ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד סביח :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש 014659/08

בתיק עיקרי: פ 014659/08

בפני

כב' השופט ראובן שמיע סגן נשיא

27/08/2008

מדינת ישראל

בעניין:

המבקשת

נגד

עמאר אבו סביח

המשיב

ב"כ המבקשת, עו"ד קראוני ארד

המשיב וב"כ, עו"ד מונעם תאבת

מתורגמן ביהמ"ש

מתייצבים:

החלטה

בפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו בת"פ 8337/08. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של סחר בסם מסוכן מסוג הרואין.

עפ"י האמור בבקשה, עולה מחומר החקירה כי המשיב מכר סם מסוכן מסוג הרואין בהזדמנויות שונות בעבר לאותו אדם. כמו כן, לחובת המשיב 9 הרשעות קודמות בעבירות שונות לרבות עבירות חמורות שבגינן אף נשלח המשיב לעונשי מאסר ממושכים. בנוסף, נטען בבקשה שבעברו הורשע המשיב אף בעבירות של הדחת קטין לסמים וכן החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

עוד עולה מהבקשה, שהמשיב העיד על עצמו כמי שמכור לסמים קשים מזה מספר שנים ומכאן לטענת המבקשת, עולה המסקנה כי אין ליתן בו אמון שיכבד החלטה שיפוטית שתינתן בעניינו.

לטענת המבקשת, נוכח אופיה של העבירה אותה ביצע המשיב לכאורה, ונסיבות ביצועה, אין חלופת מעצר שתפיג את מסוכנותו של המשיב ושתמנע ממנו להמשיך לבצע עבירות בתחום הסמים.

עד כאן הבקשה.

בתחילת הדיון ביום 26/8/08 הסכים ב"כ המשיב שקיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירה שבכתב האישום, וכן מתקיימת עילת המעצר המיוחסת לו.

ב"כ הצדדים נחלקו, אפוא, רק בשאלה אחת והיא: האם להורות בנסיבות העניין שלפנינו על הגשת תסקיר מעצר ע"י שירות המבחן כפי שעותר ב"כ המשיב, או שמא, כפי שטוענת ב"כ המבקשת אין מקום להגשת תסקיר זה כלל, שכן אין בכוחו של כל תסקיר שיוגש כדי לאפשר חלופת מעצר בנסיבות אלה?

ב"כ הצדדים השמיעו את טענותיהם לעניין השאלה הנ"ל, ולאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים, נחה דעתי שבנסיבות העניין שבפנינו אין מקום מלכתחילה לאפשר הגשת תסקיר מעצר.

אמנם נקבע בפסיקה שגם כשמדובר בעבירות סחר בסמים יש לבחון חלופת מעצר תוך איזון בין שיקולי האינטרס הציבורי ושלום הציבור ובטחונו לבין זכותו של אדם לחירות אישי, וזאת לפי נסיבותיו המיוחדות של הנאשם (בש"פ 699/05 ענר סטופל נ' מדינת ישראל). לצערי, לא השתכנעתי שנסיבותיו של המשיב ועוצמת מעורבותו בעבירת הסחר מאפשרת חלופת מעצר במקרה זה, שכן אין בחלופת מעצר כלשהי כדי לנטרל את מסוכנותו.

סחר בסמים מסוכנים הינה עבירה חמורה שיש בה כדי לערער את התשתית של כל חברה בריאה. העובדה שפעילות הסחר בסם ניתנת לביצוע גם מביתו של אדם, יש בה כדי לשלול את יכולתה של חלופת מעצר להבטיח את עילת המעצר (בש"פ 5322/97 אחמד עבדאללה נ' מדינת ישראל, תק-על, 97(3), 424) ובעבירה של סחר בסם מסוכן נדירים הם המקרים בהם ניתן לנקוט בדרך של חלופת מעצר.

לעניין חלופת מעצר בעבירות סמים חשוב להזכיר את דברי כב' השופט ריבלין:

"כאשר המדובר בנאשם בסחר בסמים מסוכנים מתמעטת יכולת ההסתמכות על חלופה אחרת למעצר, בעיקר בשל הקושי למנוע את המשך הפעילות העבריינית בדרך של שליטה מרחוק, או במקרים אחרים, את המשך הפעילות העבריינית מתוך כתלי הבית בו מצוי הנאשם. כאשר מדובר בעבירה של סחר בסמים מסוכנים גובר האינטרס הציבורי שבקטיעת שרשרת הפצת הסם באיבה. הלכה היא שחזרה ונשנתה בבימ"ש זה, כי למעט במקרים חריגים ביותר, הדרך הראויה לפגיעה בשרשרת הפצת הסמים המסוכים היא בכליאתם של הסוחרים המרכיבים את חוליותיה, עוד קודם למשפטם."

(ראה בש"פ 5979/02 (יהודה בן חנניה) קבסה נ' מדינת ישראל, תק-על, 2002 (2), 284, עמ' 285).

עוד נאמר בפסיקה:

"אופיו של הסיכון לשלום הציבור הכרוך בשחרורו ממעצר של מי שנמנה על שרשרת ההפצה של סם מסוכן – אינו מותיר מקום להימורים; ובמקום שאין בטחון מוחלט כי סיכון כאמור לא יתממש – שלום הציבור גובר על כל פני נסיבה אחרת".

(ראה: בש"פ 4838/95 מדינת ישראל נ' עלי בן סאלם זנון, תק-על 95,(3), 92).

בפסיקה אחרת נקבע לעניין חלופת מעצר בעבירת סמים:

"כאשר מדובר בעבירות של סחר בסמים, הפצתם ואספקתם,אין בתחליף מעצר כדי לענות על הענין הציבורי התובע החזקה במעצר; ואין לנקוט בתחליף כזה כלפי אלה המואשמים בעבירות אלה אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן".

(ראה בש"פ 1193/95 פלוני נ' מדינת ישראל (תק-על 1628(1) 95).

במקרה דנן לא מצאתי כל נסיבות מיוחדות יוצאות דופן כדי להצדיק בעניינו של המשיב הנוכחי חלופת מעצר. נהפוך הוא. בענייננו עסקינן במשיב בעל 9 הרשעות קודמות בעבירות שונות, לרבות עבירות חמורות. עברו המכביד של המשיב בסוג זה של עבירות, הכולל בחובו גם הדחת קטין לסמים, די בו כדי לשלול כל חלופה במקרה זה ויש בו כדי לשלול הגשת תסקיר מעצר כאן.

כפי שנקבע בפסיקה, אין מקום להגשת תסקיר בשעה שאין לכך כל תכלית ממשית:

"הזמנת תסקיר מאת שירות המבחן בשלב המעצר הוא כלי שאין להפעילו כדבר שבשגרה וראוי לצמצם את הישמוש בו אך ורק לאותם המקרים שבהם שוכנע ביהמ"ש שיהיה בכך כדי לקדם את הדיון ולסייע לביהמ"ש בהחלטתו. שימוש בלתי מוצדק בכלי זה מעמיס שלא לצורך על שירות המבחן, מאריך את הדיון בבקשה ואף יוצר ציפיות שווא אצל הנאשם ומכל אלה ראוי להימנע"

(בש"פ 10870/06 מכלוף ציצו נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 15/01/07 ופורסם באתרים משפטיים).

במקרה שלפנינו אין כאמור כל תכלית ממשית בתסקיר כזה שיוגש ולפיכך אין מקום להורות על הגשת תסקיר.

הנני נעתר, אפוא, לבקשה, ומורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) במעמד המתייצבים.

ראובן שמיע, סגן נשיא