ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמנון לוי נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע

אמנון לוי
ע"י ב"כ עו"ד שקד

נגד

הנתבעת

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פיראן

החלטה

לפני בקשתו של התובע להגשת מסמכים שנשמטו מתיק המוצגים בטעמו.

1. תיק המוצגים מטעם התובע הוגש בתאריך 12.11.13, ובין היתר הוגש דאז "חומר רפואי עדכני" שסומן [ ת/3].

2. לאחר הגשת ראיות התובע הוגשו ראיות הנתבעת ואף התנהלו 2 דיוני הוכחות בתאריכים 22.6.14 ו – 20.10.14 . במהלך דיון ההוכחות השני טען ב"כ התובע כי לא ברור מדוע, אך [ת/3] היה אמור להכיל מסמכים רפואיים נוספים שמתברר כי לא צורפו (פרוטוקול מיום 20.10.14 בעמ' 36-38, ובעמ' 42-43).

3. בבקשתו נשוא החלטתי זו הוא מבקש להוסיף מסמכים אלו. כך, תיק התובע ממרפאת קופ"ח החל מתאריך 22.12.10 ועד לתאריך 25.12.11; כך, בדיקת יציבות ממוחשבת ומכתב של בי"ח השרון מיום 28.11.11; וכך, שלושה מכתבים של ד"ר מורגנשטרן מהמרכז הקהילתי לבריאות הנפש מתאריכים 6.11.12, 26.2.13 ו - 30.7.13.

עוד מבקש התובע להוסיף תיעוד רפואי עדכני, ממועד מאוחר להגשת תיק מוצגיו: סיכום ביקור מיום 3.2.14 מהיחידה לשיכוך כאב בבית החולים שיבא ; מכתב סיכום מהמרפאה לבריאות הנפש מיום 21.10.14 .

לבקשתו צרף התובע את כל אותם מסמכים שנשמטו מ- [ ת/3] וכן את סיכום הביקור מיום 3.2.14 מבית החולים שיבא. את המכתב מהמרפאה לבריאות הנפש לא צרף.

4. אציין כי תיק זה הועבר לטיפולי מכבוד השופט קידר (אשר פרש לגמלאות), לאחר שכבר הוגשו הראיות. במהלך שני דיוני ההוכחות, כמו במהלך דיון הוכחות שלישי שהתקיים בתאריך 6.11.14, התברר כי מתיק המוצגים נעדרו מסמכים לא מעטים כאשר במהלך הדיונים היה צורך בהחלטות פרטניות, פעם אחר פעם לעניין זה (אפנה בין היתר להחלטה מיום 22.6.14 בעמ' 28, החלטות מיום 20.10.14 בעמ' 39 ובעמ' 105-106 והחלטות מיום 6.11.14 בעמ' 37 ובעמ' 39).

5. הנתבעת בתגובתה לבקשה הנוכחית מדגישה כי החומר הרפואי שלכאורה היה אמור להיות מוגש במקור במסגרת [ת/3] לא רק ש"נשמט" מתיק בית המשפט, אלא גם מהחומר שהועבר אליה. היא מתנגדת להוספת המסמכים הרפואיים שנשמטו לכאורה, מאחר ש חוות הדעת של המומחים מטעמה (בתחום הפסיכיאטריה והרפואה התעסוקתית) ניתנו מבלי ש המומחים עיינו בתיעוד זה, ובכך נוצר יתרון לא-הוגן לתובע תוך עיוות דין קשה כלפיה. על כן, אין לאפשר הגשת הראיות לאחר חקירת המומחים והעדים.

אשר לשני המסמכים הרפואיים המאוחרים - הם היו ברשותו של התובע, ועולה החשד כי נשמרו אצלו במתכוון עד תום שמיעת הראיות. הנתבעת מדגישה כי סדרי הדין הופרו שוב ושוב על ידי התובע בתואנות שונות, ובכך נגרם לה נזק ראייתי. לדידה, לא ניתן לערוך מקצה שיפורים, תוך כדי דיון ההוכחות ואף לאחר שזה הסתיים.

מטעמים אלו וכן בהעדר תצהיר – דין הבקשה להידחות.

לאחר שעיינתי בתיק בית המשפט לרבות בפרוטוקולים, דין הבקשה להתקבל בחלקה.

6. כפי שציינתי, לנושא העדרם של מסמכים כאלו ואחרים נדרשתי מספר פעמים במהלך דיוני ההוכחות. כעת, עליי לעשות כן שוב. אכן, זכותו של התובע להביא לפני בית המשפט את ראיותיו באופן מלא ושלם , אך לא ניתן לעשות כן תוך פגיעה בזכויות הנתבעת. הפרוצדורה אמנם אינה "מיטת סדום" (ע"א 189/66 ששון נ' קדמה בע"מ בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ(3) 477, 479 (1967); (ע"א 103/71 נרדיה נ' ברוך פ"ד כו(1) 320 (1966)) , אך על התובע ליתן הסבר מניח את הדעת למחדליו, ולהצביע על שום מה אותו מסמך שהיה ברשותו ולא הוצג מבעוד מועד יש בו, מהפן המהותי, להשפיע על תוכנה של ההכרעה בעניינו.

