ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון נגד כוהן :

1

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות נתניה

תק 001813/08

בפני:

שופט: סילש הלית

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

1 . שרון רז יהושע

2 . שרון אורלי

התובעים

נ ג ד

כהן יורם

הנתבע

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבע ישלם לתובעים, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעים נגד הנתבע כמפורט בתובענה, סכום כולל של 1,200 ₪.

כמו כן ישיב הנתבע לתובעים את שיק הביטחון שניתן על ידם במסגרת הסכם השכירות וזאת מבלי שיוגש לפרעון או יעשה בו שימוש נוסף, וזאת בתוך 20 יום מהיום באמצעות דואר רשום לפי כתובת התובעים בכתב התביעה.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.


הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום לכתובת התובעים לפי כתב התביעה, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

הלית סילש, שופטת