ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד צבי ריש נגד שר התחבורה :

החלטה בתיק בג"ץ 5662/02

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

העותר:
עו"ד צבי ריש

נ ג ד

המשיבים:
1. שר התחבורה

2. עמותת אגודת בעלי מוניות התחנה

הוגש הליך

בבית המשפט העליון

החלטה

בפניי בקשות הדדיות להשתת הוצאות בעתירה שבכותרת, בעקבות מחיקתה לבקשת העותר, בהחלטתי מיום 9.9.02.

1. בקשת העותר לחיוב בהוצאות. בבקשתו טען העותר, כי כחודש לאחר הגשת העתירה, שעניינה טענה כנגד התעלמות המשיב, שר התחבורה, מהפקעות מחירים של המשיבה 2, קבע המשיב 1 בצו תעריפים התואמים במדוייק את אלה שגובה המשיבה 2. במצב זה, טוען העותר כי יש להשית על המשיבים הוצאות, שכן אין המשיב 1 חולק על כך שהמשיבה 2 אכן הפקיעה במשך שנים את מחירי הנסיעה, ומכאן, כי הגשת העתירה בעניין זה הייתה מוצדקת.

טענת המשיב 1 היא, כי ההליכים להתקנת הצו האמור החלו עוד בטרם הוגשה העתירה, ועל כן אין לראות בעתירה משום גורם לשינוי בפעולת הרשות, אשר גרם לה להיעתר למבוקש על ידי העותר. במצב זה, סבור המשיב 1 כי אין העתירה עומדת במבחנים שנקבעו להענקת הוצאות לעותר שמחק את עתירתו (בג"צ 842/93 נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מח(4) 217).

אכן, אחד מן המבחנים שנקבעו בעניין נסאסרה נוגע לשאלה האם העתירה גרמה לכך שניתן לעותר הסעד המבוקש. במקרה שבפניי מבחן זה אינו מתקיים, שכן עולה מתגובת המדינה כי ההליכים להתקנת הצו הנדון, אשר מתייחס לתעריפים רבים, החלו זמן ניכר לפני הגשת העתירה. נכון גם, שעל רקע המתואר בתגובת המשיבה, אין יסוד לטענת העותר כי התקנת הצו נועדה ל"הכשרת השרץ", כדבריו, הנוגע לגביית תעריפים מופרזים נשוא העתירה.

ברם, המבחן האמור אינו מבחן יחיד או בלעדי, החורץ את גורל הבקשה להשתת הוצאות. לצידו הותווה בעניין נסאסרה מבחן נוסף, אשר עניינו צידקתה של העתירה. למבחני עזר אלה תכלית אחת, והיא לאתר את אותם מקרים, בהם ראוי כי חרף מחיקת עתירה ישא המשיב לה, אשר גרם להגשתה בשל פעולה או מחדל מצידו, בהוצאות הכרוכות בהגשתה. אני סבור כי על פי המבחן של צידקת העתירה בעת הגשתה, ועל פי תכלית זו, ראוי העותר לפסיקת הוצאות. עיון בתגובת המשיב 1 מעלה כי אין בה מענה ממשי לעיצומה של הטענה, כי בעת הגשת העתירה היו התעריפים שנגבו גבוהים מאלה שהיו מותרים על פי הצו שהיה באותה עת בתוקף. על פני הדברים, אין המשיב 1 גם מצביע על בסיס חוקי כלשהו לפעולה כאמור, בעת הגשת העתירה. הוא אף אינו מצביע על כך, שבהתכתבות עם העותר, נמסר לו על השינוי הצפוי בתעריפים, באופן שעשוי היה להפוך את הגשת העתירה לבלתי נחוצה כבר בעת שהוגשה. מבחינות אלה, ניתן לקבוע לצורך ההליך שבפניי בלבד, הגשת העתירה הייתה מוצדקת בעת ההגשה, הוא המועד הקובע. מבחינה זו, יש יסוד לדרישת העותר כי המשיבים ישאו בהוצאות העותר בעתירה זו, גם אם לא הייתה העתירה בבחינת הגורם היעיל לשינוי המתואר בדין שאירע לאחר הגשתה.

2. בקשת המשיבה 2 להוצאות. בקשה זו מבוססת על כך, שבעוד שהצו המתקן, לפיו אין הפקעת מחירים, הותקן בחודש יולי 2002, פנה העותר בבקשתו למחיקת העתירה רק בתחילת חודש ספטמבר, ובכך גרם להגשת תגובתה לעתירה, כאשר לא היה בכך כל צורך. העותר טוען, כי זמן קצר אחרי שפנה אליו המשיב 1 והעמיד אותו על הצו החדש, פנה העותר בבקשה לבית המשפט למחיקת העתירה. אף כי העותר טוען בתוקף כנגד טענות המשיבה 2 בדבר המועד בו ידע אודות הצו החדש, עיון זהיר בטענותיו מגלה כי אין הוא מוסר כל הסבר בשאלה, מתי אמנם נודע לו על הצו החדש. חסר זה הוא מטריד, במיוחד נוכח העובדה שמן החומר עולה לכאורה, כי העותר מצוי היטב בענייני תעריפי המוניות, בין השאר על רקע הגשת תובענה ייצוגית בנושא זה, ועל רקע העובדה שהוא מייצג תחנת מוניות אחרת.

במצב זה, אני סבור כי יש יסוד לכאורי לבקשת המשיבה 2 להוצאות, שכן עולה מסקנה מסתברת, לפיה היה ביד העותר למשוך את עתירתו עוד בטרם הגישה המשיבה 2 את תגובתה, ובכך למנוע ממנה הוצאות מיותרות בגין עתירה שנתייתרה. כפי שכבר צויין, "בעל דין המגיש הליך כלפי יריבו צריך וחייב להניח שאותו יריב יזדקק לשירותים משפטיים כדי ללמוד על זכויותיו" (בג"ץ 703/89 ענת מכבסת קיטור בע"מ נ' משרד הבריאות, תקדין עליון 90 (2) 149). מכך עולה חובתו של יוזם ההליך לנקוט בפעולות הנדרשות, אם מתברר כי ההליך מתייתר, להביאו לסיומו, ולא לגרום לכך שבעל הדין שכנגד ישא בהוצאות לא נחוצות.

התוצאה הכוללת היא, כי המשיבים ישאו בהוצאות העותר בסך של 7,500 ₪. העותר ישא בהוצאות משיבה 2 (בלבד) בסך 5,000 ₪. לסכומים אלה יש לצרף מע"מ כדין, והם ישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד סיום התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ט חשוון, תשס"ג (‏4/11/2002).
עודד שחם
רשם

_________________
העתק מתאים למקור 02056620_K05.doc
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שרה ליפשיץ – מזכירה ראשית

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: עו"ד צבי ריש
נתבע: שר התחבורה
שופט :
עורכי דין: