ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נגד שלמה שרון :

החלטה בתיק ע"א 6392/02

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערער:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

נ ג ד

המשיב:
שלמה שרון

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

בבית המשפט העליון

החלטה

בפניי בקשה להארכת מועד לצורך הפקדת ערבון בהליך שבכותרת.

הבקשה הוגשה לאחר שאצל המערער התקבלה הודעה לפיה נרשם ההליך לדחייה באין הפקדת ערבון. בתחילה, טען המערער כי ההודעה בדבר הפקדת ערבון לא נתקבלה אצלו. לאחר שבירור בבית המשפט העלה כי קיים אישור מסירה בדבר קבלת ההודעה אצל המערער, ביקש המערער, הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, להאריך לו את המועד להפקדת הערבון. בהמשך לכך, איפשרתי למערער להגיש תצהיר אשר יבהיר את הנסיבות אשר הביאו לכך שהערבון לא הופקד במועד שנקבע. יצויין, כי המשיב מתנגד להארכת המועד להפקדת הערבון.

נקודת המוצא נמצאת בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. המדובר בבקשה להארכת מועד אשר לא נקבע בחיקוק, אלא בהחלטה של בית המשפט. ככזו, אין הבקשה צריכה להצביע על טעמים מיוחדים למתן ארכה. בהקשר זה נקבע, כי יש להביא בחשבון את האינטרסים של כל הצדדים הנוגעים בדבר - היינו, של המבקש, של המשיב, ושל הציבור בכללותו (דברי המשנה לנשיא, השופט ש' לוין, בבש"א 3780/98 רוזן נ' כפר הרי"ף כפר שיתופי להתיישבות, פ"ד נב(3) 625).

בעניין רוזן נקבע, כי למבקש הארכה אינטרס לגיטימי להשיג על פסק הדין נשוא ערעורו. אינטרס זה אף זכה בהכרה חוקתית, בסעיף 17 לחוק יסוד: השפיטה. לגבי המשיב, הרי שהאינטרס הלגיטימי שלו הוא בעצם הפקדת הערובה להבטחת הוצאותיו, ובכך הבטחת הוצאותיו. למשיב גם אינטרס שההליכים בעניין הערבון לא יתמשכו מעבר לסביר, באופן שיפגע ביכולתו לדעת תוך פרק זמן מתקבל על הדעת מהו מצבו ביחס לסכסוך נשוא ההליך. אשר לציבור, נקבע כי האינטרס הלגיטימי שלו הוא במניעת שיבוש הליכים וקיומם של הליכים מיותרים, ועל כן בדרך כלל על המבקש ארכה להגיש בקשה הנתמכת בתצהיר מפורט על מנת לאזן את מחדלו. ברם, דברים אלה הוגבלו בעיקר למצב שבו נתבקש בית המשפט לדחות את הערעור מחמת אי הפקדת ערבון במועד, או רשם את הערעור לדחיה ביזמתו.

עוד ניתן משקל, במסגרת שיקול הדעת האמור, לשאלה אם התנהגותו של המבקש הצביעה על זלזול כזה בבית המשפט, שחומרתו מצדיקה אי קיום דיון בערעורו לעיצומם של דברים.

נראה לי, כי על פי שיקולים אלה יש להעתר לבקשה. מן התצהיר שהוגש עולה, כי עקב תקלה, אשר טיבה המדוייק לא הוברר, לא הגיעה ההודעה בדבר הפקדת ערבון מאת מחלקת הדואר של הבנק המערער למשרד באי כוחו של הבנק, המייצג אותו בהליך שבכותרת. ברם, חרף אי הוודאות בדבר הנסיבות המדוייקות שהביאו לתקלה האמורה, אין מקום לדחיית הבקשה. לבנק זכות חוקתית לערער על פסק דינו של בית משפט קמא. אפילו היה בידי לקבוע כי מחדלו של הבנק להפקיד ערבון במועד נעוץ בהעדר שקידה סבירה מצידו, אין בכך כדי להצדיק את התוצאה הדרסטית של איון זכות חוקתית זו בשל איחור בהפקדת הערבון. תוצאה זו חורגת מכל יחס סביר לחומרת המחדל. היא אף אינה דרושה על מנת להגן על עניינו של המשיב, אשר לא פנה לבית המשפט בבקשה לדחיית ההליך לאחר שהערבון לא הופקד במועד. גם מידת העיכוב בהליך, אשר המחדל גרם לה, אינה כזו המגבשת למשיב אינטרס נגדי השקול לעניינו של המערער במיצוי הליכי הערעור. אוסיף, כי בנסיבות העניין גם לא ניתן למצוא זלזול של המערער בבית המשפט. עצם קרות תקלה משרדית אינה בבחינת זלזול בבית המשפט, ומה גם שהבנק נקט בצעדים מיידיים לשם תיקון התקלה מיד לכשזו נתגלתה לו.

התוצאה היא כי הבקשה מתקבלת. ההתחייבות העצמית שהוגשה על ידי המערער תקובל לתיק. הליכי הערעור יימשכו כסידרם. עם זאת, הבנק יישא בהוצאות המשיב בבקשה זו, אשר הצורך בה נוצר עקב תקלה אצל המערער, בסך 1,000 ₪. לסכום זה יש להוסיף מע"מ כחוק, וכן הפרשי רבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, ו' בטבת תשס"ג (11/12/02).
עודד שחם
ר ש ם

_________________
העתק מתאים למקור 02063920_K04.doc
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שרה ליפשיץ – מזכירה ראשית

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נתבע: שלמה שרון
שופט :
עורכי דין: