ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי סגל ואח' נגד א.י.י.ו. ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

א 000614/02

בפני:

כב' השופט א. קיסרי

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

רמי סגל

התובע

- נ ג ד -

1. א.י.י.ו מבנים בע"מ

2. רסידו ייזום פרוייקטים בע"מ

הנתבע

- נ ג ד -

1. רצף ריצוף ותשתית בע"מ

2. אלקטרו אנטון בע"מ

3. דלתות חמדיה בע"מ

4. בונה ריינה בע"מ

5. שיא מוצרי אלומיניום בע"מ

6. ביסי יעוץ וביצוע בע"מ

7. אלי ניסן – אדריכל

צדדי ג'

פסק - דין

ביום 23.9.07 ניתנה החלטה לפיה יסכמו הצדדים את טענותיהם בכתב, כשעל התובע היה להגיש סיכום טענות תוך שלושים יום.

סיכום טענותיו של התובע לא הוגש במועד וביום 28.1.08 ניתנה לו ארכה להגשתו למשך שלושים יום נוספים.

גם במועד זה לא הגיש התובע את כתב סיכומיו וביום 31.3.08 ניתנה החלטה לפיה אם לא יוגשו הסיכומים עד יום 15.4.08 יחשב התובע כמי שלא הגיש סיכומיו במועד, ותישקל החלת תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 ("התקנות").

בהחלטות מתאריך 6.5.08 ו-14.7.08 הוארך, פעם אחר פעם, המועד להגשת סיכום הטענות כשהמועד האחרון שנקבע היה 31.7.08.

גם במועד זה לא הוגשו סיכומים.

כעת פנה ב"כ הצד השלישי מס' 1 והוא מבקש שינתן פסק דין נוכח העובדה שסיכומי טענות התובע לא הוגשו במועדם. בקשר לכך הוא מציין גם כי בבקשות הארכה שהוגשו מעת לעת לא נשאלה דעתו ולא ניתנה הסכמתו.

חוששני שעם כל האהדה לב"כ התובע, ולנסיבות שככל הנראה עמדו ביסוד העיכוב בהגשת הסיכומים, אין מנוס אלא להעתר לבקשת ב"כ הצד השלישי מס' 1.

בהתאם לכך, ועל פי הוראת תקנה 160(ד) לתקנות, אני מורה על מחיקת התביעה שהוגשה בת.א. 614/02 וכן על מחיקת ההודעה לצדדים שלישיים שהוגשה ע"י הנתבעות.

התובע ישלם לצד השלישי מס' 1 הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 8,000 ₪ (כולל מע"מ).

אין חיוב בהוצאות בנוגע לצדדים האחרים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

א. קיסרי, שופט

קלדנית: מאירה נ.