ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גורה נגד שרון :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 004370/07

בש"א 2269/09

בפני:

כב' השופטת יעל בלכר

05/06/2009

בעניין:

שרון יונה

ע"י ב"כ עו"ד

א. בית הלוי

המבקשת

(הנתבעת)

- נ ג ד -

1 . גורה כרמלה

2 . גורה ראובן

ע"י ב"כ עו"ד

איתמר טורס

המשיבים

(התובעים)

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה ובתשובה, בשים לב לשלב שבו מצוי ניהול התיק וכיוון שב"כ הקודם של הנתבעת חדל מייצוג עוד טרם המועד להגשת התצהירים מטעם הנתבעת, אני סבורה כי על מנת למנוע עיוות דין וליתן למבקשת (הנתבעת) את יומה בבימ"ש, מצד אחד ועל מנת שלא לקפח את זכות התובעים, מצד שני - האיזון הראוי בנסיבות העניין הוא מתן היתר להגשת הראיות מטעם הנתבעת כמבוקש, בכפוף לתשלום הוצאות בסך 2,500 ₪ לטובת התובעים, ללא קשר לתוצאות ההליך.

2. הסך האמור יופקד ע"י המבקשת (הנתבעת) בקופת בימ"ש עד ליום 31/5/09 בשעה 10:00, בצירוף הודעה על הפקדה לבימ"ש ולצד שכנגד במקביל.

לא יופקד הסכום במלואו כאמור - לא תותר הגשת הראיות הנוספות, ודיון ההוכחות הקבוע ליום 2/6/09 יתקיים כסדרו ובמועדו.

3. ניתן, מבחינת בימ"ש, לקיים את הדיון (ככל שיתיר הזמן) גם אם יתקבלו הראיות, בתאריך שנקבע, דהינו: ביום – 2/6/09. ב"כ התובעים יודיע אם לאור הגשת הראיות (אם יוגשו), הוא מעוניין בקיום הדיון או בדחייה של הדיון למועד אחר. הודעת ב"כ התובעים תוגש עד 1/6/09 בשעה 10:00 במקביל לבימ"ש ולצד שכנגד.

4. לאור מינוי של עו"ד לנתבעת, אם רוצה הנתבעת בהגשת העתק התיק המתנהל בת"א (בהתאם להחלטה מיום 2/12/08) תעשה כן עד 1/6/09 בשעה 10:00 במקביל לבימ"ש ולצד שכנגד, ולא במועד הדיון כפי שנקבע בתחילה.

המזכירות תעדכן פרטי בא כוחה החדש של הנתבעת לפי הפרטים הרשומים בבש"א שבכותרת.

ת.פ בהתאמה לקבלת הודעות הצדדים ולמתן הוראות לפי העניין

ניתנה היום ג' בסיון, תשס"ט (26 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים בדחיפות לב"כ הצדדים.

יעל בלכר, שופטת

370/07א 126 אתי