ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רן נגד ארכה בע"מ :

5

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

א 001948/04

בפני:

כב' השופטת מיכל וולפסון

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

רן הדר

התובע

ע"י ב"כ עוה"ד

מנדלוביץ

נ ג ד

ארכה בע"מ

הנתבעת

ע"י ב"כ עו"ד

שר ישראל

פסק דין

1. המחלוקת להכרעה בתיק זה צומצמה במהלך שמיעת התיק לשאלה האם הנתבעת הייתה זכאית לממש את מלוא סכום שטר החוב שהחזיקה מעבר לסכום החוב המשוערך.

בסיכומיו טוען בא כוחו הנוכחי של התובע כי היה על הנתבעת לפתוח את תיק ההוצאה לפועל על סכום החוב נשוא חשבוניות המס שלא נפרעו ולא מעבר לכך. סך הכל הסכום המשוערך של החוב, למועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל, עמד על 16,825.52 ₪ ואילו הנתבעת פתחה את תיק ההוצאה לפועל וגבתה לפי מלוא סכום שטר החוב שעמד על 20,000 ₪. לפיכך ההפרש נתבע כהשבה לפי העילה בחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979, כאשר מתווספים להפרש הסכומים היחסיים שנגבו מהתובע על ידי לשכת ההוצאה לפועל, מעבר לחוב הנכון. דהיינו, אגרה, שכ"ט א' ו – ב'. סך הכל 2,116.50 ₪ למועד הגשת הסיכומים. סך הכל להשבה : 7,652.50 ₪.

בנוסף עותר התובע לפיצוי בגין עגמת נפש של 20,000 ₪. עתירה שהועלתה לראשונה בסיכומים ואינה כלולה בעילת התביעה.

2. עמדת הנתבעת לגופה של מחלוקת היא שהתובע מתעלם מהסכמה בין הנתבעת, ספקית הסחורה, לבין חברת קופמן (רן דן) קבוצת בנייה וייזום בע"מ, עושה שטר החוב, כי לחובות שיווצרו תצטבר ריבית מקסימלית הנהוגה בבל"ל על יתרות חובה (נספח ב' לכתב ההגנה). נטען כי לא הובאו ראיות לאותה ריבית; לא ניתן לעשות את החישוב כפי שעשה בא כוח התובע בהתבסס על חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961.

ההסדר האמור מחייב גם את התובע שחתם עליו כערב לחברה, כפי שהוא גם חתום כערב לעושה השטר, שהיא אותה חברה.

בא כוח הנתבעת חלק גם על הרחבת החזית בהוספת ראש נזק של עגמת נפש, והעלה שורה של טענות נוספות מדוע יש לדחות את התביעה.

3. הרקע לתביעה היה שביום 1/2/00 הגישה הנתבעת ללשכת ההוצאה לפועל שטר חוב על סך של 20,000 ₪ כנגד עושה השטר והערב. החייבים, החברה והנתבע, הגישו באיחור התנגדות לביצוע שטר והעלו שם שורה של טענות הגנה. אך הם לא הופיעו לדיון והבקשה להארכת מועד וההתנגדות נידחו. בסופו של יום התובע הגיע להסדר עם הנתבעת וסילק את החוב במהלך שנת 2004. התביעה בפני הוגשה בחודש ספטמבר 2004 לאחר סגירת תיק ההוצל"פ.

במהלך שמיעת התיק החליף התובע ייצוג וביום 8/10/07 הגישו באי כוח הצדדים הודעה על הסדר דיוני של מתן פסק דין מבלי לשמוע ראיות. ניתן צו לסיכומים כמבוקש תוך ביטול מועד שמיעת הראיות. לפיכך פסק הדין ניתן בהתבסס על תצהירי האימות וכן הנספחים לתצהירי הצדדים (תקנות 214 ג' ו-214ח' לתקסד"א).

4. עילת התביעה בפני היא של עשיית עושר ולא במשפט. התובע הוא בבחינת "המוציא מחברו" והיה עליו להביא ראיות בין לאי תחולת החיוב בריבית החריגה של בל"ל, ובין ראיות המוכיחות שגם אילו חוייב החוב בריבית של בל"ל אזי סכום החוב למועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל היה עומד על פחות מ – 20,000 ₪.

בשלבים מקדמיים של התיק העברתי את סדר הדין לסדר דין רגיל על אף שהסכום היה פחות מ – 50,000 ₪, כדי לאפשר לתובע הליכי גילוי ועיון על פי פרק ט' לתקסד"א. התובע ריכז את מאמציו להשיג את האסמכתאות לעצם החוב אך לא עתר לאסמכתאות לריביות, לא הגיש חוות דעת ולא זימן עדים.

בנסיבות אלה התובע לא הרים את נטל הבאת הראיות ונטל השכנוע בהקשר לעילה שמפורטת בסיכומיו.

באשר לתביעה לפיצוי על עגמת נפש – המקום להעלות עילת תביעה היא בכתבי הטענות ולא בסיכומים. מעבר לנדרש, התובע לא הוכיח שניזוק.

5. סוף דבר. התביעה נדחית כי לא הוכחה.

התובע ישלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

מיכל וולפסון, שופטת

001948/04א 139 איילה