ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "תחיה להב נגד חברת "סלקום ישראל :

1

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות פ"ת

תק 001679/08

בפני:

כבוד השופט אהרן ד.גולדס

סגן נשיא

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

תחיה להב

התובעת

נ ג ד

חברת "סלקום ישראל" בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת הינה לקוחה של הנתבעת החל מנובמבר 2005 או בסמוך לכך.

2. באוגוסט 2007 מסרה התובעת לתיקון את מכשיר הטלפון שברשותה מסוג אריקסון ומאחר ולנתבעת לא היה מכשיר חלופי מאותו דגם ליתן לתובעת, הגיעו הצדדים לידי הסדר לפיו במהלך חודש אוקטובר 2008 רכשה התובעת מכשיר חלופי מקטגוריית הדור השלישי.

3. בשלב הזה חתמה התובעת על הסכם חדש מיום 27.11.07 בו נקבעו תנאי העסקה אליו נכנסו הצדדים. התובעת, על פי עדותה, לא קראה את החוזה עליו חתמה לפני חתימתה עליו ואף לא לאחר מכן. לא זו בלבד, אלא שלאחר שנתקבלו החיובים הכספיים בחודשים שלאחר מועד זה, גם כאן לא פנתה התובעת בכתב אל הנתבעת בטרונייה כלשהי.

4. לטענת התובעת, עובר לחתימת החוזה הובטח לה כי לא תחוייב להמשיך לשלם עבור העסקה של המכשיר הקודם והדברים נאמרו לה לא רק על ידי סוכן המכירות מר אלדד אלא אף על ידי מנהל המשמרת. משבדקה התובעת בחלוף הזמן את החיובים החודשיים, מצאה, לטענתה, כי הינה משלמת סכום חודשי של 79.90 ₪ בגין המכשיר בנוסף על החיובים הקודמים. התובעת עותרת, אפוא, להשבת 12 התשלומים ששילמה ביתר בסך 960 ₪ וכן תובעת היא בגין עוגמת נפש והפסד ימי עבודה .

5. מאידך , טענת הנתבעת הינה כי עובר לחתימה על חוזה ההתקשרות לשדרוג המכשיר הובהר לתובעת כי החיובים בגין המכשיר הישן ימשיכו לחול. אין מחלוקת כי מכשיר הטלפון הישן לא הושב לתובעת על ידי הנתבעת באשר המכשיר לא היה תקין.

6. מסכים אני עם התובעת כי הובהר לה שלא תצטרך לשלם עבור המכשיר הישן וגרסתה זו אף מתיישבת עם דבריו של העד מטעם הנתבעת עת טען כי החיובים על המכשיר הישן ימשיכו כאשר המכשיר הישן מצוי בידה. אלא, שבמקרה דנן, המכשיר הישן נותר הוא בידי הנתבעת באשר היא היתה אמורה לתקנו ולא תיקנה אותו.

7. עניין נוסף הוא עניין עלות חבילת גלישה העולה כדי 19.90 ₪ לחודש . לעניין זה חבה התובעת בתשלומו על פי ההסכם החדש עליו חתמה ולפיכך יש לקזז סכום זה מהסכומים בהם הנתבעת חבה לתובעת .

8. התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח את נזקיה לעניין הפסד ימי עבודה ואינני סבור כי היא זכאית לפיצוי כלשהו בגין עוגמת נפש. מאידך גיסא, זכאית התובעת להשבה של הסך של 958.80 ₪ (79.90 ₪ X 12 חודשים) בניכוי חבילת הגלישה בסך של 238.80 ₪ (19.90 ₪ X 12 חודשים). סה"כ 720 ₪.

9. סוף דבר, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 720 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 14.5.08 ועד מועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת אגרת בימ"ש בסך 50 ₪ והוצאות בסך 100 ₪.

10. המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר.

אהרן ד. גולדס, שופט

סגן נשיא