ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניזרי נגד אגד אגודה שיתופית :

1

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות נתניה

תק 001829/08

בפני:

כב' השופטת: סילש הלית

27/8/08

בעניין:

ניזרי אביב

תובע

נ ג ד

אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

נתבעת

פסק דין

בפני תביעה במסגרתה עותר התובע כי בית המשפט יורה לנתבעת לפצותו בגין נזקי תאונת דרכים.

לטענת התובע ביום 30.1.08 בשעה שנסע בכביש החוף לכיוון תל-אביב פגע בו רכב הנתבעת מאחור. לטענת הנתבעת האירוע אירע באשמו הבלעדי של התובע אשר סטה מנתיבו ונכנס בפראות לנתיב נסיעתו של רכב-אוטובוס הנתבעת.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה, במסמכים שצורפו ובעדויות הצדדים בפני אני קובעת כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי. להלן יפורטו הטעמים להחלטתי זו.

הצדדים היו חלוקים ביניהם באופן מהותי בגרסתם באשר למקום ודרך אירוע התאונה. בעוד לטענת התובע היה זה נהג האוטובוס אשר פנה בכל פעם לנתיב בו נסע התובע שהרי לגירסת נהג הנתבעת היה זה התובע אשר ניסה בכל פעם ל"חתוך" ולהכנס לפניו בנתיב הנסיעה.

בעניין זה מצאתי שיש מקום לקבל את גרסת הנתבעת ולא את גרסתו של התובע. ראשית, הצדדים הודו בפני כי אוטובוס הנתבעת חסם מספר דקות קודם לכן את אפשרותו של התובע להשתלב בנתיב. מתוך שכך אני למדה כי היה זה דווקא התובע אשר יתכן והיה בליבו דבר כנגד נהג הנתבעת קודם האירוע.

בנוסף, וחשוב מכך, במהלך העדות בפני הופיע עד שהינו חיצוני ואין בינו לבין הצדדים דבר וחצי דבר. מדובר בחייל שנסע באוטובוס באותו מועד וחזה באירועים שקדמו לתאונה כמו גם בתאונה עצמה.

עדותו של העד היתה אמינה בעיני והיתה בהירה ועקבית. מתוך עדותו עלה כי נהג האוטובוס כבר היה בנתיב השמאלי בשעה שביקש התובע להיכנס לאותו נתיב וכי מדובר היה בסטייה פתאומית של התובע לתוך אותו נתיב אשר לא הותירה לנהג האוטובוס ברירה אלא לפגוע ברכבו.

עוד יש לציין כי בין האמור בכתב תביעתו של התובע לבין גרסתו בפני נפלו סתירות כאשר בכתב התביעה נטען כי פגיעת רכב הנתבעת בתובע היתה מאחור ואילו מתוך המסמכים ומן העדות בפני עלה כי הפגיעה היתה בצד שמאל אחורי.

מאידך עדותו של נהג הנתבעת תאמה את עדותו של העד החיצוני וכן את הדו"ח שניתן על ידו ביחס לתאונה ביום המחרת (נ-1).

נוכח האמור לעיל אני מוצאת כי מירב האחריות לאירוע התאונה ודרך התרחשותה מוטל על התובע אשר נהג בדרך שאינה סבירה ובחר להציב את עצמו ואת רכבו בסיכון ניכר, אשר למרבית הצער אף התמשש במקרה זה.

ואולם אני מוצאת כי גם במעשיו של נהג הנתבעת נפל פגם כאשר שני הנהגים מיהרו לסטות לנתיב השמאלי ביותר, תוך זמן קצר , מתוך שלושה נתיבים לאחר הירידה מן המחלף. עוד עלה כי התובע הספיק להיכנס כמעט באופן מלא לתוך הנתיב השמאלי הקיצוני, וכי נהג הנתבעת היה מודע בכל העת לאופן נסיעתו של התובע. לא מצאתי שיש לקבל את גרסתו של נהג הנתבעת כי נסע במהירות של 0.01 קמ"ש שכן זו אינה סבירה בעיני לאור עובדת היות הכביש כביש מהיר ולאור העובדה כי שני הצדדים הספיקו בזמן קצר יחסית לעבור שלושה נתיבי תחבורה עד למקום בו אירעה התאונה. מיקום הנזק ברכבו של התובע, מחזק מסקנתי זו.

מעדותו של העד החיצוני, מר בקרמן עלה כי נהג הנתבעת נסע במהירות שאינה גבוהה ואינה נמוכה. מתוך שכך אין לי אלה להסיק כי היה גם בדרך נהיגתו של נהג הנתבעת כדי לתרום לאירוע התאונה וכי לא שמר מרחק באופן התואם את תנאי הכביש והזמן, אם כי במידה פחותה בהרבה מזו של התובע.

ממכלול הטעמים שנימנו לעיל אני מוצאת שיש לייחס לתובע אחריות בשיעור של 85% לאירוע התאונה ולנתבעת 15% בלבד.

באשר לנזקים שהרי התובע הגיש לבית המשפט חוו"ד שמאי, חשבון שכ"ט שמאי, תמונות של הנזק וכן אישור בדבר העדר הגשת תביעה לחברת הביטוח. בנסיבות אלו יש לקבל את טענותיו של התובע ביחס להיקף הנזקים.

הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,541 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (19.5.08) ועד התשלום המלא בפועל. כן תישא הנתבעת בהוצאות ההליך, בהתחשב בתוצאותיו, בשיעור של 150 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח את העתק פסק הדין לצדדים באמצעות הדואר.

בקשת רשות ערעור בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

הלית סילש, שופטת