ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..סופרמיני פרי ה נגד החברה המרכזי)בתיק החברה המרכזית נגד סופר :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא006877/07

בשא 3003/07

ת.א. 701457/06

לפני

כב' הרשם אורי פוני

27/08/2008

בענין:

1. אגודת אל אסראא

2. הוקף המוסלמי

המבקשים

נ ג ד

עירית ירושלים

המשיבה

החלטה

1. ביום 6/5/07 התקיים דיון בבקשות לרשות להגן מטעם המבקשים.

2. ב"כ המשיבה ויתרה על חקירות המצהירים בבקשות הנ"ל ולפיכך ניתנה במועד הדיון החלטה בדבר סדר הגשת סיכומי הצדדים.

3. על פי ההחלטה הנ"ל היה על המבקשים להגיש את סיכומיהם בתוך 21 יום.

4. ביום 4/6/07 ולבקשת ב"כ המבקשת מס' 1 ובהסכמת ב"כ המשיבה ניתנה ארכה להגשת סיכומי המבקשת עד ליום 30/6/07.

5. ביום 2/8/07 הוגשה בקשה נוספת להארכת מועד להגשת סיכומי המבקשת מס' 2 וזאת בימוק כי הצדדים מנהלים ביניהם מו"מ לסיום התיק בפשרה.

בהסכמת ב"כ המשיבה ניתנה החלטה ביום 13/8/07 ולפיה הוארך המועד להגשת סיכומי המבקשת מס' 2 עד ליום 30/9/07.

6. ביום 5/11/07 הוגשה בקשה נוספת בהסכמת ב"כ המשיבה להארכת מועד להגשת סיכומי המבקשת מס' 2 ומועד זה הוארך עד ליום 4/12/07.

7. ביום 17/12/07 הוגשה בקשה נוספת בהסכמה להארכת סיכומי המבקשים עד ליום 15/1/08.

8. מעיון בתיק עולה כי נכון למועד מתן ההחלטה לא הוגשו סיכומי המבקשים ואף לא הוגשה כל בקשה אחרת למרות שחלפו כ-7 חודשים מהמועד האחרון להגשת סיכומי המבקשים.

9. בנסיבות אלה כאשר ניתנו כארבע ארכות להגשת הסיכומים ולאור הזמן הרב שחלף ממועד הדיון ומשלא הוגשו הסיכומים יש לראות במבקשים כבעל דין אשר לא התייצבו לדיון והתוצאה מכך הינה כי יש לדחות את הבקשה.

10. אשר על כן שתי הבקשות נידחות.

המבקשים ביחד ולחוד ישאו בהוצאות ההליך בסך של 1500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנים בזאת פסקי דין כנגד המבקשים על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיבה ימציא פסק דין פורמלי לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום כו' באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

אורי פוני, רשם