ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק עצמאות סניף נגד אזולאי חנן :

6

בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

א 001878/05

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד קטן

התובע

נ ג ד

1 . אזולאי חנן (ניתן פס"ד)

2. אזולאי עמרם חברה לפיתוח ייזום והשקעות בע"מ (ניתן פס"ד)

3 . עיריית באר שבע (נמחקה)

4 . עו"ד בלפור קיויתי

5 . בנק דיסקונט לישראל בע"מ (נמחק)

עו"ד איתמר מחלב

הנתבע

המשיב 2 בבש"א 20458/07

החלטה

התובע מבקש (בבש"א 20458/07) להורות על צירוף המשיב 2, עו"ד איתמר מחלב, כנתבע.

במסגרת התביעה, עתר התובע להורות לרשם המקרקעין לרשום הערות אזהרה לטובתו בגין ההלוואה שניתנה לנתבע 1, לצורך רכישת מקרקעין מסויימים. לטענת התובע, הצורך בסעד זה נובע מכך שהתברר לו, כי נרשמה הערת אזהרה לטובת הנתבע 4, בדבר הימנעות מעשיית עיסקה במקרקעין.

בבקשה הנוכחית, טוען התובע, כי בשלב מאוחר יותר, התברר שנרשמה הערת אזהרה נוספת על הדירה, לטובת המשיב 2. לטענתו, מאחר שהדירה נרכשה רק לאחר שהיא שועבדה לטובתו, הרי שזכותו עדיפה.

התובע טוען, כי הצורך בצירוף מודגש על רקע העובדה שהמשיב 2 טוען גם הוא לזכויות בדירה נשוא התביעה, נוכחותו כצד להליך דרושה לצורך הבהרת העניין השנוי במחלוקת, וזכויותיו עלולות להיפגע כתוצאה מההכרעה בהליך, ככל שהוא לא יצורף לו.

כפי הנראה, בשלב מסויים הגיש המשיב 2 תובענה משלו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בה עתר להורות כי רק הערות האזהרה שנרשמו לטובתו הן בעלות תוקף מחייב (ה"פ 5102/02). בעקבות כך, הוגשה בקשה לאיחוד הדיון בין התביעה הנוכחית לה"פ 5102/02, שהתקבלה בהחלטת כב' הנשיאה דורית ביניש, אלא שהתובענה בה"פ 5102/02 נמחקה לבסוף, וממילא התייתר הצורך באיחוד דיון.

לאחר מכן, הגיש הנתבע 4 בקשה נוספת לאיחוד דיון, בין התביעה הנוכחית להליך פירוק המתנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. הבקשה נדחתה בהחלטתה מיום 4/7/07 של כב' הנשיאה דורית ביניש, מהטעם שלאור הליך הפירוק המתנהל במקביל, מן הראוי להקדים ולפנות לבית משפט של הפירוק, על מנת שיכריע לגבי הדרך הדיונית הראויה לבירור הטענות לגבי הזכויות בדירה, וזאת בהתאם להוראת סעיף 267 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983. (כב' הנשיאה ביניש העירה, כי על פני הדברים, אכן קיימת בין שני ההליכים מידת ההשקה העניינית הנדרשת לשם איחוד הדיון , אלא שאין להורות כן לאור סעיף 267 האמור).

בתגובתו, טוען הנתבע 4 כי ספק אם ניתן להמשיך את ההליך בבית משפט זה, וזאת לאור העובדה, שבמסגרת הליך הפירוק מונה בעל תפקיד לדון בטענות העולות מהתובענה. הנתבע 4 מציין, כי הוא אינו מתנגד לצירופו של המשיב 2, אם כי לטענתו, יש להורות על צירוף גורמים נוספים- רוה"ח חיים קמיל, מפרק החברה והרוכשים שלטובתם נרשמה הערת האזהרה על שם הנתבע.

בתגובתו, טוען המשיב 2 כי אכן יש לצרפו לתביעה, אך במקביל יש להורות גם על עיכוב ההליכים, וזאת מאחר שיש להעביר כל הליך לדיון אצל המפרק.

בהחלטתי דיון מיום 13/12/07 איפשרתי לתובע להשיב לתגובה.

בתשובתו לתגובה, טוען ב"כ התובע, כי החלטת בית משפט של פירוק, בדבר הסמכת המנהל המיוחד לדון בטענות הצדדים, הובאה לידיעתו רק ביום 17/12/07. התובע טוען, כי הוא מסכים לעיכוב ההליכים בתביעה עד להכרעת המנהל המיוחד בעניין, ומבקש להורות על עיכוב הליכים בתביעה למשך ששה חודשים, וככל שלא תינתן הכרעת המנהל המיוחד בפרק הזמן האמור, יבקש לחדש את ההליכים.

הנתבע 4 הגיש הודעה בה נטען כי מצורפת לה החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע. ההחלטה אינה מצורפת להודעה (אם כי היא ניתנת לאיתור במנוע חיפוש משפטי), אך מאחר שנראה כי תוכן ההחלטה מוסכם על הצדדים, וכך גם עצם הצורך בעיכוב ההליכים, אני מורה על עיכוב ההליכים בתביעה לפרק זמן של שישה חודשים, או עד למתן הכרעתו של המנהל המיוחד, לפי המוקדם. ככל שלא תינתן הכרעה עד לחלוף פרק זמן זה, ניתן יהיה להגיש בקשה מתאימה (חידוש ההליכים או מנגד, עיכוב ההליכים לתקופה נוספת).

בש"א 6157/07, אינה קשורה כלל לסכסוך המהותי שבין הצדדים, ונסבה רק על חיוב הנתבע 4 בהוצאות בסך 5000 ₪ בתוספת מע"מ, לטובת התובע, במסגרת החלטתו מיום 20/2/07 של כב' השופט שמואל ברוך, בבקשה לפרטים נוספים (בש"א 2370/07). מדובר בבקשה לעיון חוזר שבאופן עקרוני, אין לה עיגון בדין, מבלי שחל שינוי נסיבות או טעות בולטת בהחלטה הקודמת, ובענייננו, לא התרשמתי שזהו המצב. הבקשה בבש"א 6157/07 נדחית.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לעוה"ד קטן, קיויתי ומחלב.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו