ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משיב נגד דוד שזו :

בפני כבוד הרשמת בכירה יהלום בלהה

תובע
משיב

דוד שזו

נגד

נתבעת
משיבה

איילה שורקי

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים .

טענות המבקשת
1. בתצהירה, טוענת המבקשת כי שטר החוב מזויף, מעולם לא חתמה עליו וה"חתימה" המתנוססת עליו אינה חתימתה. אין מדובר בכתב ידה ואין אף גורם המאשר את חתימתה על השטר.

המבקשת טוענת כי מעולם לא נפגשה פיזית עם הזוכה ומטעם זה גם הוגשה תלונה למשטרת ישראל. לטענתה, החייבת העיקרית המוכרת לה אישית, שוכרת הדירה, ביקשה ממנה לחתום ערבות, כערבה אחת מתוך שלושה ערבים, אולם זו לא העבירה לידיה העתק מחוזה או משטר כלשהו לחתימתה. ממילא, כך טוענת היא, לא היתה מסכימה מעולם לחתום כערבה יחידה, והשטר שצורף עומד בניגוד לשטר שתואר בסעיף 10.1 להסכם השכירות.

עוד טוענת המבקשת כי היה על המשיב למצות הליכים תחילה מול החייבת, וכן טוענת כי החוב כללי ללא אסמכתאות, וכי אף לשיטתו, בהתאם להתכתבות מייל שצרפה, עומדים הנזקים על סך כולל של 10,592 ₪ ולא היה מקום להגיש את השטר לביצוע על מלוא הסכום.

דיון והכרעה

2. דין ההתנגדות להתקבל.

המבקשת טוענת, כאמור, לזיוף חתימתה על גבי השטר. בכגון דא קובע סעיף 22(א) לפקודת השטרות, כי "אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה", כאשר ההלכה הפסוקה מורה, כי "עובדת חתימת הנתבע על השטר היא חלק מעילת התביעה השטרית, ומשחתימה זו מוכחשת – על התובע להוכיח כי החתימה היא חתימת הנתבע" (רע"א 2107/11 אי. בי סופט בדייב בע"מ נ' פוליאקובסקי, פורסם בנבו ביום 31.8.11).

אוסיף כי: "כשנתבע טוען טענה בעל פה כנגד מסמך, יש ליתן לו רשות להתגונן, שכן אין למנוע ממנו מלהעלות טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד" (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמ' 403) וכי לכאורה, אף לשיטת המשיב אין גובה הנזק עומד בסכום השטר, וממילא לבקשת הביצוע לא צורפו ראיות כלשהן. במצב שכזה, גם לו תדחה טענתה של המבקשת לזיוף, הרי שמסירה של שטר ביטחון היא, מעצם טיבה וטבעה, "מסירה על תנאי" וזכותו של של המחזיק בשטר כזה לממש אותו כגון על ידי סיחור או תביעה לפרעונו קמה, רק אם נתמלא התנאי והמסירה הופכת עקב כך לשלמה (ע"א 665/83 בנק לאומי לישראל נ' אליהו בן עליזה, פ"ד לח(4) 281 (27.11.1984).

לאור כל האמור לעיל, ברי כי יש בטענות המבקשת, ככל שיוכחו, הגנה. כידוע, הכלל הוא כי בדונו בבקשת רשות להתגונן, בית המשפט אינו צריך להשתכנע שהטענות של המבקש בתצהירו נכונות הן, עליו להניח שיש אמת בדברים ואין לו צורך לבחון את מהימנות הגרסה הנטענת. כך גם אין בודקים את טיב ראיותיו של הנתבע בשלב זה, שכן אין למנוע ממנו להעלות טענה מטעמים של הוכחה בלבד . משכך אני מקבלת את ההתנגדות.

3. לאור סכומה תידון התובענה בסדר דין מהיר ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו- 214ח לתקנות, בתוך 30 ימים וכן יפרע את הפרשי האגרה אותם עליו לפרוע על פי דין.

הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו- 214ח לתקנות, בתוך 45 ימים מיום קבלת מסמכי התובע כאמור.

היה והתובע לא יגיש את המסמכים ולא יפרע את הפרשי האגרה בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור, תמחק תביעתו.

ניתנה היום, א' ניסן תשע"ה, 21 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משיב
נתבע: דוד שזו
שופט :
עורכי דין: