ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועדון כדורגל הפועל תל אביב בע"מ נגד אלי טביב אחזקות בע"מ :

המבקשות

1.מועדון כדורגל הפועל תל אביב בע"מ
2.הראל אחזקות - מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב בע"מ
3.אדומים-עמותת אוהדי הפועל תל אביב בכדורגל

שלושתם ע"י ב"כ עוה"ד מיה ליקוורניק ו/או אלון קנטי

נגד
המשיבים
1. אלי טביב אחזקות ( 2010 ) בע"מ
2. אליעזר טביב
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד יורם זמיר ו/או נעם פורר

3 . חיים דמון
ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס

בית המשפט מתבקש ליתן רשות ערעור על פסק הבוררות, לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערער ולהורות כי על המשיבה 1 להעמיד לטובת המבקשת 1 ערבות בנקאית למילוי התחייבותה לשאת בחובות העבר של המבקשת 1. לחלופין מתבקש בית המשפט לראות בבקשה כבקשה לביטול חלקי של פסק הבוררות.

החלטה

בית המשפט מתבקש ליתן רשות ערעור על פסק הבוררות, לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערער ולהורות כי על המשיבה 1 להעמיד לטובת המבקשת 1 ערבות בנקאית למילוי התחייבותה לשאת בחובות העבר של המבקשת 1. לחלופין מתבקש בית המשפט לראות בבקשה כבקשה לביטול חלקי של פסק הבוררות.

מעיון בבקשה עולה שהמבקשות הגישו גם בקשה למינוי בורר בערעור למוסד הבוררות בהתאחדות לכדורגל בהתאם לתוספת השנייה לחוק הבוררות, התשכ"ח –1968 (להלן: "חוק הבוררות"). זאת עשו לטעמן מכיוון שהן סבורות שלא ברור באופן וודאי מתקנון ההתאחדות מהי הדרך הנכונה לערער על פסק הבוררות וכאמור בסעיף 42 לבקשה. ככל שבקשה זו הייתה מתקבלת, הדבר היה מייתר את ההליך שלפני. משכך, ביקשתי מב"כ המבקשות להודיע לבית המשפט מה עלה בגורל הבקשה. ביום 11.5.15 הודיע ב"כ ה מבקשות כי הבקשה נדחתה הגם שלא צ ורף העתק ה החלטה.

לאור דחיית בקשת המבקשות מההתאחדות למינוי בורר בערעור, יש מקום לבחון את הבקשה.

כאמור המבקשות עותרות בהליך שלפניי לסעד עיקרי וסעד חלופי: הראשי, ליתן רשות ערעור על פסק הבוררות. לחלופין, ככל שבית המשפט יסבור שאין להן זכות לבקש רשות ערעור, אזי לדון בבקשה כבקשה לביטול חלקי של פסק בוררות ובהתאם לעילות הביטול שנטענו בבקשה.

לטעמי קיימים כשלים מקדמים בכל אחד מהסעדים המבוקשים וכמפורט להלן:

באשר לבקשת רשות הערעור;

מסתבר שהעתירה למתן רשות ערעור הוגשה בחלוף המועד שקבוע להגשתה ומשכך המבקשות עותרות להאריך לה ן את המועד להגשת בקשת רשות הערעור וכאמור בסעיף 43 לבקשה. כזאת לא ניתן. שומה על בעל דין שהגיש הליך בחלוף המועד שקבוע לכך בדין, להגיש בקשה עצמאית להארכת המועד להגשת ההליך ורק בכפוף לקבלת הבקשה להארכת מועד , תיסלל הדרך להגשת ההליך העיקרי. לא ניתן באופן אגבי במסגרת כתב הטענות העיקרי וכלאחר יד לעתור להארכת מועד. קל וחומר משעה ש מועד הגשת בקשת רשות ערעור קבוע בחיקוק ומשכך נדרש טעם מיוחד להארכתו וכקבוע בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984.

לכן, על המבקשות להגיש עד ולא יאוחר מיום 1.6.15 בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות הערעור וככל שזו תוגש עד המועד האמור, היא תובא לפני כבוד הרשמת. ככל שלא תוגש, תירשם הבקשה לרשות ערעור למחיקה.

באשר לבקשה לראות בה כביטול חלקי של פסק הבוררות;

על צד להליך בוררות שסבור שיש מקום לבטל את פסק הבוררות להגיש הליך עצמאי וכקבוע בסעיף 24 לחוק הבוררות ובתקנ ה 9 לתקנות סדרי הדין בעניני בוררות, התשכ"ט –1968. אין מקום לכרוך סעד של ביטול פסק בוררות לרבות ביטול חלקי של פסק הבוררות כמבוקש בבקשה שלפניי ביחד ובמסגרת בקשת רשות הערעור על פסק הבוררות. כל הליך עומד בפני עצמו. להסרת ספק ככל שיוארך המועד להגשת בקשת רשות הערעור ובית המשפט יסבור שיש מקום לדון בערעור אזי ניתן יהיה להעלות את העילות הקבועות בחוק הבוררות לביטול פסק בוררות וכקבוע בסעיף 29 (ג) לחוק הבוררות.

משכך, על המבקשות להגיש הליך עצמאי לבית המשפט לביטול פסק הבוררות.

מעקב מזכירות ליום 2.6.15.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מועדון כדורגל הפועל תל אביב בע"מ
נתבע: אלי טביב אחזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: