ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "נקטלוב ניסים נגד מרדכי אביב בע :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

א 002966/07

בפני:

כבוד השופט זכריה ימיני

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

1 . נקטלוב ניסים

2 . נקטלוב מזל

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד שלו אברהם

תובעים

נ ג ד

מרדכי אביב בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד אקסלרד אשר

נתבעת

פסק-דין

השאלה העומדת לדיון היא האם על הנתבעת לשלם לתובעים פיצויים בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירה אותה רכשו התובעים מאת הנתבעת.

כללי:

ביום 30.4.02 רכשו התובעים מאת הנתבעת דירה הידועה כיום כדירה מס' 7 ברחוב הנחשול 8 ברמלה (להלן-"הדירה"). התובעים קיבלו את הדירה מהנתבעת ביום 22.8.02. התובעים פנו מספר פעמים לנתבעת בטענות לליקויים בדירה, והנתבעת תיקנה את הליקויים שהתגלו.

בחודש אוקטובר 2005 פנו התובעים למהנדס מרדכי אדלר, על מנת שיחווה דעתו האם נותרו בדירה ליקויי בנייה. מר אדלר ביקר בדירה ביום 15.12.05, ולאחר ביקור זה נתן את חוות דעתו בשאלה הנ"ל. התובעים שלחו את חוות הדעת לנתבעת, וזו שלחה מהנדס מטעמה, על מנת שיחווה דעתו בשאלה האם נותרו ליקויים בדירה. התובעת תיקנה את הליקויים שהמהנדס מטעמה מצא בדירה.

משסברו התובעים שלא כל הליקויים בדירה תוקנו הגישו לבית משפט לתביעות קטנות תביעה כנגד הנתבעת. התביעה הועברה מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט השלום. בבית משפט השלום הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן, והנתבעת הגישה כתב הגנה מתוקן.

ביהמ"ש מינה מומחה מטעמו (להלן-"המומחה"), אשר חיווה דעתו בעניין ליקויי הבנייה להם טענו התובעים. לאחר קבלת חוות דעת המומחה, הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה דיונית, לפיה יוותרו הצדדים על שלב ההוכחות, יוגשו סיכומים מטעם הצדדים ולאחר מכן יינתן פסק-דין.

הצדדים הגישו את סיכומיהם.

דיון ומסקנות:

תיקון ליקויים או פיצוי כספי:

בחוות דעתו קבע המומחה כי עלות הליקויים הניתנים לתיקון הינה 2,700 ₪, כאשר סכום זה הינו במחירי עלות לקבלן. בנוסף, קבע המומחה פיצוי בסך 4,000 ₪ בגין ליקויים שאינם ניתנים לתיקון. לאחר מכן מציין המומחה שפיצוי כספי במחירי עלות התיקונים לתובעים (כולל מע"מ ופיקוח הנדסי) בתוספת הפיצוי של הליקויים שאינם ניתנים לתיקון מגיע לסך 8,050 ₪.

בנסיבות אלו בו ההפרש הכספי הזעום בין עלות ביצוע העבודות באמצעות הנתבעת לבין עלות תיקון באמצעות הנתבעים (הפרש של 1,350 ₪) אינו מצדיק הפעלת מנגנון של ביצוע התיקונים על ידי הנתבעת וקבלת חוות דעת של המומחה אודות ביצוע התיקונים. במקרה זה ייטב לכל בעלי הדין שהנתבעים יקבלו את הפיצוי הכספי, וידאגו לבצע את התיקונים בעצמם. זאת, מכיוון שהפיקוח של המומחה וחוות דעתו לאחר ביצוע התיקונים יעלו על הסך 1,350 ₪, שהוא סכום התוספת אם הנתבעים יבצעו את התיקונים בעצמם.

אשר על כן, על הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, את הסך 8,050 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן חוות הדעת של המומחה (28.11.07) ועד ליום התשלום בפועל.

פיצוי בגין עגמת נפש:

התובעים תבעו פיצויים בגין עגמת נפש לאור הצורך בתיקון ליקויים בעבר, לאור העובדה שקיימים ליקויים שאינם ניתנים לתיקון ולאור הצורך בתיקון ליקויים בהתאם לחוו"ד המומחה.

בבואנו לדון בשאלת הפיצויים בגין עגמת נפש, יש לקחת בחשבון את התייחסותה של הנתבעת לתלונות התובעים אודות ליקויי הבנייה. מהמסמכים המצויים בתיק בית המשפט עולה שהנתבעת התייחסה ברצינות לתלונות התובעים, ותיקנה כל ליקוי עליו התלוננו התובעים, לאחר שמומחה מטעמה בדק את הליקויים ואישר אותם.

כאשר קבע המחוקק בחוק המכר (דירות) את חובת רוכש דירה לאפשר לקבלן לבצע תיקונים בדירה, הוא יצא מנקודת הנחה שליקויים בדירות חדשות הם דבר רגיל, ולכן, עצם ביצוע התיקונים אין בו כדי לחייב את הקבלן בפיצויים בגין עגמת נפש. פיצויים אלו נקבעים כאשר הקבלן חורג מנורמות מקובלות אודות התייחסות לתלונות רוכשי דירות בגין ליקויים, ותיקון ליקויים אלו תוך זמן סביר, או כאשר קיימים ליקויים שאינם ניתנים לתיקון.

במקרה שלפנינו הפיצוי בגין עגמת נפש יכול להינתן אך ורק בגין הליקויים שאינם ניתנים לתיקון, לאור התנהגות הנתבעת שתוארה לעיל.

על כן, אני פוסק לתובעים ביחד ולחוד, פיצויים בגין עגמת נפש בסך 1,000 ₪ בערכים של יום הגשת התביעה.

הוצאות משפט:

בהתאם לטענת התובעים, במסגרת הוצאות המשפט הינם זכאים להחזר שכרו של המומחה מטעמם בסך 3,210 ₪, שכר ששילמו למומחה ביום 10.10.05, וכן להחזר שכרו של המומחה מטעם בית המשפט בסך 2500 ₪ + מע"מ. כמו כן, יש להוסיף להוצאות המשפט את אגרת המשפט ששילמו התובעים.

סוף דבר:

לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, כדלקמן:

1) את הסך 8,050 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן חוות הדעת של המומחה (28.11.07) ועד ליום התשלום בפועל;

2) את הסך 1,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;

3) את הוצאות המשפט בסך 7,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;

4) שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ + מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו מנחם-אב התשס"ח - 27 באוגוסט 2008 בהעדר הצדדים.

___________________

זכריה ימיני, שופט