ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משיבה נגד אסנת אייל :

בפני כבוד הרשמת בכירה יהלום בלהה

תובעת
משיבה

אסנת אייל

נגד

נתבעת
מבקשת

שרה טיבי

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר שהגישה המבקשת.

1. בתצהירה טוענת המבקשת כי המדובר בערבות להסכם שכירות של בנה מול המשיבה.
המבקשת טוענת כי מסרה למשיבה שני שיקים לפיקדון. האחד על סך 20,000 ₪ והשני לפיקדון עבור ניקיון בסך 500 ₪. המבקשת טוענת כי בסיום השכירות, השיבו בנה ובת זוגו את הדירה למשיבה כפי שקיבלו אותה למעט בלאי סביר. המבקשת אף מציינת כי בוצע ניקוי יסודי בדירה בעלות של 600 ₪, יחד עם איש התחזוקה של המקום. המבקשת טוענת כי דרשה מהמשיבה את הבטוחות בחזרה, ובתגובה שלחה לה המשיבה מכתב ובו טענות בקשר לנזקים בנכ ס, נזקים המוכחשים מכל וכל. לגרסת המבקשת, הרהיטים בדירה היו מלכתחילה במצב ירוד והוחזרו בהתאם. מתוך רצון טוב, ועל אף שהחוב מוכחש, הסכימה המבקשת לשלם למשיבה 1,500 ₪ שזו האחרונה דרשה. אלא שלאחר מכן דרשה המשיבה 2,000 ₪ והמבקשת סירבה בטענה כי דרישה זו גובלת בסחיטה. לאחר כשנתיים בהם לא שמעו המבקשת ובנה מהמשיבה, הופתעו לקבל את דר ישת התשלום. התברר כי המשיבה לא רק שקיבלה מהמבקשת 1,500 ₪ ולא השיבה את הבטוחות, אלא אף פנתה והגישה את השטר לביצוע.

2. כפי שנפסק זה מכבר: "מסירה של שטר ביטחון היא, מעצם טיבה וטבעה, "מסירה על תנאי" וזכותו של של המחזיק בשטר כזה לממש אותו כגון על ידי סיחור או תביעה לפרעונו קמה, רק אם נתמלא התנאי והמסירה הופכת עקב כך לשלמה (ע"א 665/83 בנק לאומי לישראל נ' אליהו בן עליזה, פ"ד לח(4) 281 (27.11.1984), משכך יש בטענות המבקשת, ככל שיוכחו הגנה. כידוע, הכלל הוא כי בדונו בבקשת רשות להתגונן, בית המשפט אינו צריך להשתכנע שהטענות של המבקש בתצהירו נכונות הן, עליו להניח שיש אמת בדברים ואין לו צורך לבחון את מהימנות הגרסה הנטענת. כך גם אין בודקים את טיב ראיותיו של הנתבע בשלב זה, שכן אין למנוע ממנו להעלות טענה מטעמים של הוכחה בלבד.

לאור האמור, ומתוקף סמכותי מכוח הוראת תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), והואיל וטענות המבקשת עשויות להקנות לה הגנה לכאורה מפני התביעה, אני מורה על קבלת ההתנגדות.

3. נוכח סכומה תידון התובענה בסדר דין מהיר.

הצדדים יפעלו להסבת כתבי הטענות בהתאם להוראות פרק ט"ז1 לתקנות.
התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו- 214ח בתוך 30 יום מהיום, וכן תפרע את הפרשי האגרה אותם עליה לפרוע על פי דין.
הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים אותם יש לצרף לכתב ההגנה כמפורט בתקנות 214ג ו- 214ח, וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת מסמכי התובעת.
היה והתובעת לא תגיש את המסמכים ולא תפרע את הפרשי האגרה בחלוף המועד שנקצב כאמור, תמחק תביעתה.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משיבה
נתבע: אסנת אייל
שופט :
עורכי דין: