ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה יצחק קלוגר נגד יהודה כהן :

לפני: כבוד ה שופט גיא הימן

התובע:

משה יצחק קלוגר

נגד

הנתבע:
יהודה כהן

בשם התובע: עו"ד משה שפירא
בשם הנתבע: עו"ד מאיר רוזנשטרוך

פסק-דין

ישיבת היום התקיימה בהקלטה. בכל מקרה של אי-התאמה בין האמור בתמליל ההקלטה לבין הרשום מטה, יחייב האחרון.

ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים, שגובשה בעקבות המלצת בית-המשפט ו לפיה:

הנתבע וכל מי מטעמו יפנו את המושכר – הנכס שברחוב בר אילן 1 בבני-ברק, בגוש מס' 6192, חלקה 563, תת-חלקה 3 – וישיבוהו לידי התובע כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ שבשליטתם. זאת, לא יאוחר מיום כ"ח בתמוז תשע"ה, 15.7.2015.
כנגד הפינוי ישלם התובע לידי הנתבע סך של 2,500 (אלפיים וחמש מאות) ש"ח. סכום זה יופקד בידיו הנאמנות של בא-כוח התובע, עורך-הדין משה שפירא, לא יאוחר מיום כ"ח בסיון תשע"ה, 15.6.2015. עם השלמתו של הפינוי כאמור בסעיף 1 לעיל יועבר הכסף לידי הנתבע.
התובע מוותר על תביעתו לדמי-שכירות מיום כ' באלול תשע"ד, 15.9.2014 ועד למועד הפינוי.
באמוּר יש למצות את טענות הצדדים איש כלפי רעהו ביחס לכל האמור בתביעה זו.
כל צד יישא בהוצאותיו.

אגרה תוחזר לתובע לפי תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

בית-המשפט מודה לעורכי-הדין משני הצדדים על מאמציהם הטובים.

ניתן היום, ה' ניסן תשע"ה, 25 מרץ 2015, במעמד הצדדים. הוק לד למערכת המחשב שלא במעמד הצדדים.


מעורבים
תובע: משה יצחק קלוגר
נתבע: יהודה כהן
שופט :
עורכי דין: