ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נפתלי רוני נגד דולב חברה לביטוח :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 006431/01

לפני

כבוד השופט גד ארנברג

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

נפתלי רוני

התובע

נ ג ד

דולב חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

פסק דין

התובע יליד 13.11.66 נפגע בתאונת דרכים ביום 19.12.00 על פי בקשת התובע מונה מומחה בתחום האורטופדי שקבע כי לתובע 10% נכות בגין פגיעה בעמ"ש צווארי שמתוכם 5% משויכים לתאונה. התובע היה מעורב בשנת 1996 בתאונת דרכים נוספת שגם בגינה הגיש התובע תביעה ומונה ע"י בית המשפט מומחה רפואי לתחום האורטופדי שקבע כי התובע סובל מ- 20% נכות בעמ"ש צווארי. בעת כתיבת חוה"ד בתיק זה לא ידע המומחה על חוה"ד שניתנה בקשר לתאונה הקודמת ואולם גם לאחר שחוה"ד הומצאה למומחה נשאר המומחה בדעתו לגבי שיעור הנכות הנובע מתאונה זו.

אין מחלוקת כי הנתבעת היתה מבטחת הרכב שבו נפגע התובע לפיכך ברור שככל שיקבע פיצוי על הנתבעת לשאת בו. השאלה היא האם מגיעים לתובע פיצויים בגין תביעה זו לאחר שכבר פוצה בעבר בגין נכות גבוהה מזו שנקבעה לו עתה לאחר תאונה זו, ואם כן, מהו שיעור הפיצוי. כידוע, מטרת הפיצויים בנזיקין היא להעמיד את הנפגע במצבו קודם הפגיעה. בנדון דנן התובע – הנפגע – כבר קודם הפגיעה היה במצב שבו הוא כבר קיבל פיצוי בגין אותה נכות שנקבעה לו בתיק זה (ע"ש צוארי), בשיעור 20%. היינו כדי להעמיד את התובע במצבו קודם הפגיעה יש לפצותו רק כמי שכושר השתכרותו הוא 80%. לפיח קביעתו של המומחה כושר ההשתכרות של התובע במצבו היום היא 90%, בהנחה שמלוא הנכות שנקבעה על ידו היא פונקציונלית, לפיכך נראה כי אין מקום לפיצוי התובע בשל הפסד השתכרות בעתיד לפי תחשיב אקטוארי ולא, התובע כבר פוצה על מצבו הנוכחי על ידי ביהמ"ש לאחר התאונה הקודמת. חרף האמור אין ספק שהתובע נפגע בתאונה זו ואף נגרמו לו נכויות זמניות בשיעורים שבין 100% , 3 חודשים 30% ו- 7 חודשים 20%). יש איפוא מקום לפיצוי התובע בשל הרכיבים של כאב וסבל, הפסדי השתכרות בעבר לתקופת אי הכושר העולה על 20% (שכן על 20% התובע כבר פוצה לפני התאונה נשוא תיק זה). עזרה והוצאות. כמו"כ יש מקום לפיצוי בסכום גלובלי שישקף את האפשרות שתאונה זו תגרום לכך שהתובע בעתיד אולי יתקשה במציאת עבודה.

לאור תקופות הנכות הזמנית הארוכה יש מקום לעשות שימוש בסמכותו של בית המשפט ולקבוע בשל כאב וסבל סכום העולה על זה המגיע לפי אחוזי הנכות שיחס המומחה לתאונה זו אלה איפוא הם הנזקים שבגינם על הנתבעת לפצות את התובע.

א. כאב וסבל 150,000 ₪

ב. הפסד השתכרות בעבר במיוחד לתקופה אי

הכושר העולה על 20% 15,000 ₪

ג. עזרה בגין העבר במיוחד לתקופות בהם אי הכושר עלה

על 20% וכן בשל עזרה בעתיד (לפי הנכות שיוחסה לתאונה זו) 10,000 ₪

ד. הוצאות ונסיעות במיוחד לתקופת אי הכושר העולה על 20% 5,000 ₪

ה. הסיכון לפגוע בכושר ההשתכרות כתוצאה מתאונה זו 15,000 ש"ח

סה"כ 50,000 ₪

על הנתבעת לפצות את התובע בסכום של 50,000 ₪ בצירוף שכ"ט ומע"מ על סכום זה כמו"כ תפצה הנתבעת את התובע בגין הוצאות האגרה.

המזכירות תשלח את פסה"ד לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

גד ארנברג, שופט

קלדנית: כרמלה עובדיה