ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוניות העיר אשדוד 2000 (1997) בע"מ נגד עיריית אשדוד :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

בשא 002601/07

בתיק עיקרי: א 002424/06

בפני:

כב' השופטת מיכל וולפסון

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

מוניות העיר אשדוד 2000 (1997) בע"מ

המבקשת

ע"י ב"כ עו"ד

דהאן הלוי ושות'

נ ג ד

עיריית אשדוד

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד

אלי כהן ו/או עמיר כהן

החלטה

בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 18/12/07 מחמת אי התייצבות לקדם משפט.

על בקשה לביטול פס"ד לעמוד בשני מבחנים. הטעם למחדל להגיש כתב הגנה ועילת ההגנה. הטעם השני הוא העיקר והראשון טפל לו [יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי, 738 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 2005); רע"א 2694/92 פבר נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל (לא פורסם, 5/8/92) ; רע"א 2979/97 תעשיות רכב בע"מ נ' ראש (לא פורסם, 14/7/97 ) – להלן : "בעניין ראש"].

אין להתעלם מהטעם הראשון וביהמ"ש זכאי לקבל מן הנתבע הסבר מה מנע ממנו להתגונן כראוי (בעניין ראש) . השאלה הינה האם יש בהסבר כדי להראות שהמבקש לא התעלם מדעת מההליך שנפתח כנגדו, וגם טעם בדוחק מספיק (בעניין ראש).

נטען לתקלה במשרדו של ב"כ המבקשת שנבעה ממעבר למשרד חדש, שכתוצאה ממנה ב"כ המבקשת לא התייצב לישיבת קדם המשפט.

בא כוח המשיבה טוען כי אין לקבל הסבר זה כטיעון לביטול פסה"ד.

יוסף, כי ביום 20/11/07 הגיש בא כוח המבקשת בקשה לדחות את מועד הדיון שהיה קבוע ליום 21/11/07 בגלל שהצדדים מנסים לסיים את המחלוקת מחוץ לכתלי ביהמ"ש. בדיון הודיע עו"ד כהן כי המו"מ "התפוגג".

הדיון איפוא נדחה ליום 18/12/07, והודע על כך לבא כוח המבקשת ע"י המזכירות.

בקשת בא כוח המבקשת אינה כוללת פרטים מתי הוא עבר משרד.

לפנים משורת הדין, בחנתי את סיכויי ההגנה, שבהעדרם לא יועיל אפילו טעם מבורר למחדל [ בעניין ראש; ע"א 112/76 פיסטול נ' עורפז, פ"ד לא (2) 466 (1977); ע"א 554/72 רופמן נ' בלונסקי, פ"ד כח (1) 434 (1974); ופסק הדין של כב' המשנה לנשיא מ' בן פורת בע"א 393/82 חיים נגד אביוב, פ"ד מא (1) 716 (1987) ].

התביעה בתיק העיקרי היא לפינוי וכן לתשלום חוב על דמי שכירות ראויים מיום 01/05/06 ועד ליום הגשת התביעה – 31/12/06. הסכום נקבע ע"י השמאי תמיר שדה.

טענת ההגנה היא שהסכום מופרז ומנוגד לסיכומים קודמים שימונה שמאי מוסכם שיקבע את הסכום.

טענת הגנה זו מאוחרת לטענות ההגנה בכתב ההגנה שהוגש לתיק ונסמכת על סיכום ישיבה מיום 22/10/07 שנכתבה ע"י בא כוח המבקשת.

טענת ההגנה נשוא כתב ההגנה היא כי למועד הארכת חוזה השכירות העלתה המשיבה את דמי השכירות לסכומים מופרזים.

נטען גם למצג ונוהג מטעם המשיבה במשך השנים כי דמי השכירות יהיו על פי סיכומים קודמים.

כמו כן, נטען כי היה על המשיבה לנהל עמה משא ומתן על הארכת תקופת השכירות.

באשר לפינוי הצהיר בא כוח המבקשת שהוסכם על ארכה עד ליום 22/10/07 (סע' 10 לתצהירו).

העולה מהמקובץ הוא כי לאור הצהרת בא כוח המבקשת, אין בפי המבקשת טענת הגנה לגבי הפינוי נכון לחודש אוגוסט 2008.

לגבי גובה דמי השכירות קיימת מחלוקת הן על הסכום החודשי והן על הזכות לגבות עבור מקומות חניה בחניון ציבורי שפתוח לקהל הרחב, ללא עלות.

לפיכך, אני מבטלת את פסק הדין רק לגבי החיוב הכספי.

התיק יועבר לעוזרת המשפטית של כב' השופט דניאל לקביעת קדם משפט.

המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ₪ בצרוף מע"מ כדין ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

מיכל וולפסון, שופטת

002601/07בשא139 איילה