ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רעות אלקטרוניקה נגד הכנ"ר :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

פשר 839/08

פש"ר 837/08

פש"ר825/08

בפני:

כב' השופט יצחק עמית

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

1. רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ

2. סירוס סקיאן

ע"י ב"כ עוה"ד

י. טיקוצקי ואח'

המבקשים

- נ ג ד -

ובענין:

חוק החברות, התשנ"ט –1999

תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשמ"ב-2002

החלטה

בקשה של המבקשת, רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן: "החברה") למתן צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

1. החברה הוקמה בשנת 1992 ועוסקת במכירת מחשבים וציוד היקפי. המבקש 2 הוא בעל השליטה בחברה וערב אישית לחובותיה. החברה נקלעה למצב כלכלי קשה ונכון ליום הגשת הבקשה חובותיה מסתכמים בסכום של כ-32 מליון ₪, מתוכם כ-27 מליון ₪ חובות לספקים. בבקשה נטען כי הקשיים אליה נקלעה החברה נגרמו בשל ירידה בהיקף המכירות, חובות ספקים, ירידת שער החליפין של הדולר ועוד.

למבקשת שני נושים מובטחים בדרגה שווה "פרי-פסו" בשעבוד צף על נכסי החברה והם: בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ (להלן בהתאמה: "בנק דיסקונט" ו"בנק לאומי").

החברה הגישה ביום 21.8.08 בקשה דחופה במעמד צד אחד למתן צו הקפאת הליכים. באותו יום, עתר בנק דיסקונט בבקשה לאכיפת שעבודים על פי אגרת חוב (פש"ר 837/08), ובהחלטתי מיום 21.8.08 נעתרתי לבקשה במעמד צד אחד והוריתי על מינוי כונס נכסים זמני על כלל זכויותיה ונכסיה של החברה. ימים ספורים קודם לכן, כבר הוגשה בקשה במעמד צד אחד למינוי מפרק זמני, על ידי אחד מהספקים-הנושים, חברה בשם אמטל מחשבים בע"מ, וניתן צו האוסר על החברה לבצע כל דיספוזיציה בנכסיה (תיק פש"ר 825/08).

2. ביום 25.8.08 התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת ההקפאה. בדיון נכחו חלק נכבד מהנושים ונציגים של עובדי החברה. אקדים ואומר כי למעט בנק דיסקונט, הן בנק לאומי והן מרבית הנושים הלא מובטחים תמכו בבקשת ההקפאה. המחלוקת העיקרית נתגלעה אפוא לאור עמדתו של בנק דיסקונט, שהתנגד לבקשה.

3. לטענת החברה, צו הקפאת הליכים יאפשר המשך פעילותה כ"עסק חי". בהתאם לתוכנית ראשונית שהוצגה על ידה, ושהוכנה ע"י רו"ח זיצר מטעמה, יש סיכוי שהחברה תעלה על דרך המלך ויהא ביכולתה לצמצם את החוב לבנקים וגם לשלם לנושים הבלתי מובטחים 20%-25% מהחוב במהלך השנתים הקרובות.

החברה הצביעה על כך, שעל פי ספרי החברה, חובות לקוחותיה שטרם נגבו עומדים על כ-7.5 מליון ₪. בהתחשב בחובות מסופקים וחובות של חברות קשורות, ובהתחשב בקשיי גבייה ממספר לקוחות, ניתן להעריך כי סיכויי הגבייה מלקוחות עומדים על כ-3 מליון ₪ במהלך ארבעת החדשים הקרובים. בנוסף, ניתן לממש את מלאי החברה עד לסוף שנת 2008 בסכום של כ-1.5 מליון ₪. כמו כן בכוונת הנאמנים לממש כלי רכב בשווי של כ-300,000 ₪. כבטוי לרצינות תוכנית ההבראה, משקיע פוטנציאלי הביע הסכמתו העקרונית להעמיד סכום של 1 מליון דולר ארה"ב כבטוחה לביצועו של הסדר הנושים, ובמהלך תקופת ההקפאה, בכוונת הנאמנים לנהל מו"מ עם המשקיע הפוטנציאלי או עם משקיעים פוטנציאלים אחרים.