7. המסמכים שנשמטו מ - [ת/3]

א. תיק התובע בקופ"ח בין התאריכים 22.12.10-25.12.11 - המומחה בתחום הפסיכיאטריה מטעם הנתבעת, ציין כי בין המסמכים שהועברו לעיונו היו גם "תיעוד מתיקו בקופ"ח" כשהכוונה לתיקו של התובע. הוא לא ציין את תאריכי המסמכים, אך מאחר שנתן את חוות דעתו בחודש יוני 2013, יש להניח כי תיעוד זה היה לפניו – אם לא הועבר על ידי התובע במסגרת הליכים מקדמיים, אזי ודאי נאסף באמצעות טופס וס"ר.
לפיכך, אני מתירה הגשתם של מסמכים אלו.

ב. בדיקת יציבות ממוחשבת ומכתב מיום 28.11.11 – מסמכים אלו היו אצל התובע זה מכבר , אך הוא לא העבירם – גם לא ל מומחים מטעמו שבהתאמה לא הסתמכו עליהם. אין מקום להגישם באיחור כה ניכר לאחר חקירת המומחים . חזקה על התובע כי לו היה בתיעוד זה כדי להשפיע על עניינו, היה מעבירם מבעוד מועד.
על כן, איני מתירה הגשתם.

ג. מסמכים ממרפאת בריאות הנפש, מתאריכים 6.11.12, 26.2.13, 30.7.13; בחוות הדעת של ד"ר בירגר מטעם התובע, לכל הפחות מצוין המכתב מיום 26.2.13. מאחר שחוות דעת זו היתה לפני הנתבעת, הרי שלו ביקשה, יכולה היתה לפנות לב"כ התובע ולקבל מסמך זה (אגב, כפי שעשה ב"כ התובע כאשר התברר לו מחוות הדעת של מומחי הנתבעת כי אין ברשותו תיעוד רפואי מסוים, ראו החלטה בפרוטוקול הדיון מיום 22.6.14). על כן, אני מתירה הגשת המסמך מיום 26.2.13 אשר אוזכר בחוות הדעת של ד"ר בירגר מטעם התובע. יתר המסמכים לא היו גם לפני ד"ר בירגר, ומשלא התייחס אליהם, אין לאפשר הגשתם עתה.

8. המסמכים החדשים

א. מסמך מיום 3.2.14 מהיחידה לשיכוך כאב בבית החולים שיבא היה ברשותו של התובע לפחות ארבעה חודשים לפני מועד ההוכחות הראשון. לא ניתן כל הסבר, לא כל שכן הסבר סביר, למחדלו מלפנות לבית המשפט ולהגיש חוות דעת משלימה, או לכל הפחות לצרפו לתיק מוצגיו מבעוד מועד על מנת שכל המומחים יוכלו להתייחס למסמך זה לפני ההוכחות, ככל שיש בו כדי להאיר על מצבו. לכם, איני מתירה הגשתו.

ב. סיכום מיום 21.10.14 מהמרפאה לבריאות הנפש – מסמך זה נערך יום לאחר מועד ההוכחות השני שהתקיים בתאריך 20.10.14. כאמור, המסמך לא הוגש לעיוני, אך סמיכות עריכתו מיד לאחר מועד ההוכחות השני וכשבועיים ימים לפני מועד ההוכחות השלישי (6.11.14) מעוררת תמיהה. הדעת גם נותנת כי אין במסמך זה משום תרומה משמעותית לדיון שלפנינו, שאם לא כן היה מבקש התובע להגיש חוות דעת מעודכנת.

סוף דבר;

9. מתירה הגשתו של תיקו של התובע בקופ"ח (כפי שצורף לנספח א' לבקשה), מתירה הגשה של מכתב המרכז לבריאות הנפש מיום 26.2.13.
הבקשה להגשת יתר המסמכים, נדחית.

10. משתמה שמיעתו של התיק ניתן צו להגשת סיכומים:
התובע בתוך 45 ימים;
הנתבעת בתוך 45 ימים נוספים;
זכות להגשת סיכומי תשובה בתוך 30 ימים נוספים.
המצאות הדדיות כדין.
הסיכומים לא יעלו על 10 עמודים (וסיכומי התשובה לא יעלו על 5 עמודים).

תז"פ ביומני לתאריך 15.7.15.

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמנון לוי
נתבע: הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: