ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי לישראל בע"מ נגד יוסף חדד :


בפני כבוד הרשם איתי רגב

מבקש

בנק לאומי לישראל בע"מ

נגד

משיב

יוסף חדד

החלטה

לאחר עיון בתובענה, בבקשת המבקש למתן צו עיקול זמני, בתצהיר התומך בה ובנספחיה;

ולאחר ששקלתי את הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן צו העיקול הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן צו העיקול הזמני; את הנזק העלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר וכן אם הבקשה הוגשה בתום לב ואם מתן הצו צודק וראוי בנסיבות העניין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש;

ולאחר ששוכנעתי, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה; כי קיים חשש סביר שההשהיה שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקש נזק חמור וכי אי מתן הצו עלול להכביד, ולכאורה, על ביצוע פסה"ד, ניתן בזאת צו עיקול זמני כדלקמן:

1. ניתן בזה צו עיקול זמני כמפורט בבקשה – עיקול ברישום על זכויות המשיב בנכס הנמצא ברחוב מפרץ שלמה 30/9, חולון, גוש 7342 חלקה 175/9 הרשומות אצל לשכת רישום המקרקעין בחולון.

2. העיקול לא יחול על:

א. משכורת או קצבה ולא על חשבון עו"ש שבו משולמת משכורת או קצבה.
ב. חשבונות עו"ש חח"ד בבנק.
ג. סחורות, מלאי וחומרי גלם.
ד. חשבונות משותפים של המשיב/ים עם אחרים, למעט חשבונות משותפים עם המשיבים.

3. העיקול מוגבל למלוא סכום התביעה.

4. בהתאם לתקנה 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, ימציא המבקש את הערבות לפיצוי כל נזק שייגרם על-ידי העיקול אם תדחה התביעה או יפקע הצו מסיבה אחרת כדלקמן:

א. ערבות עצמית שאיננה מוגבל בסכום, (שהומצאה עם הגשת הבקשה בהתאם לתקנה 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").
ב. אני פוטר את המבקש מערבויות נוספות, מעבר להתחייבות עצמית, בהיותו תאגיד בנקאי.

5. ב"כ המבקשם ימציא העתק מצו זה במסירה אישית למשיב תוך 3 ימי עבודה מהיום בו יופקדו הערבויות על פי החלטתי.

6. סכומי העיקול וסכומי הבטוחות צמודים למדד יוקר המחיה מהיום.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשע"ה, 19 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק לאומי לישראל בע"מ
נתבע: יוסף חדד
שופט :
עורכי דין: