ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עדנאן סינוארט :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש 014658/08

בתיק עיקרי: פ 008336/08

בפני:

כב' השופט ראובן שמיע סגן נשיא

27/08/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המבקשת

נגד

עדנאן סינוארט

המשיב

מתייצבים:

ב"כ המבקשת, עו"ד קרוואני ארד

המשיב וב"כ, עו"ד חאג' יחיא

מתורגמן ביהמ"ש

החלטה

בפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו בת"פ 8336/08. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת תיווך בעיסקת סחר בסם מסוכן וכן החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית.

עפ"י האמור בבקשה, עולה מחומר החקירה כי המשיב תיווך בעיסקת סחר אסורה וזאת בתמורה לקבלת חלק מהסם. לחובת המשיב 46 עבירות קודמות בעבירות שונות שכוללות עשרות עבירות רכוש ועבירות סמים רבות, לרבות סחר בסם מסוכן, ותיווך וכן בריחה ממשמורת חוקית.

בגין הרשעות אלו ריצה המשיב עונשי מאסר רבים וממושכים ואף הופעלו נגדו מאסרים מותנים. המשיב מכור לסמים קשים מזה מספר שנים.

לטענת המבקשת, נוכח אופיין של העבירות אותן ביצע המשיב לכאורה, ונסיבות ביצוען, יחד עם עובדת היותו מכור לסמים קשים, אין חלופת מעצר שתפיג את מסוכנותו של המשיב ושתמנע ממנו להמשיך לבצע עבירות בתחום הסמים.

עד כאן הבקשה.

בתחילת הדיון ביום 26/8/08 הסכים ב"כ המשיב שקיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירות שבכתב האישום, וכן מתקיימת עילת המעצר המיוחסת לו.

ב"כ הצדדים נחלקו, אפוא, רק בשאלה אחת והיא: האם להורות בנסיבות העניין שלפנינו על הגשת תסקיר מעצר ע"י שירות המבחן כפי שעותר ב"כ המשיב, או שמא, כפי שטוענת ב"כ המבקשת, אין מקום להגשת תסקיר זה כלל, שכן אין בכוחו של כל תסקיר שיוגש, לאפשר חלופת מעצר בנסיבות אלה?

ב"כ הצדדים השמיעו את טענותיהם לעניין השאלה הנ"ל, ולאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים, נחה דעתי שבנסיבות העניין שבפנינו אין מקום מלכתחילה לאפשר הגשת תסקיר מעצר.

כבר נקבע בפסיקה שגם כשמדובר בעבירות סחר בסמים יש לבחון חלופת מעצר תוך איזון בין שיקולי האינטרס הציבורי ושלום הציבור ובטחונו לבין זכותו של אדם לחירות אישי, וזאת לפי נסיבותיו המיוחדות של הנאשם (בש"פ 699/05 ענר סטופל נ' מדינת ישראל).

כמו כן נקבע:

"כאשר מדובר בעבירות של סחר בסמים, או למצער, תיווך בסמים, ככלל, בעבירות החמורות בסמים לא בנקל ישתכנע ביהמ"ש כי ניתן להסיר את הסיכון מפני הנאשם בחלופת מעצר".

(ראו בש"פ 2204/99 רונן מנשרוב נ' מדינת ישראל תק-על 99(2) 1144).

הפסיקה התייחסה איפוא לעבירת התיווך כעבירה שמקבילה בחומרתה לעבירת הסמים והחילה עליה את אותה רמת מסוכנות.

אמנם נקבע בפסיקה שגם כשמדובר בעבירות סחר בסמים יש לבחון חלופת מעצר תוך איזון בין שיקולי האינטרס הציבורי ושלום הציבור ובטחונו לבין זכותו של אדם לחירות אישי, וזאת לפי נסיבותיו המיוחדות של הנאשם (בש"פ 699/05 ענר סטופל נ' מדינת ישראל). לצערי, לא השתכנעתי שנסיבותיו של המשיב מאפשרת חלופת מעצר במקרה זה, שכן אין בחלופת מעצר כלשהי כדי לנטרל את מסוכנותו.

לעניין חלופת מעצר בעבירות סמים חשוב להזכיר את דברי כב' השופט ריבלין:

"כאשר המדובר בנאשם בסחר בסמים מסוכנים מתמעטת יכולת ההסתמכות על חלופה אחרת למעצר, בעיקר בשל הקושי למנוע את המשך הפעילות העבריינית בדרך של שליטה מרחוק, או במקרים אחרים, את המשך הפעילות העבריינית מתוך כתלי הבית בו מצוי הנאשם. כאשר מדובר בעבירה של סחר בסמים מסוכנים גובר האינטרס הציבורי שבקטיעת שרשרת הפצת הסם באיבה. הלכה היא שחזרה ונשנתה בבימ"ש זה, כי למעט במקרים חריגים ביותר, הדרך הראויה לפגיעה בשרשרת הפצת הסמים המסוכים היא בכליאתם של הסוחרים המרכיבים את חוליותיה, עוד קודם למשפטם."

(ראה בש"פ 5979/02 (יהודה בן חנניה) קבסה נ' מדינת ישראל, תק-על, 2002 (2), 284, עמ' 285).

עוד נאמר בפסיקה:

"אופיו של הסיכון לשלום הציבור הכרוך בשחרורו ממעצר של מי שנמנה על שרשרת ההפצה של סם מסוכן – אינו מותיר מקום להימורים; ובמקום שאין בטחון מוחלט כי סיכון כאמור לא יתממש – שלום הציבור גובר על כל פני נסיבה אחרת".

(ראה: בש"פ 4838/95 מדינת ישראל נ' עלי בן סאלם זנון, תק-על 95,(3), 92).

בפסיקה אחרת נקבע לעניין חלופת מעצר בעבירת סמים:

"כאשר מדובר בעבירות של סחר בסמים, הפצתם ואספקתם,אין בתחליף מעצר כדי לענות על הענין הציבורי התובע החזקה במעצר; ואין לנקוט בתחליף כזה כלפי אלה המואשמים בעבירות אלה אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן".

(ראה בש"פ 1193/95 פלוני נ' מדינת ישראל (תק-על 1628(1) 95).

במקרה דנן לא מצאתי כל נסיבות מיוחדות יוצאות דופן כדי להצדיק בעניינו של משיב זה חלופת מעצר. עסקינן במשיב בעל 46 הרשעות קודמות ובכלל זה בעבירות סמים ורכוש וכן בריחה ממשמורת. המשיב ידע מה משמעות מעשיו שכן הוא אף נאסר בגין מעשים אלה לתקופות ארוכות.

כבר נקבע בפסיקה שדינה של שאלת הגמילה בנסיבות מסוג זה להיחתך בעת גזירת העונש ולא בשלב זה של הדיון בפני ביהמ"ש לא הונחה תשתית המצדיקה התייחסות לשאלה זו כבר היום.

כידוע, אין מקום להגשת תסקיר בשעה שאין לכך כל תכלית ממשית:

"הזמנת תסקיר מאת שירות המבחן בשלב המעצר הוא כלי שאין להפעילו כדבר שבשגרה וראוי לצמצם את השימוש בו אך ורק לאותם המקרים שבהם שוכנע ביהמ"ש שיהיה בכך כדי לקדם את הדיון ולסייע לביהמ"ש בהחלטתו. שימוש בלתי מוצדק בכלי זה מעמיס שלא לצורך על שירות המבחן, מאריך את הדיון בבקשה ואף יוצר ציפיות שווא אצל הנאשם ומכל אלה ראוי להימנע"

(בש"פ 10870/06 מכלוף ציצו נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 15/01/07 ופורסם באתרים משפטיים).

במקרה שלפנינו אין כאמור כל תכלית ממשית בתסקיר כזה שיוגש ולפיכך אין מקום להורות על הגשת תסקיר.

הנני נעתר, אפוא, לבקשה, ומורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) במעמד המתייצבים.

ראובן שמיע, סגן נשיא