החברה הצביעה על כך שמינוי "כונס מחסל" יצמצם עד מאוד את גביית חובות הלקוחות, יפגע קשות בערך מימוש המלאי ויגרום לכך ששיקים בסכומים נכבדים המוחזקים בבנק דיסקונט ובבנק לאומי בנכיון, יבוטלו על ידי לקוחות החברה, מה שיגדיל את החוב של החברה לבנקים.

4. בנק דיסקונט, שהתנגד לבקשה, טען כי תוכנית ההבראה היא הליך חסר סיכוי, באשר מול חוב של כ-32 מליון ₪ החברה טוענת לנכסים בסכום של כ-13 מליון ₪, ואין גורם חצוני שיממן את ההקפאה המבוקשת.

רו"ח שמעוני, שבחן מטעם בנק דיסקונט את מצבה של החברה, על פי מסמכים שנתקבלו ונתפסו בחברה, העריך שהסיכוי להמשיך את פעילותה כ"עסק חי" הוא אפסי. לדעתו, תחום הפעילות של החברה הוא בבחינת "עולם הולך ונעלם" והמשך פעילותה בתקופת ההקפאה ייעשה תוך גרעון תפעולי, שיגרע מערך המימוש הפוטנציאלי של הנכסים המובטחים בשעבוד צף. עוד מצא רו"ח שמעוני כי ערך המלאי הוא רק כ-820,000 ₪ ולא 1.5 מליון ₪ כפי שנטען בבקשה.

מכאן טענתו העיקרית של בנק דיסקונט, כי הליך ההקפאה ומכירת המלאי לצורך המשך מימון פעילות החברה בתקופת ההקפאה, עשוי לפגוע בו כנושה המובטח הגדול ביותר.

5. הבקשה שבפני מחדדת את סוגית מעמדו של הנושה המובטח בהליכי הקפאה לעומת כלל הנושים ועובדי החברה. אלא שהזמן קצר והמלאכה בימי התורנות בפגרה מרובה, הנושים כבר מתדפקים על הדלתות ושערי החברה כבר ננעלו על ידי הכונס. לא זה הזמן להאריך בדברים או לגלוש לדיסרטציות בסוגיות בדיני הקפאה, ואתן החלטתי על דרך הקיצור.

לא אכחד, כי מצבה של החברה כפי שמשתקף מהנתונים שהוצגו, מעורר ספק אם יהא ביכולתה לעלות על דרך המלך, או שמא הקפאת ההליכים היא בבחינת "הנשמה מלאכותית" למי שקיצו נגזר, או מסווה ל"פירוק דה-לוקס" על פי ביטויה של השופטת ורדה אלשיך בפש"ר ( ת"א) 2167/04 פארמה טבע בר אור בע"מ (ניתן ביום 10.11.2004); פש"ר (ת"א) 1578/08 אוטו – פרם בע"מ (ניתן ביום 17.4.2008).

עם זאת, אין לשלול בשלב זה את הסיכוי להבראה, כפי שעולה מהתוכנית הראשונית שנערכה על ידי רו"ח זיצר. גם הנכונות המוצהרת של המשקיע (העלום בשלב זה) להעמיד כמליון דולר כבטחון להסדר הנושים, מעידה לכאורה על רצינות תוכנית ההבראה.

ברי ושמא – ברי עדיף. מול הנזק הוודאי שייגרם לכלל הנושים, אם תדחה הבקשה והכונס מטעם בנק דיסקונט ימשיך בפעולתו, עומד החשש לנזק שייגרם לבנק דיסקונט עקב ההקפאה. לא שוכנעתי שהחשש לנזק הוא גדול כדי כך שעל בית המשפט להעדיף כבר בשלב זה את האינטרס של בנק דיסקונט על פני האינטרסים של כלל הנושים האחרים.

ההתחשבות בכלל הנושים היא שיקול לגיטימי בהקפאת הליכים, ורשאי בית המשפט להשתמש בנכסים משועבדים לצרכי השיקום, לעיתים אף בניגוד לעמדתו של הנושה המובטח – ורדה אלשיך, גדעון אורבך "הקפאת הליכים הלכה למעשה" (הוצאה לאור של לשכת עוה"ד, התשס"ו) עמ' 293-325. כן ראה דברי השופטת אלשיך בפש"ר (ת"א) 1941/02 תחנת קמח אשדוד בע"מ נ' חברת פיתהון מעדן בע"מ (ניתן ביום 13.11.02) בהתייחסה לחובת אמון של הנושה המובטח כלפי הנושים הבלתי מובטחים:

"כאשר הפעלת החברה לזמן מוגבל אגב פירוק הינה, לכאורה, הדרך היחידה בה יוכלו הנושים הרגילים לקבל דיבינד, אין הנושה המובטח יכול לחסום מהלך זה אך על-ידי זה שיטען בעלמא "נפגעה זכותי", או יעמוד על זכותו לנהוג בחברה כראות עיניו. על הנושה המובטח להצביע על נזק ממשי אשר יגרם לו בשל אותה הפעלה זמנית, קרי, סיכון ממשי לשחיקה בערך בטוחתו, ולתמוך זאת לפחות בראיות לכאורה" (הדגשה במקור – י.ע.)".

הדברים נאמרו בהקשר של הפעלת חברה כ"עסק חי" על ידי מפרק זמני, וכוחם יפה גם לענייננו, כאשר בהקפאה עסקינן.

6. בשלב זה, לא עלה בידי בנק דיסקונט לשכנע כי ייגרם לו נזק ממשי או נזק גדול, אם אעתר לבקשת החברה, ולו באופן חלקי. ככלל, ההנחה היא שכל נושה מוחזק כמי שמייצג את האינטרסים שלו ויודע את טובתו שלו. עם זאת, דומה שיש ממש בנמוקים שהעלה ב"כ בנק לאומי במהלך הדיון, ולפיו המשך הליכי הכינוס אך עלול להגדיל את נזקם של שני הבנקים, הנושים המובטחים, בשל החשש לביטול מסיבי של שיקים בנכיון.

דומה שעיקר הפגיעה בבנק דיסקונט, אם בכלל, עקב הליכי ההקפאה, היא בכך שהמלאי שיימכר ישמש למימון המשך פעילות החברה בתקופת ההקפאה. מנגד, נסיון החיים מלמד שמכירת המלאי על ידי "כונס מחסל" נעשית בערכים נמוכים בהרבה ממכירת מלאי ב"עסק חי".

לכך יש להוסיף כי השעבוד של בנק דיסקונט הוא "פרי פסו" עם השעבוד של בנק לאומי, והחובות בדין קדימה עומדים על כ-700,000 ₪ (או 1,400,000 ₪ בהתאם להודעת בנק דיסקונט שהוגשה למחרת הדיון). מכאן, שגם מכירת המלאי על ידי כונס הנכסים מטעם בנק דיסקונט, לא הייתה מותירה הרבה בידי בנק דיסקונט.

ניתן להקהות, ולו במקצת, עוקצו של נזק שייגרם לבנק דיסקונט עקב מכירת המלאי, לאור הצעתה המשופרת של החברה לייחד סך של 200,000 ₪ מתמורת מכירת המלאי בתקופת ההקפאה, לזכות שני הבנקים הנושים המובטחים.

ולבסוף, לאו דווקא אחרון בסדר חשיבותו, נתתי משקל-מה גם לאינטרס העובדים, שאף הודיעו על הסכמה לקצץ בשכרם כדי לשמור על מקום עבודתם (הודעת החברה לתיק בית המשפט).

7. על רקע שיקולים אלו, אני סבור כי יש לאפשר לחברה, בשלב זה, לפעול כעסק חי במסגרת הקפאת הליכים, על מנת להציע תוכנית הבראה והסדר נושים, על פי תקנה 42(א) לתקנות החברות [בקשה לפשרה או הסדר], תשס"ב-2002, וכי הסדר הבראה, עשוי להיות לטובת נושי החברה, יותר מאשר הליכי כינוס או פירוק.

סופו של דבר, שאני דוחה את התנגדותו של בנק דיסקונט ואת הבקשה למינוי מפרק זמני לחברה, ונעתר לבקשה למתן צו הקפאה, בתנאים ובסייגים להלן:

( - ) תקופת ההקפאה תהיה בשלב זה עד ליום 2.11.2008 (בהתחשב בכך שחודש אוקטובר "עמוס" בחגים). בתקופה זו ועד להחלטה אחרת, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בשום הליך כנגד החברה, בעליה ונותני הערבויות האישיות, או לאכוף או לממש כל שיעבוד או ערבות, אלא באישור בית המשפט ובתנאים שייקבעו על ידו. בתקופת ההקפאה יוקפאו סמכויות הנהלת החברה.

בעלי המניות והמנהלים, יתחייבו שלא לעשות כל דיספוזיציה בנכסיהם במהלך תקופת הקפאת ההליכים, ויגישו תוך 21 יום תצהיר הכולל פירוט נכסיהם מכל סוג שהוא, והסבר כיצד נקלעה החברה לחובות בהיקף של למעלה מ-30 מליון ₪.

( - ) בתקופת ההקפאה יחולו התנאים והדרישות שפורטו בהסכמת בנק לאומי (נספח א' לבקשה), וכן האמור בהודעת החברה בנוגע לקיצוץ בשכר העובדים ובנוגע לסכום של 200,000 ₪ שעל הנאמן להותיר כפקדון מיוחד עבור הנושים המובטחים.

( - ) אני ממנה את רו"ח חוסאם בשארה ורו"ח יעקב זיצר כנאמנים בתקופת ההקפאה, וניתנת להם הסמכות לנקוט בכל פעולה הנדרשת על מנת להפעיל את עיסקי החברה כל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקפו.

( - ) מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנאמנים רשאים להתקשר בהסכמים עם ספקים ונותני שירותים, לגבות כספים מחייבים, להעסיק אנשי מקצוע ככל שיהא בכך צורך, להעסיק ולפטר עובדים ולעשות כל הנדרש כדי לשמור על החברה כ"עסק חי". הנאמנים יפתחו חשבון בנק חדש על שם החברה, שייוחד לצורך גביית כספים מחייבים וריכוז תקבולים המגיעים לחברה מפעילותה השוטפת (להלן: "חשבון הנאמנות"). חשבון הנאמנות יהיה קרדיטורי בלבד ויממן אך ורק הוצאות שוטפות של החברה בתקופת ההקפאה. החל ממועד צו זה יועברו לחשבון הנאמנות כל תמורה או תקבול שיתקבלו עבור החברה. כל אשראי חדש שיינתן למבקשות לאחר מתן צו הקפאת ההליכים, ישמש להפעלת החברה בתקופת הקפאת ההליכים וייחשב כהוצאות פירוק וכחוב בעל עדיפות ראשונה בהחזר.

( - ) על הנאמנים לגבש תוך 45 יום תוכנית הבראה לחברה והצעה להסדר נושים בהתבסס על תוכנית ההבראה, ולהביאה לאישור בית המשפט.

( - ) על הנאמנים לגבש תוך 45 יום הסכם עם מציע/מציעים פוטנציאליים להעמדת בטוחה להבטחת הסדר הנושים, כפי שהוצהר בסעיף 92 לבקשה.

( - ) על הנאמנים לקבל פירוט הוכחות חוב של הנושים השונים בתוך 30 יום מהיום ולהכריע בהוכחות החוב בטרם בקשה לאישור הסדר הנושים הסופי שיובא לפני בית המשפט.

( - ) על הנאמנים לקיים אסיפות ראשוניות של נושי החברה לסוגיהם לשם דיון בהצעה העקרונית שתונח לפני הנושים להסדר נושים, בהתאם לתוכנית ההבראה, ולאחר פרסום הודעה מוקדמת בשלושה עיתונים יומיים נפוצים, אחד מהם עיתון כלכלי ואחד מהם בשפה הערבית.

( - ) על הנאמנים לפרסם תוך 72 שעות דבר מתן צו ההקפאה בשלושה עיתונים כאמור לעיל.

( - ) הנאמנים יפקידו התחייבות אישית על סך 100,000 ₪.

למזכירות: להודיע לצדדים תוכן ההחלטה טלפונית.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים

י. עמית, שופט