, על סכסוך כספי ואישי שנתגלע בין מר ברכה לבין המנוח, שחומרתו הביאה לנתק ביניהם, עת לא הוגש ביחס לתצהיר זה תצהיר נגדי מטעם המשיבים, והם אף לא כפרו בנטען.
לא נעלם מעיני שמאז פטירת המנוח חלפו כעשר שנים, וסביר להניח כי עוצמת הסכסוך קהתה בתקופה זו אולי אף נמוגה, וכי פרטיו המדויקים של הסכסוך לא הובהרו באופן המלמד האם יש בו כדי לחייב פסילתו של מר ברכה מלכהן כבורר אם לאו. עם זאת, באין סיבה מבוררת להעדיף דווקא את מר ברכה כבורר, קיים חשש שמינויו יהווה פתח למחלוקות ודיונים משפטיים עתידיים והשיקול המתבטא בצורך למנוע מראש התפתחויות לא רצויות שכאלו - מקבל מעמד בכורה [ השווה: ה"פ ( י-ם) 6443/07 אות הכפרה והשלום נ' מאיר ודוד כהן השקעות ובניין בע"מ, 2008].
יתרה מזו, איש מבעלי הדין לא טרח לציין, בהינתן שחלפו 20 שנה מאז כריתת ההסכם, אם הבורר כשיר ומוכן לקבל עליו עול זה.
לכך יש להוסיף, שמקובלת עלי טענת המבקשים כי בהתחשב בנושאים שבמחלוקת, יש להעדיף בורר בעל הכשרה ומיומנות משפטיות על פני בורר שככל הידוע, מומחיותו הינה בתחום הביטוח.
התוצאה היא שאני ממנה כבורר את השופט בדימוס יעקוב שמעוני, בית אסיה, רחוב ויצמן בתל-אביב.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבורר ולבעלי הדין.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזבון המנוח אדי סגמן ז"ל
נתבע: פורת- מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ
שופט :
עורכי דין: