ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזרא כדיר נגד עירית תל-אביב-יפו :


בפני הרשמת - כבוד השופטת שלומית יעקובוביץ

המבקש

עזרא כדיר

נגד

המשיבים

  1. עירית תל-אביב-יפו
  2. אברהם פרץ
  3. רומן יוסיפוב
  4. חברת אתרים ירוקים
  5. היועץ המשפטי לממשלה

(לענין אגרת המשפט בלבד)

החלטה

1. מונחת לפני בקשה לפטור את המבקש מתשלום אגרת המשפט.

2. הבקשה הועברה על פי החלטתי מיום 12.11.2014 לתגובת כל המשיבים.
לפני הונחה תגובה מטעם המשיב 5, אשר מצא להידרש בה לסקירת "המצב המשפטי" והפנה לעובדה כי המבקש לא צרף לבקשה אישורים/אסמכתאות רלבנטיות, אשר עשויות ללמד על יכולת או העדר יכולת כלכלית, דוגמאת תדפיסי חשבון בנק ו/או כרטיסי אשראי .

3. עסקינן בבקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב – יפו (כבוד השופטת א. אור-אליאס) מיום 27.08.2014 (ת"ק 1005-04-14) הדוחה תביעה כספית על סך 5,000 ₪ שהגיש כנגד המשיבים בגין גרירת רכבו, אשר בוצעה, על פי הנטען, שלא כדין ובחוסר תום לב.
כמו כן חוייב המבקש בתשלום הוצאות כל אחד מהמשיבים בסך של 350 ₪ (להלן: "פסק הדין").

4. המבקש, בן 71, גרוש, התקיים עד לאחרונה מקצבת הבטחת הכנסה בסך של 2,887 (כיום מקבל קצבת זקנה) וכן משכר עבודה חלקית כעצמאי בסך של 800 ₪ (צורפו העתק תשלומים למע"מ).

5. לאחר שנתתי דעתי לבקשה שלפני, לעמדת המשיב 5 ולהוראות הדין והפסיקה הנוהגת, באתי לכלל דעה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

6. סמכות בית המשפט לפטור בעל דין מתשלום אגרה מעוגנת בהוראת תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007 –
"הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה"

7. שני תנאים מצטברים, איפוא, על המבקש להוכיח :
א. העדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה;
ב. כי ההליך נשוא בקשת הפטור מתשלום אגרה מגלה עילת תביעה.
(בשג"ץ 4934/14 מילנה גורנשטיין נ' כנסת ישראל)

8. באשר לתנאי הראשון (יכולת כלכלית) נחה דעתי כי יכולתו הכלכלית של המבקש מוגבלת, זאת בשים לב לעובדה כי עד לאחרונה שולמה למבקש קצבת הבטחת הכנסה, אשר הופסקה עקב זכאותו לקצבת זקנה, ובכך יש משום "ראיה לכאורה לחוסר יכולתו לשלם את האגרה..." כהוראת תקנה 14(ה) לתקנות בתי המשפט (אגרות) , תשס"ז-2007 .

9. עם זאת, לא שוכנעתי כי יש לפטור את המבקש מתשלום אגרת המשפט במלואה, זאת מהטעמים הבאים-
א. המבקש לא פרש בבקשה תמונה שלמה באשר למצבו הכלכלי .
המבקש לא פרט היכן הוא מתגורר ונמנע מלצרף אישורים ביחס להוצאותיו החודשיות השוטפות ו/או המיוחדות, תדפיס חשבון בנק, אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי על גובה הקצבאות המשתלמות לו.
(ראה: בשג"ץ 4934/14 מילנה גורנשטיין נ' כנסת ישראל, רע"א 7659/14 מדינת ישראל נ' עובד רופל)
ב. המבקש לא הניח את התשתית הצריכה לקביעה כי מיצה כל אפשרות ללוות את סכום האגרה בין מבני משפחה ובין ממכרים כחובתו .
(ראה: רע"א 7865/14 מרדכי יצחק חליבה נ' הסתדרות מדיצינית הדסה, רע"א 2598/99 כהן נ' נח, ע"א 1828/00 נבורו נ' הדר ואח')
ג. סיכויי בקשת רשות הערעור אינם גבוהים בלשון המעטה, בשים לב לנימוקי ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור.

10. בהינתן כל האמור לעיל מוצאת אני להעמיד את אגרת המשפט על סך של 200 ₪ ולאפשר תשלומה ב שני תשלומים חודשיים שווים ועוקבים – הראשון ישולם עד ליום 20.06.2015 והשני עד ליום 20.07.2015.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים כמקובל.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים


מעורבים
תובע: עזרא כדיר
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: