ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הנרייטה נגד ישיר-איי.די.איי חבר :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 003140/07

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

הנרייטה רצון

ע"י ב"כ עו"ד

בן עליזה ארנון

התובעת

נ ג ד

ישיר-איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

כצנלסון אמיר

הנתבעת

החלטה

1. בפני בקשת הנתבעת ליתן צו למשטרת ישראל להעביר לבית המשפט ולצדדים את מלוא תיק החקירה, נשוא התובענה. לטענת הנתבעת, המידע דרוש לה מאחר והינו רלוונטי להמשך ניהול התיק וכי רק לאחר שיתקבל בידיה מידע זה תוכל הנתבעת ליתן תשובת להצעת הפשרה.

משטרת ישראל לא צורפה כמשיבה לבקשה.

2. התובעת טוענת בתגובתה כי הנתבעת עושה כל שניתן על מנת לעכב ולסרבל את ההליך וכי אי-מתן תשובתה עד כה מעיד על התנהלות בחוסר תום לב מובהק, ובדרך של הארכת הליכים שלא לצורך.

3. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה וביתר המסמכים שבפני, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום לדחות את בקשת הנתבעת ולהסתפק במתן הסעד החלופי שנתבקש.

בהחלטתי התחשבתי בעובדה שבישיבת קדם משפט מיום 04.02.08 הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה התובעת תיבדק בפוליגרף באשר למעורבותה בגניבת הרכב. הסכמה זו אושרה על ידי בית המשפט וקיבלה תוקף של החלטה. עפ"י ממצאי חוות דעת מכון הפוליגרף, התובעת נמצאה דוברת אמת בגירסתה; יתרה מזאת, הצדדים הודיעו, בישיבת קדם משפט מיום 30.04.08, על הסכמתם לעניין שווי הרכב ובהתאם למחיר זה ניתנה הצעת בית המשפט.

סבורני כי מתן צו למשטרת ישראל בעניין ממצאי החקירה יביא לעיכוב נוסף בבירור התובענה שבפני מה גם ששאלות אלו אינן קשורות למערכת היחסים שבין התובעת לנתבעת, אלא ליחסים שבין הנתבעת לצדדים שלישיים.

יחד עם זאת, מצאתי להורות להתובעת ליתן תשובה לשאלה האם למיטב ידיעתה הוגש כתב אישום כנגד מי מהמעורבים בפרשה נשוא התביעה, במסגרתה נחקרה גם התובעת. התשובה תינתן בתוך 10 ימים מעת קבלת החלטתי זו.

4. קובע לשמיעת ראיות ליום 18.9.2008 בשעה 11:00.

5. כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו.

6. הצדדים יגישו תיקי מוצגים הכוללים את כל המסמכים שבכוונתם להסתמך עליהם, במועדים כדלקמן:

התובעת – עד ליום 4.09.2008.

הנתבעת – עד ליום 11.9.2008.

במועד הגשת תיק המוצגים יעביר כל צד עותק לצד שכנגד.

7. בעל דין המבקש לזמן עד באמצעות בית המשפט יגיש בקשה מתאימה לכל המאוחר עד ליום 3.9.2008.

8. ככל שלא תוגש בקשה בענין זה לא ידחה הדיון למועד נוסף ולא תותר שמיעת עדות במועד אחר.


9. בעלי הדין יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה, לאחר תום שמיעת הראיות.

10. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט