ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבי כץ נגד בי"ח הדסה עין כרם :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום בירושלים

א 015420/06

לפני כב' השופט כרמי מוסק - סגן נשיא

27/08/2008

בעניין:

גבי כץ

התובע

נ ג ד

1 . בי"ח הדסה עין כרם

2 . הסתדרות מדיצינית הדסה

הנתבעים

החלטה

1. על פי החלטת בית המשפט הגישו הצדדים תחשיבי נזק.

2. מבלי לקבוע עמדה סופית מובאת להלן הצעת בית המשפט לסיום התביעה על דרך הפשרה.

3. האחריות - שתי שאלות עיקריות נוגעות לשאלת האחריות. האחת היא הטיפול הרפואי עצמו שקיבל התובע או שלא קיבל, והשניה, שאלת ההסכמה מדעת, דהיינו האם ניתנו לתובע הסברים מלאים, נכונים וממצים כדי לאפשר לו לשקול את עמדתו בנוגע לטיפול המוצע.

4. באשר לשאלה הראשונה, היינו הטיפול בסטרואידים, נראה כי קיימות דעות לכאן ולכאן, יחד עם זאת, הטיפול המקובל הוא מתן סטרואידים שמקצרים את זמן ההחלמה. באשר לשאלת "ההסכמה מדעת" מהחומר המונח היום לפני לא ניתן לקבוע כי ניתנו לתובע מלא ההסברים הדרושים. המחלוקת העיקרית היא שאלת "הקשר הסיבתי", היינו בהנחה שלא ניתנו מלוא ההסברים הדרושים, האם זה הגורם לנזק.

5. מחוות דעתו של ד"ר פרידלנדר עולה כי ככל הנראה קיים קשר נושא "ההסכמה מדעת" לנזק שנגרם לעין שמאל. עולה כי אם היו ניתנים הסברים מתאימים, והיו מבוצעות הבדיקות המומלצות, והיה ניתן מיד הטיפול בסטרואידים, קיימת האפשרות שהתוצאה הייתה שונה. יוער, כי ד"ר פרידלנדר לא העריך באיזה מידה של סבירות התוצאה הייתה שונה, ומהי אותה תוצאה שהייתה מתרחשת אילו היה ניתן הטיפול המתאים.

6. ד"ר פאול לעומת זאת שולל אפשרות כי קיים קשר סיבתי כלשהו בין הטיפול שניתן או לא ניתן לבין התוצאה הסופית.

7. יוער, כי גם על פי הספרות הרפואית שמצטט ד"ר פרידלנדר, קיימות דעות שונות אם הטיפול בסטרואידים היה מביא לתוצאה סופית שונה, אם כי הדעה המקובלת היא, ללא ספק, שיש להתחיל מיד בטיפול בסטרואידים.

8. בנסיבות אלה, לאור הסיכויים והסיכונים העומדים בפני הצדדים בשל זה, מוצע כי הנתבעת תישא בשיעור של 50% מהנזק.

9. הנזק - עיסוקו של התובע הוא מאבטח במשמר בתי המשפט. התובע נפגע בעינו השמאלית, להערכת ד"ר פרידלנדר, התובע איבד לחלוטין את שדה הראיה בעין שמאל, ועל כן קבע נכות לצמיתות של 30%. כמו כן קבע כי לתובע נכות נוספת של 10% עקב חדות הראיה הירודה בעין שמאל. התובע לא נבדק על ידי ד"ר פאול. הנתבעת טוענת כי התובע סירב להיבדק. נראה לי כי ד"ר פרידלנדר קבע נכויות חופפות. לצרכי פשרה תועמד הנכות הרפואית על 30%.

9. עבור כאב וסבל מוצע סכום של 130,000 ₪.

10. עבור הפסדי שכר בעבר מוצע סכום גלובלי של 50,000 ₪.

11. עבור הפסדי שכר בעתיד, לאור מקצועו של התובע, העובדה כי הוא ממשיך לעבוד במקצועו, תוך החשש כי יתקשה למצוא עבודה אחרת אם יפוטר, מוצע סכום של 350,000 ₪.

12. מוצע סכום נוסף של 20,000 ₪ המשקף עזרה והוצאות.

13. סך הפיצוי המוצע הוא 550,000 ₪.

14. כאמור לעיל, מוצע כי הנתבעת תישא בסכום של 275,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 17.5% בתוספת מע"מ וכן הוצאות המשפט לרבות עלות חוות הדעת.

15. התובע יודיע עמדתו עד ליום 5/10/08.

16. הנתבעת תודיע עמדתה 30 יום לאחר קבלת תשובת התובע.

17. נקבע לעיון ליום 12/11/08.

18. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא