ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית נצרת עילית נגד תאבר עסאף :

לפני כבוד השופטת דלית שרון-גרין

מאשימה

עיריית נצרת עילית

נגד

נאשם

תאבר עסאף

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם ביום 16.2.15, בגין כתב אישום , שהוגש לבית המשפט בעקבות בקשתו של הנאשם להשפט, ושעניינו חנייה במקום מוסדר ללא תשלום אגרת החניה ע"י הצמדת כרטיס (להלן "הדוח"), עבירה על סעיף 13 א לחוק עזר לנצרת עילית (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ה – 2004, שבוצעה ביום 24.7.13.

טיעוני הצדדים
המבקש טען כי לא התייצב לדיון ביום 16.2.15 משום שביום 12.2.15 קיבל מהמאשימה הודעה לפיה ב וטל דוח אחר שנרשם לחובתו (המסמך צורף לבקשה), אך סבר בטעות שמדובר בדוח מושא תיק זה. מאחר שמדובר בטעות טכנית בלבד, לנאשם לא ניתן יומו בבית המשפט. זאת ועוד, המבקש טען להגנתו כי שילם את אגרת החניה כחוק , וכן כי מספר רישוי הרכב שנרשם בדוח המקורי שגוי ועל כן יש לבטל את כתב האישום. נוכח האמור לעיל, עתר המבקש לביטול פסק הדין.

בראשית תגובתה טענה המאשימה כי יש לדחות את הבקשה על הסף, משום שטיעוניה לא נתמכו בתצהיר חתום כדין שעה שהמבקש, עורך דין במקצועו, מודע לחובתו לעשות כן.
אף לגופו של עניין התנאי ם הקבועים בחוק לביטול פסק דין לא מתקיימים. הנאשם זומן כדין לדיון והוא אף לא חולק על כך ומחדלו שלו אינו מהווה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו לדיון. לעניין טענת הנאשם בדבר תשלום אגרת החניה, הרי שלא צרף כל אסמכתא המעידה על כך , ועל כן יש לדחותה. הטעות ברישום מספר הרישוי על גבי הדוח הינה טכנית בלבד ואף תוקנה כך ש בכתב האישום שהוגש לבית המשפט רשום מספר הרישוי הנכון, הנראה גם בתמונות שצילם הפקח וצורפו לתגובה . לכך יש להוסיף כי הנאשם לא חולק על כך שהחנה את רכבו במקום ובמועד המצויינים בכתב האישום אלא טוען כי שילם את אגרת החניה. על כן, טענות ההגנה של הנאשם כלליות ואינן מהוות עילה לביטול פסק הדין. כמו כן, גזר הדין סביר והקנס שנפסק גבוה רק במקצת מהקנס המקורי. נוכח האמור לעיל, אף לא יגרם לנאשם עיוות דין כלשהו מהותרת פסק הדין על כנו.

דיון והכרעה
הבקשה איננה נתמכת בתצהיר חתום כדין ולפיכך, דינה להדחות על הסף.
בשולי הדברים יצויין כי לא הוגש יפוי כח מטעמו של עו"ד אבו איוב שוק, ועל כן תתייחס ההחלטה אל הנאשם כמייצג את עצמו.

גם לגופו של עניין דין הבקשה להדחות.
המבקש זומן לדיון שהתקיים ביום 16.2.15, באמצעות משלוח דואר רשום, אשר התקבל בכתובתו הרשומה על ידי בן משפחתו. המבקש איננו חולק על עצם זימונו כדין. משלא התייצב, נדון בהעדרו.
מספר הדוח שבוטל נכתב מפורשות, ואף הודגש, במכתב ששלחה העירייה למבקש . בנסיבות אלה, לא היה כל מקום ל טעות, בוודאי לא כשמדובר בנמען משכיל דוגמת המבקש, שהינו עורך דין ורואה חשבון. טעותו זו של המבקש אינה מהווה, עפ"י הפסיקה המחייבת , עילה לביטול פסק הדין.

המבקש לא הציג אסמכתא כלשהי לביסוס הטע נה, לפיה שילם את אגרת החניה. עפ"י ההלכה הפסוקה, לא די בטיעון כללי זה כדי להוות עילה לבטול פסק הדין.

אף טיעונו באשר לטעות ברישום מספר הרישוי בדוח בגינה יש לבטל את כתב האישום איננו יכול לעמוד. מדובר בכשל טכני ברישום הדוח, ומכל מקום כתב האישום שהוגש לבית המשפט מתייחס למספרו הנכון של רכב הנאשם, אשר עולה בקנה אחד עם התמונות שצולמו על ידי הפקח במקום ובמועד ביצוע העבירה וכן עם הודאתו של המבקש בכך שהחנה את רכבו במקום ובזמן המצויינים בכתב האישום. במצב דברים זה, נשמט הבסיס מתחת לטענה זו.

גזר הדין סביר ומאוזן.

על בסיס האמור לעיל, לא מצאתי בנימוקי הבקשה עילה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הנאשם ולא שוכנעתי כי הותרת פסק הדין על כנו תגרום למבקש עיוות דין.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ה, 11 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית נצרת עילית
נתבע: תאבר עסאף
שופט :
עורכי דין: