ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יאשיהו יוסף פינטו :

לפני ד"ר עודד מודריק-שופט, סגן נשיא
מאשימה

1. מדינת ישראל
ע"י עו"ד רחלי חזן פלדמן פמת"א- פלילי

נגד

נאשם
יאשיהו יוסף פינטו
ע"י עו"ד אייל רוזובסקי ועו"ד צבי קלנג

החלטה

הנאשם הורשע, לפי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של מתן שוחד, הצעת שוחד ושיבוש מהלכי משפט.

אחד הצירים המרכזיים של כתב האישום הוא פרשה של מתן שוחד לקצין המשטרה הבכיר תת ניצב אפרים ברכה.

לאחר שניתנה הכרעת הדין פנו באי כח הנאשם לבית המשפט בבקשה להורות על הגשת ראיות נוספות בדבר נסיבות הקשורות בביצוע העבירה. מאחר שכאמור האישום סובב מתן שוחד לתת ניצב ברכה, הבקשה היא להציג את הודעותיו של ברכה שניתנו שבמסגרת החקירה שיש בהם כדי לשפוך אור על הנסיבות הכרוכות בביצוע העבירה.

הבקשה סומכת את יתדותיה בהוראת סעיף 40 י' לחוק העונשין. נקודת המוצא של הוראת הדין היא שבית המשפט קובע מהן הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה על בסיס הראיות שמובאות בפניו בשלב בירור האשמה. יתר על כן, בשלב הטיעון לעונש אין מקום להביא ראיות בהקשר לנסיבות ביצוע העבירה מעבר לראיות שהוצגו בשלב בירור האשמה.

בדידן שלב "בירור האשמה" הסתיים בדרך של גיבוש הסדר הטיעון. במסגרת הסדר הטיעון פרשו הצדדים את הנסיבות הרלבנטיות ואף הסכימו במפורש שלא להוסיף ולא לגרוע דבר ביחס לאותן נסיבות מוסכמות.

הדין מאפשר באורח חריג לבית המשפט להתיר הגשת ראיות בענין נסיבות הקשורות בביצוע העבירה גם בשלב הטיעונים לעונש "אם שוכנע [בית המשפט] כי לא היתה אפשרות לטעון לגביהם בשלב בירור האשמה או אם הדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין " [סעיף 40 י' (ב) (2) של חוק העונשין].

המבקש טוען שהעיון בהודעות תנ"צ ברכה נחוץ לבית המשפט כדי למנוע עיוות דין. שכן, לפי דעת המבקש הסתכלותו של תנ"צ ברכה על פרשת השוחד עשויה להוות נימוק מסוים להקלה בעונש.

המאשימה מתנגדת להגשת ההודעות. בתגובתה מציינת באת כח המאשימה כי הסדר הטיעון התגבש לאחר משא ומתן ממושך שבמסגרתו בחנו הצדדים את הנסיבות לפרטיהן; דבר לא נעלם מעיני באי כח הנאשם. ודאי שהם היו מודעים היטב לתוכנן של הודעות ברכה. משעה שהצדדים הסכימו שהסדר הטיעון ייתחם אל מסגרת נסיבות מוסכמת ולפי שהצדדים עשו כן לא בכדי, אין מקום לפריצת המסגרת ולהוספה בררנית של ראיה מסוימת בלבד.

אין לבקשה על מה שתסמוך. אכן החוק צפה אפשרות שמסיבות שונות יהיה צורך להגיש ראיה לבית המשפט בשלב הטיעונים לעונש הנוגעת לנסיבות ביצוע העבירה כדי למנוע עיוות דין. ברור שבמקום שהראיה עמדה לנגד עיני הנאשם ובאי כוחו לפני שניתנה הכרעת הדין ואלה היו מודעים למשמעויותיה, אפשרות השימוש בחריג של "מניעת עיוות דין" מוגבלת למצבים שבהם החשש לעיוות דין גדול ובולט במיוחד.

לפי שאין לשופט במסגרת ניהול המשפט חשש גדול יותר מאשר החשש לעיוות דין, ביקשתי מהפרקליטות להסביר האם מניעת העיון בהודעות ברכה אמנם עלולה לגרום במובן כלשהוא לעיוות דין. האם העיון בהודעות ברכה כשהן לעצמן י וליך את בית המשפט למסקנות שחורגות מן ההקשר הראייתי המלא שנאסף בחקירה.

התשובה שקיבלתי אומרת שהודעות ברכה משקפות הסתכלות צרת מימדים שלו. בלבד על פרשת השוחד. כדי להבין את מסגרת הנסיבות של ביצוע העבירה צריך, הלכה למעשה, להתבונן בראיות כולן ובכל מקרה לעיין גם באמרות הנאשם. לפיכך, דווקא הצגה בררנית של הודעות ברכה עלולה להוליך לעיוות דין.

תשובת ב"כ הנאשם לתגובת המאשימה אינה שוללת, אף לא ברמיזה, את טענת המאשימה שהודעות ברכה כשלעצמן יוצאות מן ההקשר הכללי של נסיבות העבירה כפי שהן עולות מחומר החקירה וכפי שגובשו בהסכמה בהסדר הטיעון. הסניגורים לא הגיבו אפילו לאפשרות שלצד הודעות ברכה יוצגו גם אמרות הנאשם.

בתגובת המבקש לתגובת הפרקליטות נמצאה, לראשונה, הצבעה מעטה על המשמעות שהמבקש מבקש לדלות להודעות ברכה. כך נכתב בתגובה:

"המבקש חפץ להגיש ראיות שיצביעו על מצב דעתו של זה שהיה אמור להיות מושפע מהמתת. ברור שהעובדה שתנ"צ ברכה סבר שהמתת ניתן לו גם כמתנה וכתודה עבור עזרתו לרב ולרבנית חשובה לענין הטיעון לעונש. דרך פעולתו של המבקש ואופי היחס בינו לבין תנ"צ ברכה הם אלה שהביאו את תנ"צ ברכה למסקנה זו".

ברי אם כן שהסניגוריה מבקשת להצביע על נסיבות מתן השוחד מנקודת ההסתכלות האישית של תנ"צ ברכה. נקודת ההסתכלות האישית אינה יכולה לבוא במקום התבוננות כוללת אובייקטיבית בנסיבות הללו. בידודה של נקודת ההסתכלות האישית מהראיות האובייקטיביות האחרות עלולה להוליך לגיבוש מסקנה מעוותת במידה מסוימת.

הנה כי כן, הן מן ההיבט הדיוני הצר והן מן ההיבט המהותי יש לגזור מסקנה ברורה שהגשת הודעות ברכה בשלב הזה אינה נחוצה לשם מניעת עיוות דין.

אני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ה, 28 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יאשיהו יוסף פינטו
שופט :
עורכי דין: