ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד ישראל נגד חב' גוטמן-ברזילי (1983) בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא3666/09

בתיק עיקרי: תא 2228/07

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

05/06/2009

בעניין:

דוד ישראל

ע"י ב"כ

עו"ד שרגא

המבקש (הנתבע)

נ ג ד

חב' גוטמן-ברזילי (1983) בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד בית-און

המשיב (התובעת)

החלטה

הנתבע עותר לסילוק התביעה על הסף, בטענה שכתב התביעה אינו מגלה פרטים בסיסיים וחיוניים ביותר, ולא ניתן "לאתר" את עילת התביעה.

על פי הנטען בתביעה, התובעת היא חברה העוסקת, בין היתר, בייבוא ושיווק של כלי עבודה ואספקה טכנית. בתקופה הרלוונטית לתביעה, הנתבע עבד אצל התובעת כאחראי לשיווק הסחורה ללקוחותיה.

התובעת טענה, כי הנתבע גזל חלק מהסחורה ששיווק, פעל למכירתה בשוק השחור לצדדי ג', והחסיר, מעת לעת, פריטים מסויימים מתוך רשימת הפריטים של הסחורה שנמכרה. התובעת טענה כי ערכה של הסחורה שנגנבה מסתכם בשווי של 1,963,593 ₪ , לכל הפחות. לטענתה, נציגיה הקליטו שיחה שהתנהלה עם הנתבע לגבי גניבת הסחורה, ובמהלכה הוא אכן הודה בדבר עצם הגניבה. התובעת מציינת כי היא הגישה תלונה במשטרה אודות הגניבה.

כפי שטוען הנתבע בבקשתו, כתב התביעה אכן חסר פרטים עובדתיים כדוגמת זהות הלקוחות והנזק שנגרם להם, פרק הזמן שבמהלכו בוצעו מעשי הגניבה ותוכנה המדוייק של השיחה המוקלטת, וכן אין התייחסות ממשית לשאלה המתבקשת, האם התובעת שיפתה את לקוחותיה בגין הסחורה שנגנבה.

פרטים חסרים אלה רלוונטיים להליך, בייחוד לאור אופי המעשים המיוחסים לנתבע.

עם זאת, משמעותו של החוסר בפירוט אינה כה מהותית, ואינה משליכה על היתכנות התביעה, כך שאין המדובר במקרה שבו הוראת תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מחייבת את סילוק התביעה על הסף.

בנוסף, לא התרשמתי שהחוסרים בפרטים העובדתיים האמורים מצדיקים את תיקון כתב התביעה.

למעשה, ניתן להשלים את החוסרים הקיימים על דרך הפניית דרישה לפרטים נוספים, ודרישות נוספות בעניין הליכים מקדמיים, ואין צורך לנקוט בסעד הדרסטי של סילוק התביעה על הסף.

הנתבע טוען בנוסף כי הסמכות העניינית מוקנית לבית הדין האזורי לעבודה, בהתאם להוראת סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ובהתחשב בכך שהוא עבד אצל התובעת במשך 14 שנים.

סעיף 24(א)(1) האמור מקנה לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו, אשר עילתן ביחסי עובד-מעביד, ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

המבחן ליישומה של הוראת סעיף זה הוא "מבחן העילה"- עילה הקשורה לנושאים הקשורים בצורה כזו או אחרת לדיני עבודה תתברר רק בבית הדין לעבודה, ועילה שאינה קשורה לכך תתברר בבית המשפט האזרחי המוסמך (ראו ע"א 2618/03 פי. או. אס (רסטורנט סוליושנס) בע"מ ואח' נ' ליפקונסקי (29/11/04)).

מקור סמכות נוסף מעוגן בהוראת סעיף 22 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, הקובע-

"(א) לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון -

(1) בתובענה בין עובד לבית מעביד או חליפו, שעילתה בהפרת הוראה מהוראות פרק ב' והנובעת מיחסי עובד ומעביד;

(2) בתובענה שעילתה בהפרת הוראה מהוראות פרק ב' הנובעת מחוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור.

(ב) בתובענות שבית דין לעבודה דן בהן לפי סעיף זה תהיה לשופט לבדו סמכות לתת צו מניעה זמני וכן סעדים לפי סעיפים 15 עד 20".

בענייננו, אין המדובר בעילת תביעה הנסבה על עוולות מסחריות כהגדרתן בחוק עוולות מסחריות, אלא במעשי גניבה של סחורה, אשר הדיון בעניינם אינו מצוי בטווח סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה (גם לא מבחינת האפשרות להיפרע מנזקי התובעת הנובעים מהם).

לפיכך, ובהעדר הליך פלילי מגובש, האפשרות היחידה העומדת בפני התובעת היא הגשת תביעה נזיקית רגילה, אשר על פי סכומה, הסמכות העניינית לדון בה מוקנית לבית משפט זה.

הבקשה נדחית. הוצאותיה, בסך 7,000 ₪ + מע"מ – לפי תוצאת פסק הדין.

צד שטרם עשה כן ימסור גילוי מסמכים מלא ו/או תשובות לשאלון לפי העניין תוך 30 יום. ככל שהועברו כבר תצהירי גילוי והתבקש עיון, זה יושלם גם כן תוך 30 יום. אם ימצא מי מהצדדים שההליכים המקדמיים לא הושלמו להנחת דעתו, יגיש בקשה מתאימה בכתב תוך 60 יום מהיום.

ניתנה היום י"ג בסיון, תשס"ט (5 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים, וכן תקבע ישיבת קדם משפט נוספת לפי היומן.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו