ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירב פרץ נגד אמנון טיש :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

מירב פרץ

נגד

נתבעים

  1. אמנון טיש
  2. קווים תחבורה ציבורית בע"מ
  3. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחים רפואי ים בתחום ה אורטופדי, הנוירולוגי, הפסיכיאטרי והפה ולסת.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום ה אורטופדי, הנוירולוגי והפסיכיאטרי עקב תאונת הדרכים מיום 18.3.13.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אנקשטיין יורם כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי , את ד"ר קוריצקי אריה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי ואת ד"ר דרנל אדם כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי. זאת, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 18.3.13, כל אחד בתחומו.

באשר לבקשה למינוי מומחה בתחום הפה ולסת- לא מצאתי במסמכים שצורפו ראשית ראיה כדין לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום זה. אם וכאשר יובאו בפניי מסמכים המהווים ראשית ראיה לעניין זה, אשוב ואדרש לבקשה.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 11.5.15.

שכר טרחת כל מומחה, בתחום ה אורטופדי ובתחום הנוירולוגי יעמוד על סך 4, 500 ₪ בצירוף מע"מ. שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת 3 תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגיש ו לבית המשפט את חוות דעתו תו ך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:

התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע ת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, כ"ח אדר תשע"ה, 19 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מירב פרץ
נתבע: אמנון טיש
שופט :
עורכי דין: