ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מונסונגו אברהם נגד איפרגן יצחק :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום פתח-תקוה

א 002328/07

בפני:

כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס

תאריך:

27/08/2008

ע"י ב"כ עו"ד

ליבנה ישראל

התובע

נ ג ד

איפרגן יצחק

ע"י ב"כ עו"ד

מזור דוד

הנתבע

פסק- דין

1. במסגרת תיק הוצאה לפועל 9-07-02284-20 הוגשו לביצוע חמישה שיקים המשוכים על ידי הנתבע לפקודת התובע - ארבעה שיקים על סך 10,000 ₪ כל אחד ושיק חמישי על סך 9,000 ₪, שזמני פרעונם לחודשים מאי-יולי 2006. השיקים הוחזרו על ידי הבנק הנמשך הואיל וניתנה הוראת ביטול לגביהם על ידי הנתבע.

2. במסגרת בש"א 1447/07 הגיש הנתבע התנגדות לביצוע השיקים. בהסכמת התובע, מבלי להודות בטענה כלשהי מטענות הנתבע, התקבלה ההתנגדות כשהתצהיר התומך בהתנגדות משמש כתב הגנה.

3. בפני עמיתי (כב' השופט שטרנליכט) נשמעו ישיבות קדם המשפט. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו ואילו הנתבע הסתמך על תצהירו התומך בהתנגדות כתצהיר עדות ראשית מטעמו. התובע והנתבע העידו בפני כב' השופט שטרנליכט במהלך קדם המשפט. משהצדדים לא סיימו הסכסוך ביניהם בפשרה, נקבע התיק להבאת ראיות בפני. במהלך ישיבת ההוכחות, שהתקיימה ביום 04.06.08, נחקרו הצדדים נגדית על תצהיריהם. לא הובאו עדויות נוספות. עם תום ישיבת ההוכחות סיכמו ב"כ הצדדים טיעוניהם בכתב.

4. מצאתי דברי התובע בעדותו אמינים אולם על בסיס גרסת התובע עצמו, שכאמור הינה מהימנה בעיני, דין התובענה להדחות ולהלן אנמק מסקנתי זו.

5. לא יכול להיות ספק בענייננו שעסקינן בצדדים קרובים לעסקה. כל חמשת השיקים משוכים לפקודת התובע על ידי הנתבע וגם אם נאמר שניתנו על ידי הנתבע למר מאיר אברג'יל כשהשם הנפרע אינו מופיע בהם, הרי שהתובע, על פי גרסתו שלו, שימש כאיש "קש" של מר מאיר אברג'יל. הואיל ומר מאיר אברג'יל היה מסובך כלכלית וחשבונותיו בבנקים הוגבלו פעל מר מאיר אברג'יל, בעסק הנעליים שהקים, באמצעות התובע. העסק של מר מאיר אברג'יל נרשם בשמו של התובע, בהסכמתו של האחרון, ולמעשה התובע ומר מאיר אברג'יל חד הם.

בנסיבות שכאלה, הן מהצד הפורמלי (חמשת השיקים משוכים לפקודת התובע על ידי הנתבע) והן מהצד המהותי (נמסרו על ידי הנתבע למר מאיר אברג'יל שהתובע כאמור שימש איש "קש" מטעמו והתובע ומר מאיר אברג'יל חד הם) המדובר בענייננו בצדדים קרובים לעסקה והתובע איננו צד שלישי היכול להינות מחזקת האחיזה כשורה שבפקודת השטרות [נוסח חדש].

6. בנסיבות שכאלה, התובע היה צריך להוכיח כי נתן תמורה כלשהיא לנתבע. מעדות התובע עצמו עולה, כי הנתבע לא קיבל כל תמורה מהתובע בגין השיקים שהועברו על ידו לעסק של התובע. הנתבע משך שנים עשר שיקים לפקודת התובע למועדים שונים בחודשים פברואר – יולי 2006. סך כל השיקים (קרן) עלה כדי הסכום של 114,000 ₪. אין חולק כי שבעה מאותם שיקים כובדו על ידי הבנק הנמשך וסכומם המצטבר עולה כדי סך של 65,000 ₪. רק לגבי חמישה שיקים ניתנה הוראת ביטול וסכומם המצטבר עולה כדי סך של 49,000 ₪ והם נושא הסכסוך שבפני. התובע עצמו מודה כי סך הכל החזיר לנתבע סך של 15,000 ₪ במזומן וזאת בפעם אחת ויחידה שנפגשו ביניהם. התובע טוען כי שילם את תמורת כל השיקים למר מאיר אברג'יל אך כל זאת אינו מעניינו של הנתבע. התובע עצמו מודה שלא נתן לנתבע כל תמורה נוספת בתמורה לשיקים של הנתבע מעבר לסך של 15,000 ₪ במזומן, וכאמור, סכום העולה בהרבה על הסך של 15,000, אין חולק כי ניתן על ידי הנתבע לתובע.

7. בנסיבות שכאלו, אין מנוס אלא להורות על דחית התובענה. אם יש לתובע על מי להלין הרי זה על עצמו בלבד, שהסכים, כאמור, לשמש איש "קש" של אותו מאיר אברג'יל וסייע לו על ידי כך לעקוף את האיסור החוקי שהוטל עליו בענין ניהול חשבונות בנק. ברור לי שהתובע למד את לקחו ולא ישוב לעשות כן בעתיד. בין יתר הכספים שיאבדו לתובע יהא תמורת חמשת השיקים הנדונים ששילם לטענתו לידיו של אותו מר מאיר אברג'יל, ושהנתבע, לאור שפורט לעיל, אינו מחויב לשלמה לו.

לאחר ששקלתי כל נסיבות הענין, ובמיוחד – העובדה שלא נוהל דיון בהתנגדות והתובע באמצעות פרקליטו השכיל להסכים לקבלת ההתנגדות ללא דיון; ניתן פסק דין במעמד צד אחד לזכות התובע והתובע באמצעות פרקליטו גם השכיל להסכים לביטולו המיידי ללא צורך בדיון והצגת גרסאות שונות על ידי הנתבע לעומת גרסה עקיבה ורציפה של התובע (כשנשאל הנתבע לגבי שלל גרסאותיו אמר – "אז אמרתי 300,000 ₪ אצל כב' השופט שטרנליכט" אז אמרתי !! ) – אינני עושה צו להוצאות כנגד התובע וכל צד ישא בהוצאותיו בתובענה זו, לרבות בשכ"ט עורך דינו.

8. סוף דבר - התובענה נדחית ללא צו להוצאות.

הנני מורה על סגירת תיק ההוצל"פ 9-07-02284-20 שנפתח על ידי התובע כנגד הנתבע בלשכת ההוצאה לפועל בפתח תקווה.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הנ"ל.

קמיר- וייס שלהבת, שופטת