ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סטורוז'קוב אלכסנדר נגד הכונ"ר :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא008254/08

בתיק עיקרי: פשר 000258/06

בפני:

כבוד השופטת חני הורוביץ

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

סטורוז'קוב אלכסנדר ת.ז. 310953658

ע"י ב"כ עו"ד

איתן שווץ

החייב

נ ג ד

הכונס הרשמי

ע"י ב"כ עו"ד

ארז אהרון

הכונ"ר

1. המוסד לביטוח לאומי

2. סטורוז'קוב קרין מרינה

צדדי ג'

החלטה

1. בקשת חייב לעיון מחדש בצו הפטר שניתן לו, כך שיחול גם על חוב מזונות שקדם לצו הכינוס.

2. ביום 26.2.07 הוכרז החייב פושט רגל וניתן לו צו הפטר לאלתר.

ב"כ החייב המציא את צו ההפטר ללשכות ההוצל"פ ובתגובה קבע ראש ההוצל"פ בהחלטתו כי צו ההפטר אינו פוטר את החייב מחוב המזונות שלו. הכוונה לתיק הוצל"פ שמספרו 7-99-00250-02, שנפתח ע"י גרושתו של החייב ותיק הוצל"פ שמספרו 1-98-64600-02, שנפתח ע"י המל"ל. שני התיקים נפתחו בגין חוב מזונות.

בבקשה דנן עותר החייב לכך שצו הפטר יפטור אותו גם מחוב מזונות העבר, שנוצר עובר לצו הכינוס.

לשיטת החייב, סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל מבדיל באופן ברור בין "חוב" לבין "חבות". לפי סעיף 1 לפקודה המושג "חבות" מתייחס לתשלומים עתידיים בלבד וזאת, להבדיל מ"חוב". "ענייננו אם כן בחוב מזונות מל"ל בתיק שנפתח לפני כ-20 שנה שזכאותו פסקה מקדמת דנא ודינו הפטר. אין כל חיוב ו/או עילה לחיוב נוסף בתיק ההוצל"פ, שכן בנו של החייב הינו יליד אוקטובר 1988 והינו בגיר משכבר", נטען בבקשה.

כן נטען כי חוב מזונות העבר "...הינו חוב בר תביעה שלא חל עליו כל דין מיוחד מלבד היותו חוב בדין קדימה ובר תביעה בהליך הפש"ר כשהזמן הרלוונטי להפטר הינו מועד מתן צו הכינוס". מכאן, גוזר החייב, כי צו ההפטר שקיבל בהליך הפש"ר חל גם על חוב המזונות שלו.

לתמיכה בבקשתו, מצרף החייב את החלטתו של ראש ההוצל"פ כדורי בירושלים מיום 10.4.07, בתיק שמספרו 0-94-70803-03, שם נקבע כדלקמן: "חוב מזונות אשר נצבר עד למועד מתן צו הכינוס הינו בר תביעה בפשיטת רגל, וככזה, ההפטר פוטר את החייב ממנו".

3. ב"כ הכונ"ר, בתגובה מעורפלת למדי, גורס כי צו ההפטר איננו פוטר את החייב מחוב מזונות שקדם לצו הכינוס. לדעת הכונ"ר, "ההתייחסות בפקודה לחוב המזונות מבהירה כי ככל הנראה ראה המחוקק צורך להבדיל חוב המזונות מיתר החובות בדין קדימה מהם פטור החייב במסגרת צו ההפטר".

אומנם בסעיף 69(א)(3) לפקודה נקבע כי לביהמ"ש סמכות להורות אחרת. קרי, שצו ההפטר כן יחול על חוב מזונות. ברם, מאחר ובמקרה זה לא ניתנה כל הוראה אחרת ע"י ביהמ"ש לעניין חוב המזונות, משמע אין הדבר כך.

דיון ומסקנות

4. סעיף 69 (א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 קובע בהי לישנא:

"(א) צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה:

(1)...

(2)...

(3) חבות לפי פסק דין לחובתו בתובענת מזונות, להוציא מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים שהורה".

אין דרך לקרוא את סעיף 69(א)(3) כפי שטוען ב"כ החייב וכך גם קבעה הפסיקה. צו הפטר שניתן לחייב בפשיטת רגל איננו יכול לפטור אותו מחוב בגין אי תשלום דמי מזונות ילדים.

בע"א 6810/05 בר הראל נ' כונס הנכסים הרשמי ואח' (לא פורסם – ניתן ביום 6.11.06) נפסק ע"י ביהמ"ש העליון:

"הכלל הקבוע בסעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, הוא שחוב מזונות עומד בתוקפו חרף הפטר אלא אם בית המשפט הורה אחרת. הואיל ומדובר בחוב מזונות שהצטבר במשך שנים רבות, ועוד לפני שהמערער נקלע לקשיים, אין צידוק שההפטר יחול לגביו. כפי שנאמר לא אחת, הן בבית משפט זה והן בערכאות אחרות, המערער רשאי להעלות טענותיו בעניין המזונות בבית המשפט למשפחה ובלשכת ההוצאה לפועל".

(ההדגשה שלי-ח.ה.)

ההבחנה בפקודה בין חוב מזונות עבר, שקדם לצו הכינוס, לבין חוב מזונות שנוצר לאחר שניתן צו הכינוס, רלבנטית אך ורק בשאלה מהם החובות בני התביעה בפשיטת רגל (סעיף 72 (1) לפקודה).

מאי נפקא מינה? שחוב מזונות שנוצר ממועד הכינוס ואילך, ניתן לדרוש בגינו קצבה במסגרת הליך הפש"ר לפי סעיף 128 (א), וזאת להבדיל מחוב מזונות שקדם לצו הכינוס, אשר נחשב בר תביעה בפשיטת רגל.

מכל מקום, בשל מעמדו המיוחד של חוב מזונות, גם אם קדם לצו הכינוס, חוב זה איננו בר הפטר כפי שנקבע באופן ברור ומפורש בפקודה.

5. בקשת החייב נדחית.

אציין כי חסד נעשה עם החייב, בנסיבות המיוחדות שלו, שהוכרז פושט רגל וניתן לו צו הפטר לאלתר, על אף קיומו של חוב מזונות.

ביהמ"ש לא הורה שום הוראה מיוחדת לגבי החבות במזונות וגם לא היה מקום לכך, גם אילו הבקשה הייתה מוגשת טרם שניתן לחייב צו ההפטר.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008).

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

חני הורוביץ, שופטת

גלית ב.