ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום פרץ נגד ישראל טלקום 770 בע"מ :

בפני כבוד השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד

תובע

שלום פרץ

נגד

נתבעים

1.ישראל טלקום 770 בע"מ
2.אבי תורג'מן

פסק דין

בפניי תביעה כספית ע"ס 4,000 ₪ שעניינה ביטול עסקה והשבת התמורה ששולמה בגין מכשיר סלולרי שרכש התובע מאת הנתבעת.

על-פי הנטען בתביעה, ביום 02.12.12 רכש התובע מאת הנתבעים מכשיר סלולרי ושילם עבורו סך של 1,250 ₪.

ימים ספורים לאחר רכישתו, נתגלו במכשיר הסלולר בעיות קליטה. עקב כך, פנה התובע לחנות הנתבעת והלין על בעיות הקליטה. נציגת הנתבעת העבירה את המכשיר לבדיקה במעבדה. לטענתו, גם לאחר החזרת המכשיר מהבדיקה במעבדה לא נפתרה בעיית הקליטה.

אי-לכך, פנה התובע בשנית לנציגת הנתבעת וזו האחרונה העבירה את המכשיר לטיפולו של טכנאי מטעמה שמחק חלק מהזיכרון במכשיר, ואולם לא היה בכך כדי לפתור את בעיית הקליטה. משכך, הועבר המכשיר פעם נוספת לבדיקה במעבדה ואולם בעיית הקליטה נותרה בעינה.

בשל כך, חזר התובע פעם שלישית אל חנות הנתבעת ועמד הפעם על החלפת המכשיר בחדש. הנתבעת הסכימה לדרישת התובע והחליפה לו את המכשיר. ברם, התברר לתובע כי המכשיר החלופי לא היה חדש, אלא משומש. משכך, השיב התובע את המכשיר המשומש וקיבל לידיו מאת הנתבעת מכשיר שלישי במספר שהיה מפורק ומשומש.

לאור זאת, דרש התובע לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה. הנתבעת סירבה לכך, ולכן עזב התובע את החנות לאחר שהותיר את המכשיר אצל נציגת הנתבעת.

לטענת התובע, המכשיר פגום וכל ניסיונות הנתבעת לתקנו כשלו, ולכן הוא זכאי לבטל את הע סקה ולקבל את כספו בחזרה.

מכאן התביעה שבפניי, בגדרה עותר התובע לביטול העסקה, השבת התמורה וכן חיוב הנתבעת בפיצוי בסך של 2,750 ₪.

יצוין כבר כאן כי התביעה הוגשה כנגד הנתבעת 1, ישראל טלקום 770 ₪ בע"מ (להלן: "הנתבעת"), וכן נגד מר אבי תורג'מן (להלן: "תורג'מן"), שלפי הנטען בתביעה הינו הבעלים של הנתבעת.

מנגד, טוענים הנתבעים כי יש להורות על דחיית התביעה כנגד תורג'מן, שכן הלה שימש כמנכ"ל הנתבעת, שהינה חברה בע"מ בעלת אישיות משפטית נפרדת. עוד נטען, כי התובע רכש את המכשיר הסלולרי מאת הנתבעת וכי לא ניתנה כל התחייבות או ערבות אישית מטעם תורג'מן לעסקה נשוא התביעה.

באשר לתביעה לגופה, טוענים הנתבעים כי הנתבעת מכרה לתובע מכשיר סלולרי תקין וכי הנתבעת אינה אחריות לתקלות בקליטה, ככל שאלו נתגלו במכשיר.

הנתבעים מודים, כי התובע פנה זמן קצר לאחר הרכישה אל חנות הנתבעת והלין על תקלות קליטה. נציגת הנתבעת טיפלה כדבעי בכל פניות התובע, הסבירה לו כי בעיות קליטה קשורות לרשת ואינן נוגעות למכשיר עצמו ואף העבירה את המכשיר לבדיקות מעבדה חיצונית וטכנאי מטעמה, שהעלו כי המכשיר עצמו תקין וכי ככל שקיימות בעיות קליטה במכשיר, הרי שאלו אינן באחריות הנתבעת.

עוד נטען, כי הנתבעת מתוך רצון טוב וכמחווה שירותית ערכה תחילה עדכון גרסה למכשיר על חשבונה ולאחר מכן, משלא פסקו תלונות התובע, היא החליפה את המכשיר במכשיר אחר מדגם משופר ויקר יותר וללא חיוב. אך בכך לא תמו תלונות התובע, שהמשיך להלין בפני הנתבעת על בעיות קליטה וניתוקים. עקב כך, נלקח המכשיר ע"י הנתבעת לבדיקת מעבדה חיצונית ששללה כל פגם במכשיר ומצאה כי הבעיה נעוצה בקליטה שאינה באחריות הנתבעת אלא נמצאת באחריות הרשת של סלקום. משכך, סירבה הנתבעת לבקשת התובע לבטל את העסקה ולהשיב לו את כספו אחר שכל בדיקותיה נמצאו תקינות ואחר שהמכשיר היה בשימושו של התובע חודשים רבים לאחר הרכישה.

לנוכח כל אלה, עותרים הנתבעים לדחיית התביעה נגדם וחיוב התובע בהוצאות משפט.

בדיון שהתקיים בפניי ביום 15.03.15 העידו התובע ותורג'מן ואלה חזרו על גרסאותיהם שבכתבי הטענות.

עוד העידה מטעם הנתבעים, גב' תורג'מן אושרת (להלן: "אושרת"), אשתו של תורג'מן, ובמועדים הרלוונטיים לתביעה זו עבדה כמוכרת בחנות הנתבעת שממנה נרכש המכשיר הסלולרי נשוא התביעה.

לאחר עיון בכתובים ושקילת טענות הצדדים, אני מחליטה להורות על דחיית התביעה, כפי שיפורט להלן.

הגם נכון שעסקינן בתביעות קטנות, בהן בית המשפט מגמיש את הדרישות הקבועות בחוק, הרי שעדיין חלה על התובע חובה להוכיח את תביעתו, וזאת בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". הנטל החל על התובע בהקשר זה הינו להוכחת העובדות המשמשות בסיס לתביעתו.

בהקשר לנטל השכנוע נקבע מפורשות בפסיקה כי :

"...נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו" [רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פד"י נז (4) 981].

בטרם אכנס לגוף התובענה, עליי להסיר מדרכי אבן נגף לעניין סילוק התביעה על הסף נגד תורג'מן מחמת העדר עילה או יריבות.

עיון בחשבונית הרכישה שצירף התובע לכתב תביעתו מעלה, כי מכשיר הסלולר נרכש על ידו מאת הנתבעת ולה שולמה התמורה בגין העסקה הנ"ל.

התובע לא הוכיח מה מקור החיוב האישי של תורג'מן, כנושא משרה בחברה הנתבעת, להשבת התמורה אשר שולמה כאמור לנתבעת.

התובע לא טען וממילא לא הוכיח, כי תורג'מן נושא באחריות או ערבות אישית בגין המוצר שנרכש מאת הנתבעת.

לאור זאת, ונוכח היותה של הנתבעת אישיות משפטית נפרדת, הרי שאין מקום להורות על חיובו תורג'מן בהשבה כלשהיא.

מכאן נעבור לגוף העניין -

בענייננו, מוטל על כתפי התובע הנטל להוכיח, כי קיים פגם במכשיר הסלולרי שרכש מאת הנתבעת אשר מצדיק את ביטול העסקה והחזרת התמורה ששולמה בגינו, ובנטל זה לא עמד התובע, כפי שיבואר להלן.

כפי כבר הובא לעיל, התובע טוען כי במכשיר הראשון שרכש מהנתבעת היו בעיות קליטה וניתוקים. כך גם המכשירים החלופיים שקיבל בהמשך מאת הנתבעת, היו משומשים, מפורקיעם ופגומים.

מנגד, טענו הנתבעים כי המכשיר שנמכר לתובע נבדק במעבדה ונמצא תקין. עוד נטען, כי ככל שהיו בעיות של קליטה במכשיר, הרי שהדבר קשור לרשת של סלקום ואינו מצוי באחריות הנתבעת.

מלבד עדותו שלו, לא הביא התובע ראיה כלשהיא לביסוס טענותיו.

בעדותו בפניי מסר התובע, כי "... הלכתי לסלקום ואמרתי להם שאני רוצה לבדוק את הטלפון במעבדה שלהם ואני מוכן לשלם. הם בדקו אותו ואני חזרתי אליהם, הם טענו שהמכשיר לא תקין, הוא ישן, אין את הגרסה הנכונה ושאני צריך לחזור לחברה שהחליפו אותו ..."(עמ' 7, ש' 9-12).

התובע נמנע מלהציג את תוצאות הבדיקה שערכה עבורו חברת סלקום לבדיקת תקינות המכשיר שרכש מאת הנתבעת. למיותר לציין, כי מדובר בראיה מהותית הנמצאת בהישג ידו של התובע ויכול היה בנקל לצרפה לתיק. משלא עשה כן, מבלי שנתן למחדלו זה הסבר המניח את הדעת, הרי שיש להחיל על נסיבות המקרה שלפנינו את ההלכה הפסוקה בנושא זה ולפיה הימנעות בעל דין מהבאת ראיה היכולה לתמוך בגרסתו, ראוי כי תפעל לחובתו.

משום כל הטעמים שנמנו לעיל, אני מורה על דחיית התביעה בהעדר הוכחה.

אני מחייבת את התובע לשלם לנתבעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך של 350 ₪. התשלום הנ"ל יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ה, 22 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום פרץ
נתבע: ישראל טלקום 770 בע"מ
שופט :
עורכי דין: